Вие сте в: Начало // Архиви за юни, 2024

Епигенетика и стареене

Епигенетика и стареене
Епигенетиката изучава поведението на индивида и въздействието на външната среда, които могат да причинят промени, влияещи върху начина, по който гените на индивида функционират. Епигенетичните промени се осъществяват... 

Предизвикателна специалност за динамични хора

Отмина в историята и 29-ият Национален симпозиум по урология и ендоурология, организиран по традиция в гр. Сандански. Разглеждани бяха теми от целия спектър на урологичната наука и практика, акцентът бе поставен върху новостите... 

Общи и специфични регионални проблеми на здравеопазването в област Смолян

Общи и специфични регионални проблеми на здравеопазването в област Смолян
Област Смолян е с периферно разположение в страната и с малобройно население. В административно отношение е разделена на 10 общини с 240 населени места, от които само 8 са градове. Селищата са разпръснати териториално, а много ... 

Ценен принос в медицинската книжнина

Ценен принос в медицинската книжнина
В края на май т. г. в големия салон на БАН академичното издателство „Марин Дринов” организира представяне на издадени книги от сферата на медицината. Директорът на издателството Димитър Радичков съобщи, че се радва на увеличения... 

Общественото здравеопазване

В средата на май курортът Пампорово е малко тъжен, за което допринасят и мъглата, и дъждът. Снежният сезон е отминал, лятото още не се усеща. Време, подходящо за делови събития. Такава бе и целта на организираната от Югоизточноевропейския... 

Да съхраним любопитството към света

Да съхраним любопитството към света
Карин Бруйон – член на Борда на директорите,ръководител на отдел „Фармацевтични продукти за хуманната медицина” в Бьорингер Ингелхайм - Уважаема Карин, благодаря за възможността да общуваме отново. Според Вас кои са най-важните... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.