Вие сте в: Начало // За медицински специалисти

Платформа за професионален обмен

Платформа за професионален обмен
От 14 до 16 юни т. г. в Боровец бе проведена XIV научна конференция по онкология, с домакин УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“. Водещи специалисти споделиха ценния си опит и обсъдиха нововъведенията и постиженията... 

Научни измерения на познатото и непознатото

Научни измерения на познатото и непознатото
Фармацевтичната компания съсредоточи вниманието на невролозите към една стара като света и винаги отговорна патология – епилепсиите. Eslicarbazepine при фокални детски епилепсии бе темата на сателитен симпозиум, организиран... 

Да съхраним любопитството към света

Да съхраним любопитството към света
Карин Бруйон – член на Борда на директорите,ръководител на отдел „Фармацевтични продукти за хуманната медицина” в Бьорингер Ингелхайм - Уважаема Карин, благодаря за възможността да общуваме отново. Според Вас кои са най-важните... 

Заедно променяме парадигмата в лечението на белодробната фиброза

Заедно променяме парадигмата в лечението на белодробната фиброза
София, 15 май 2024 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim представи новата индикация на nintedanib за прогресивна белодробна фиброза (ПБФ) по време на мултидисциплинарна среща с участието на пулмолози, рентгенолози и ревматолози... 

Терапевтичната инерция

Терапевтичната инерция
ограничава употребата на глюкозо-понижаващи медикаменти с доказани сърдечно-бъбречни ползи при захарен диабет тип 2 През последното десетилетие коренно се промениха контролът и лечението на захарен диабет тип 2. Публикуваните... 

Boehringer Ingelheim отчита значим ръст през 2023 г. и ускорява клиничните изпитвания в напреднал етап

Boehringer Ingelheim отчита значим ръст през 2023 г.  и ускорява клиничните изпитвания в напреднал етап
София, 22 април 2024 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim обяви значителен напредък в редица дейности през 2023 г., благодарение на положителните резултати от ключови клинични проучвания. През последната година инвестициите... 

Нови медикаменти за тежък атопичен дерматит

Нови медикаменти за тежък атопичен дерматит
От 5 до 7 април т. г. в Пловдив бе проведена XV конференция по дерматоалергология, организирана от Българското дерматологично дружество (БДД). На форума присъстваха над 200 лекари от цялата страна. Основната тема бе „Скритите... 

Еmpagliflozin осигурява значителни ползи при лечение на пациентите с хронично бъбречно заболяване

В седмицата, в която се отбелязва Световният ден за борба с бъречните заболявания, споделяме основни акценти от наскоро проведено събитие, посветено на новото терапевтично показание на empagliflozin за лечение на хронично бъбречно... 

Водещите специалисти са щастливи, когато новините са добри

Водещите специалисти са щастливи, когато новините са добри
Такава теза остава в непредубедения слушател, станал свидетел на размисли и дискусии по на пръв поглед скучни числа и данни от сложни клинични проучвания в сферата на медицината. Удовлетвореността и убедеността при тълкуването... 

Потенциален риск от нарушения в нервно-психическото развитие при деца, чиито бащи са лекувани с лекарствен продукт, съдържащ валпроат

Комитетът по лекарствена безопасност на Европейската агенция по ле- карствата (PRAC) препоръча предпазни мерки при лечението на пациенти от мъжки пол с лекарства, съдържащи валпроат. Тези мерки са свързани с риск от нарушения... 

Гените и затлъстяването

Гените и затлъстяването
На Националния конгрес по ендокринология, проведен през октомври т. г. в Пловдив, проф. Георгиева бе любезна да отвори на въпроси по темата за генетиката и затлъстяването. - Уважаема проф. Георгиева, по данни на СЗО над 61,7%... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.