Вие сте в: Начало // За медицински специалисти

Нови резултати от клинично проучване показват, че spesolimab сигнификантно подобрява признаците и симптомите на обостряне при генерализиран пустулозен псориазис Spesolimab е отличен със статут на “Пробивна терапия” (Breakthrough Therapy) в Китай и САЩ

Ингелхайм, Германия, януари 2022 г. Boehringer Ingelheim обяви нови резултати от основното клинично проучване фаза II EffisayilTM 1, които показват, че spesolimab сигнификантно подобрява признаците и симптомите на генерализиран пустулозен псориазис... 

Редки, но не и забравени

Редките болести са животозастрашаващи или хронични инвалидизиращи заболявания със сла- бо разпространение и висока степен на сложност. Пациентите с редки заболявания се сблъскват с редица предизвикателства във всекидневието... 

Нови възможности в приложението на empagliflozin

София. 26 ноември 2021 г. Boehringer Ingelheim България проведе сателитен симпозиум на тема „Мултидисциплинарен подход при лечение на сърдечна недостатъчност в условията на пандемията от COVID-19“, който беше част от Националната кардиологична... 

Безсънието – изпитание за фармакотерапията

Безсънието – изпитание за фармакотерапията
Научен симпозиум по темата, организиран от представителството на фармацевтичната компания Герот-Ланнах (Джи Ел Фарма) в България, фокусира вниманието още при откриването на конференцията по психиатрия. Лекторът проф. Христо... 

Nintedanib – нова ера в терапията на свързана със системна склероза интерстициална белодробна болест

София, 1 октомври 2021. Nintedanib има доказан ефект при лечение на интерстициална белодробна болест (ИББ), асоциирана със склеродермия (ССк). Новото показание вече е включено в кратката характеристика за употреба на медикамента.... 

COVID-19 носи риск за мъжките репродуктивни способности

COVID-19 носи риск за мъжките репродуктивни способности
Ново проучване посочва, че 25% от мъжете, преболедували COVID-19, са със занижени параметри на семенната течност (Oligozoospermia, Cryptozoospermia или Azoospermia). Недостатък на това изследване е, че в него са включени мъже без подобни изследвания... 

Основополагащо клинично изпитване

Пълните резултати от основополагащото клинично изпитване EMPEROR-Preserved, фаза III, показват при комбинираната първична крайна цел, че empagliflozin бележи впечатляващо намаление от 21 % на относителния риск от сърдечно-съдова смърт... 

Склеродермия

Много повече от само кожно заболяване. Навременното диагностициране на това хронично прогресиращо заболяване може да предотврати усложненията. Терминът „склеродермия“ произлиза от гръцки – „sclero“ – твърд, и „derma“... 

Wegovy™ (семаглутид 2,4 mg)

Първата и единствена GLP-1 терапия за контрол на телесното тегло, с приложение веднъж седмично, е одобрена в САЩ Bagsvserd, Denmark, 4 юни 2021 г. Ново Нордиск обяви, че американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) е одобрила употребата... 

Познанието е вечно предизвикателство

Научна среща, организирана от представителството на фармацевтичната компания Герот-Ланнах (Джи Ел Фарма) в България, събра невролози от Варна и региона, обединени от темата „Нови хоризонти в лечението на безсъние и еплепсия”.... 

Епилепсията не е само припадъци

Това е липса на контрол, притеснено семейство, помнене на лекарства, тревожност или депресия, шок за тялото, болка след припадъка. Епилепсията включва страничните ефекти на лекарствата, изолацията и страха дали ще се събудиш... 

Важно за възрастни пациенти със сърдечна недостатъчност и намалена фракция на изтласкване

СНМР даде положително становище за употребата на empagliflozin Ингелхайм, Германия, 1 юни 2021 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim обяви, че Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Европейската агенция... 

За пациенти с ХОББ

Данни от реалната клинична практика, получени чрез клиничния въпросник за ХОББ (CCQ), потвърждават ползите от лечение с двойна бронходилатация LAMA/LABA. София, България, 19 май 2021 г. – Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim обяви... 

Boehringer Ingelheim и Google – партньори във фармацевтичната индустрия

Основна тема на сътрудничеството е приложението на квантовите компютри във фармацевтиката. Защото: - Квантовите компютри дават възможност за съществено ускоряване и оптимизиране на процесите на разработване на нови лекарствени... 

Възраст, диабет, сърце

Boehringer Ingelheim, 25януари 2021 г. Нов post-hoc анализ на данни от клиничното изпитване EMPA-REGOUTCOME® сочат, че empagliflozin в сравнение с плацебо намалява риска от общия брой на сърдечно-съдови събития (първо и повторно), когато се прилага като... 

Ползи от дългосрочна терапия с nintedanib при пациенти със системна склероза

• Данни от междинен анализ показват дългосрочен профил на безопасност на nintedanib при лечение на пациенти със SSc-ILD и предполагат устойчив ефект при забавянето на спада на белодробната функция • Анализът показва, че профилът... 

Постижения в диагностиката и лечението на дегенерацията на макулата, свързана с възрастта

Феномен на неоваскуларизацията Новообразуваните съдове в очните тъкани са честа патологична находка. Те се наблюдават при различни възпалителни или имунни процеси, както и при системни заболявания, и водят до нарушение... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.