Вие сте в: Начало // Архиви за март, 2024

В света има над 850 млн. души,

В света има над 850 млн. души,
които страдат от хронично бъбречно заболяване, което го прави осмата най-честа причина за смъртност, като през последните години се отчита световната тенденция за прогресия и увеличение на заболяемостта. Според статистиката... 

Диагностициране на кожни новообразувания чрез изкуствен интелект

Диагностициране на кожни новообразувания чрез изкуствен интелект
По проект BG-RRP-2.004-0003-C01: „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на България, е внедрена иновативна технология за регистрация... 

Работата в НЗОК е кауза

Работата в НЗОК е кауза
Националната здравноосигурителна каса е структурата, чрез която бе извършена институционалната реформа в българското здравеопазване в навечерието на новото хилядолетие. Практически НЗОК замени социалистическите институции... 

Децата на Европа – между виртуалните и реалните преживявания

Децата на Европа – между виртуалните и реалните преживявания
Животът на децата все повече се развива между цифровия и физическия свят, преплитайки виртуални и реални преживявания във всекидневието им. Осигуряването на онлайн безопасност за децата се превръща в нарастваща загриженост... 

Еmpagliflozin осигурява значителни ползи при лечение на пациентите с хронично бъбречно заболяване

В седмицата, в която се отбелязва Световният ден за борба с бъречните заболявания, споделяме основни акценти от наскоро проведено събитие, посветено на новото терапевтично показание на empagliflozin за лечение на хронично бъбречно... 

Успех на българския естествен интелект

Успех на българския естествен интелект
В края на 2019 г. в Института по молекулярна биология (ИМБ) към БАН бе открит център с най-съвременна апаратура за изследване на влиянието на различни лекарства, включително и антиракови препарати, върху човешката клетка. Тогава... 

Регламент за критериите за приоритетни болници

Приоритетните болници, кои-то ще получават допълнително финансиране, трябва да отговарят на десет критерия. Те са част от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и бяха публикувани в „Държавен... 

Хроничното бъбречно заболяване

Хроничното бъбречно заболяване
На 20 февруари т. г. в Народното събрание бе проведена кръгла маса на тема: „Хроничното бъбречно заболяване – неподозирано предизвикателство пред здравната система на България“. Форумът, чийто организатор е Комисията... 

Неонатален скрининг за още три редки генетични заболявания

ще бъде въведен реално до края на годината – става дума за спинална мускулна атрофия, муковисцидоза и комбинирани тежки имунни дефицити. Това  съобщи началникът на Клиниката по неврология в СБАЛ по детски болести проф.... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.