Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // 10 години Факултет по обществено здраве в София

10 години Факултет по обществено здраве в София

Академично, изискано, вълнуващо, обещаващо – тези и много други определения могат да характеризират проведеното тържествено честване на 10-годишнината от създаването на първия в България факултет по обществено здраве към Медицинския университет в София. В препълнената зала се срещнаха основателите на факултета, техни учители по социална медицина, техни ученици – днес учени, преподаватели и ръководители на различни нива на здравната система, студенти, гости. Много цветя украсяваха тържеството със символа си на поздрав от представители на правителството, на другите медицински университети /създали факултети по обществено здраве по образеца на първия/, от институции.

Ректорът на Медицинския университет проф. В. Митев с гордост откри официалното честване, даде висока оценка за мястото на факултета в структурата на висшето училище. И съобщи няколко новини:

-         Решено е ФОЗ да има представители в Академичния съвет по брой равни на представителите на Стоматологичния и на Фармацевтичния факултет;

-         Министерството на образованието, младежта и науката ще отпусне допълнително 1 млн. лв. на Медицинския университет в София след решение да се стимулират най-добрите;

-         Академичният съвет на МУ предвижда създаване на Катедра по спешна медицина към Медицинския факултет в отговор на потребностите в страната.

Ректорът подчерта още, че поема ангажимент да осигури сграда на Факултета по обществено здраве.

В приветствие министър Ст. Константинов сподели, че с удоволствие присъства, за да поздрави своите учители по здравен мениджмънт, както и да потвърди добрите новини, които „за съжаление толкова рядко присъстват в делника на един министър“.

Прочетени бяха поздравителни адреси от министър-председателя, от министъра на образованието, от ректори на медицински университети, от ЮНЕСКО, от БЛС, от Международната мрежа по биоетика и др.

Публицистично слово произнесе инициаторът и създател на факултета проф. Цекомир Воденичаров, който изтъкна, че факултетът е успешен проект, средище за производство на идеи и генератор на идеи. Лекторът очерта в няколко направления мисията на ФОЗ:

l създаване и развитие на модерна здравна политика, основана на доказателства, отворена към партньорство и надпартийна в интерес на цялото общество. Изграждане на либерален модел за развитие на здравеопазването, основан на демонополизация, децентрализация и демокрация;

l създаване и развитие на здравен бизнес;

l създаване на условия за реализиране на адекватен здравен мениджмънт чрез уникалното познание, което дава факултетът за умело съчетаване мисленето на клинициста и на политика.

Емоционално проф. Воденичаров завърши с думите: „Ние не подражаваме, а сме модел на подражание. Ние даваме знание, което е власт, по-висша от властта, защото ние сме училище за победители“.

Както подобава на тържество, представена чрез образ и звук бе историята на ФОЗ, започваща с 4 катедри и акцент върху здравните грижи. Днес във факултета действат 7 катедри, работят 79 преподаватели, от тях 32 са хабилитирани, като 9 от хабилитираните са под 40-годишна възраст. В 10-годишния период са издадени 43 книги, 16 учебника, 27 монографии от представители на факултета.

Юбилейни награди за принос в развитието на ФОЗ връчи проф. Владимир Овчаров.  Специална награди получиха:

-         проф. Ваньо Митев – ректор на МУ в София

-         проф. Цекомир Воденичаров – създател на ФОЗ

-         проф. Веселин Борисов – доайен на общественото здраве у нас

Почетен знак  получиха: проф. Кънчо Чамов, доц. Жасмин Павлова, доц. Васил Писев, д-р Вичка Аламанова.

С почетен знак бяха удостоени и чуждестранните гости – лектори на научната сесия – проф. Амнон Карми – председател на международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО, и проф. Фред Пако – от Изпълнителния комитет на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския регион.

Тържественият академичен форум продължи с доклади на проф. В. Борисов, проф. Ст. Гладилов и проф. К. Чамов по темата „Новите европейски хоризонти пред Факултета по обществено здраве“, както и с пленарна сесия на тема „Роля на биоетиката в реформиращата се здравна система“ с модератор проф. Сашка Попова – декан на ФОЗ.

Няколко са ключовите послания от честването – да се гради здравна политика, основана на доказателства; да се съчетаят икономическият начин на мислене и ефективното използване на здравните ресурси чрез формулата цена/резултат; да се внедрява проблематиката на европейската здравна политика в учебните програми.

След тържеството остава само да бъде извървян пътят от „уникалното знание, произведено във ФОЗ“, до реалната практика на управление на здравеопазването, до формиране на стратегия и тактика за реализация на нова и по-справедлива здравна политика.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.