Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Общата медицина – най-близо до хората

Общата медицина – най-близо до хората

Д-р Димитър Петров от с. Дралфа – семеен лекар на 2011 г.

- Общата медицина през ХХІ век ще бъде медицината, без която човекът не може. Тя ще бъде всекидневната, най-близка до хората медицина, която ще лекува, предпазва и образова – с тези думи д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, откри Втората конференция на Асоциацията на лекарите по Обща/Фамилна медицина от Югоизточна Европа. Той добави, че за ОПЛ и тяхното изкуство да практикуват медицина, не съществуват граници и езикови различия, защото единствената цел е да се помага на хората.

Мащабният форум събра над 650 семейни лекари от България, Сърбия, Македония, Косово, Албания, Турция, Черна гора, Словения, Босна и Херцеговина и др.

В научната програма бяха представени презентации, изключително важни за работата на семейния лекар. Отделено бе специално време за етичните аспекти във всекидневната дейност на лекарите, за научните изследвания в областта на общата медицина, за диагностиката, лечението и рехабилитацията на редица заболявания.

Засилен интерес предизвикаха и дискусиите на специално организираните кръгли маси: качеството в общата медицинска практика, данни от ново проучване за насилието над лекарите, мястото и атрактивността на специализацията в обучението по семейна медицина, духовните аспекти в холистичния подход в общата медицина и др.

Доц. д-р Даница Ротар от Словения представи анализ на данните от първото анкетно проучване, проведено преди половин година сред общопрактикуващи лекари от Словения, Македония, България, Черна гора и Турция, по повод на насилието, с което се сблъскват в практиките си. Тревожни са данните в отговорите на около 63 % от анкетираните, че насилието в различните му прояви расте. Най-често в отговорите си лекарите са отбелязали сблъсък с неприлични коментари, оспорване на диагнозата, обиди, замеряне с предмети и др. Не малък процент от лекарите са подчертали, че са се сблъсквали с физическо насилие и дори нараняване от страна на своите пациенти. При анализа на данните е посочено, че една от основните причини за агресията се крие в недостатъците на здравната система – ограничен достъп, липса на добри условия и апаратура, много бумащина и др.

Тревога будят и представените данни в два доклада от д-р Любомир Киров, председател на НСОПЛБ. В направените от него собствени проучвания сред българските общопрактикуващи лекари се установява, че около 75 – 80% от тях страдат от стрес, като близо 20% са засегнати в тежката форма. Според д-р Киров при над половината от семейните лекари се диагностицира т.нар. Синдром на изпепеляването, който се изразява чрез

емоционално изтощение, деперсонализация, депресии и др.

Специален гост на конференцията беше проф. д-р Константин Д. Малин от Канада, който сподели по какъв начин в неговата държава се постига „рефреш“ на специалността – как да привлича, да става интересна и атрактивна, защото според автора „мястото на фамилните лекари е основополагащо за системите на здравеопазване“ и се налага непреставаща грижа за развитието на ОПЛ.

За председателя на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа д-р Любин Шукриев квалификацията на семейните лекари е най-важна. Той сподели постигнатото в Македония, където, за да се развива продължаващото обучение за фамилните лекари – вече са готови и излезли от печат няколко учебника, които се разпространяват безплатно, а за удобство на лекарите там е събран целият преподаван материал по фамилна медицина.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.