Вие сте в: Начало // Архиви за октомври, 2013

Свободно лечение в страните от ЕС

Свободно лечение в страните от ЕС
Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване влиза в сила от 25 октомври 2013 г. Директивата е в съответствие с решението... 

Заедно и поотделно в голямата общност

Неотдавна в София се състоя конгрес по радиология, на който български и чуждестранни „образни“ специалисти обсъждаха научните новости, технологичното развитие и съвременните практически постижения в мащабния многопластов... 

Лечение на наркотични зависимости по нов метод, съчетаващ хомеопатична и психотерапия

Наркотиците са част от цивилизацията, културата и митовете на нашето време. Те присъстват в живота ни независимо дали приемаме съществуването и остротата на проблема и дали му отделяме необходимото внимание. Те проникват... 

Българска школа с главно Б

Българска школа с главно Б
През 1923 г. е основано Българското дерматологично дружество с председател проф. Богомил Берон, секретар д-р Любен Попов и касиер д-р Ково. На 1 ноември 2013 г. – на Деня на народните будители, ще имаме честта да отпразнуваме... 

Законосъобразно ли е изискването за задължителен минимален престой на пациента?

Във Върховния административен съд е образувано административно дело 10123/2913 г. по повод внесен на 19.07.2013 г. протест от Върховна касационна прокуратура против следния текст от Приложение № 3, към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49/2010... 

Откриват най-големия самостоятелен диализен център у нас

На 14 октомври т.г. в Пловдив отвори врати първият в България напълно самостоятелен диализен център на „Фърст Диализис Сървисиз – България“ ЕАД (ФДС-България). Центърът бе открит от министъра на здравеопазването д-р Таня... 

Международно признание за специалисти от ВМА

За участие в мисии в Афганистан четирима български военни медици получиха високи отличия от командването на Американската армия. Наградата се връчва на 120 медици от цял свят – представители на държавите, които участват... 

Нобелова награда за медицина или физиология’2013

Нобелова награда за медицина или физиология’2013
По традиция именно с Нобеловата награда за медицина или физиология започва седмицата на най-престижните отличия в света, които по волята на шведския индустриалец и изобретател Алфред Нобел се връчват за постижения, донесли... 

Затлъстяване и захарен диабет

Затлъстяване Телесното тегло може да бъде класифицирано според индекса на телесната маса – ИТМ – (body mass index = BMI (kg/m²) = тегло (kg)/височината² (m²). Поднормено тегло – ИТМ < 18,50 kg/m²;  нормално телесно тегло 18,50 – 24,99 kg/m²; наднормено... 

GIOTRIF® (afatinib) – одобрен в Европа за лечение на пациенти с рак на белия дроб с позитивна EGFR мутация

Boehringer Ingelheim съобщи в края на септември т.г., че Европейската комисия е издала разрешение за употребата на  afatinib като монотерапия за лечението на EGFR TKI-нелекуваните възрастни пациенти с локално напреднал или метастазирал... 

Европейската комисия одобри лекарство за лечение на множествена склероза LemtradaTM (alemtuzumab)

Фармацевтична компания Sanofi и филиалът й Genzyme обявиха, че Европейската комисия (ЕК) е дала разрешение за употреба на лекарството за лечение на множествена  склероза – Lemtrada. Това се случва месец след одобрението в края на... 

Проф. Мира Кожухарова: Епидемиологичната обстановка е нормална

Проф. Мира Кожухарова:  Епидемиологичната обстановка е нормална
Ще започна с факта, че у нас активно действа междуведомствен щаб, в който участват всички министерства и институции, отговорни за устройването на бежанците. Провеждат се редовни срещи, на които се обсъждат всички теми, свързани... 

Спешни състояния, засягащи нервната система на децата

Спешните състояния, засягащи нервната система на децата, са 12% от всички спешни състояния в детската възраст. От тях най-често срещани са черепно-мозъчната травма със сътресението, контузията и притискането на мозъка, епилепсията... 

Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика

Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика
Седма национална среща в изпълнение на международна програма по темата бе организирана в София на 27 и 28 септември т.г. Сложната  формулировка на заглавието, разбира се, не би могла да предаде големия смисъл на инициативата.... 

Клиничните пътеки – бюрократичните магистрали на неефективното финансиране в здравеопазването

Клиничните пътеки – бюрократичните магистрали на неефективното финансиране в здравеопазването
Определението за клинична пътека (КП) е претърпяло малка промяна от времето на НРД’2001, където в чл. 385 (2) се дефинира като: 1. Интегриран подход на поведение на различни видове медицински специалисти при лечението на пациенти... 

Как полът влияе върху депресивните състояния

Досега се смяташе, че жените боледуват от депресия два пъти по-често от мъжете. Този извод бе правен на базата на предишните разбирания за симптомите на депресия. Ново проучване обаче установи, че различията в пола водят... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.