Вие сте в: Начало // Архиви за декември, 2010

Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс

Филиал Нареченски бани Рехабилитационна програма за пациенти със захарен диабет Контингент Захарният диабет е заболяване, чиято социална значимост нараства през последните години и вече се говори за епидемия от диабет... 

Управление на областна болница в условия на промяна

Управление на областна болница в условия на промяна
Анализ на натрупания опит в периода 2001-2009 г. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД в Кърджали е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ в Източните Родопи със статут на областна болница. Основана през 1932 г., болницата преминава... 

Мениджмънт на здравеопазването в условия на криза

Мениджмънт на здравеопазването в условия на криза
Тази атрактивна и актуална тема бе избрало ръководството на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт за традиционната си есенна работна среща. Верни на идеята, родила неправителствена организация с идеалната... 

Цялата медицина е в кабинета на семейния лекар

Цялата медицина е в кабинета на семейния лекар
Д-р Слави Славов – удостоен с отличието “Общопрактикуващ лекар на 2010 година”, в специално интервю за “Форум Медикус” - За мен е радост да получа тази награда, макар да знаех за номинацията от старозагорските си колеги.... 

Новите правила на МЗ в методиката за финансиране на лечебните заведения и в осигуряването на медикаменти

През 2011 г. лечебните заведения ще получават глобални годишни бюджети за спешна помощ. Това съобщи д-р Михаил Зортев – зам.-министър на здравеопазването, на пресконференция на 10 декември т.г. Той обясни, че глобалните бюджети... 

Нови възможности за образна диагностика

Едно от най-модерните отделения по образна диагностика у нас бе официално открито на 13 декември т.г в УБ „Св. Иван Рилски”. Сред официалните гости бяха премиерът Бойко Борисов, министърът на здравеопазването д-р Ст. Константинов,... 

Сбъдната мечта

Високотехнологичен Център по позитронно-емисионна томография – компютърна томография (PET/CT) за мултимодална образна диагностика бе открит на 15 декември т.г. в Александровска болница. Официални гости на тържеството бяха... 

В регулаторната рамка за формирането на цените на медикаментите от Позитивния лекарствен списък

Министерският съвет прие изменения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С измененията се преодоляват пропуски и несъвършенства в настоящата нормативна... 

Общинските болници се сдружават – защитават мястото и ролята си

На 11 декември т.г. бе учредено Сдружение на общинските болници в България. В организацията членуват представители на 23 общински болници от цялата страна. За председател на сдружението е избран д-р Иван Димитров – управител... 

Високи технологии – в действие

Високи технологии – в действие
Вече от една година в областната болница в Кърджали функционира модерен апарат за ядреномагнитен резонанс. Д-р Владимир Възгечев от Отделението по образна диагностика разказва за отражението от внедряването на апаратурата... 

Партньорство, което спасява

Партньорство, което спасява
На 1 април т.г. в болницата официално бе открита и Лаборатория по инвазивна диагностика и лечение. Проектът е реализиран на принципа на публично-частното партньорство между „Кардиолайф” ООД и лечебното заведение. Данните... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.