В приетата на 8 декември 2010 г. от правителството Концепция за по-добро здравеопазване, представена от министъра на здравеопазването, се предвижда преструктуриране на болничния... 
Работна група в МЗ Известно е, че в края на миналата година Министерството на здравеопазването предприе стъпки за прекратяване на централизирания търг за животоспасяващи медикаменти... 
Международно признание
Проф. Любомир Дянков получи почетен диплом за заслуги в рентгенологията от комитета на Балканската асоциация по радиология. По време на VІІІ Балкански конгрес по радиология,... 
Реформата се нуждае от държавна грижа и политически консенсус
Проф. Дамян Дамянов – председател на Българското хирургично дружество и ръководител на Клиниката по хирургия в УБ „Царица Йоанна – ИСУЛ”: - Уважаеми проф. Дамянов, как оценявате... 
Център „Фонд за трансплантация” с повече правомощия Центърът „Фонд за трансплантация” занапред ще поема финансирането и на подготвителните медицински грижи у нас за пациенти,... 
Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов подписа два Национални рамкови договора за 2011 г. За първи път през тази година се разписаха отделни споразумения между... 
В края на миналата година стана известно притеснението на специалисти в областта на интервенционалната кардиология поради рязко ограничените цени на някои клинични пътеки... 
Неясно е бъдещето на роботизираната хирургия
Роботизираната хирургия може да бъде прилагана при пациенти с различни заболявания – сърдечно-съдови, коремни, гинекологични и урологични. Ние използваме робота „Да Винчи”... 
Рехабилитационна програма за пациенти със захарен диабет Контингент Захарният диабет е заболяване, чиято социална значимост нараства през последните години и вече се говори... 
Филиал Нареченски бани Рехабилитационна програма за пациенти със захарен диабет Контингент Захарният диабет е заболяване, чиято социална значимост нараства през последните... 
Управление на областна болница в условия на промяна
Анализ на натрупания опит в периода 2001-2009 г. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД в Кърджали е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ в Източните Родопи със статут на областна... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.