Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Неонатологията – шансът за най-уязвимите

Неонатологията – шансът за най-уязвимите

Неонатологичните конгреси у нас се провеждат през петгодишен период. По „график” на 13-15 октомври т.г. в Пловдив се състоя вторият по ред форум, който бе под патронажа на министър-председателя и подкрепен от кмета на София. Българската асоциация по неонатология организира своите форуми на високо научно ниво, с голям брой доклади от утвърдени български специалисти и от гости със световна известност, представители на водещи европейски неонатологични клиники. Така беше и през тази година. Програмата бе наситена, атмосферата – колегиална и творческа. Основните теми, които участниците обсъждаха, бяха актуални терапевтични и организационни проблеми на неонаталната пулмология, кардиология, гастроентерология, нефрология, неврология, сърфактант терапията на неонаталния респираторен дистрес синдром, и не на последно място – неонаталният скрининг. Интерес към темите проявяват не само неонатолози, но и педиатри, акушер-гинеколози, общопрактикуващи лекари, акушерки и медицински сестри.

Според проф. Емилия Христова неонатологичната помощ е най-големият резерв за намаляване на детската смъртност. А научната и технологичната инвестиция в детското здравеопазване е най-голямата инвестиция за здраво поколение.

Пред „Форум Медикус” проф. Христова представи важните акценти от дневния ред на конгреса и направи кратък отчет за дейността на асоциацията през последните пет години.

- В конгреса наред с българските колеги, имащи пряко отношение към детското здравеопазване, активно участваха и голям брой утвърдени специалисти от европейски и балкански неонатологични клиники. Присъстваха и представители на българската школа по света, сред които проф. Панайот Филипов, който успешно ръководи неонатологична клиника в Ню Йорк.

Специализираните сесии бяха изпълнени с толкова научна информация, че се наложи да „навлезем” във времето, определено за дискусии. Въпреки допуснатите „грешки на растежа”, тъй като това е едва вторият конгрес, който организираме, аз се надявам, че интересът на участниците беше удовлетворен.

Работната програма започна с курс по ехографска диагностика, проведен от доц. Ралица Георгиева и доц. Анелия Буева. Тема бяха изменения на гръбначния стълб при рискови новородени и последващи проблеми при тяхното отглеждане.

Проф. Херсилия Гимараеш – председател на Европейската асоциация по неонатология и перинатална медицина от Португалия, се спря на бронхопулмонарната дисплазия – с акцент върху напредъка в превенцията и лечението.

Проф. Том Кларк – национален консултант по неонатология от Ирландия, представи дългогодишния си опит в организацията на грижите за новородените с ниско тегло. В друга своя лекция той акцентира върху интералното и парентералното хранене като изключително важен фактор за спасяването и за намаляването на рисковите последици при недоносените деца. Това мнение бе напълно подкрепено от проф. Роналд Вауер от Германия.

Националният консултант по неонатология на Испания проф. Мануел Санчес де Луна има високи постижения в организацията на неонаталната помощ на новородени с екстремно ниско тегло – под 1000 грама.Той докладва положителните резултати от прилагането на една високотехнологична животоспасяваща методика, свързана с инхалация на азотния окис при новородени с белодробна хипертония.

Темата на проф. Космас Сафаридис от Гърция бе върху мениджмънта на сепсиса и септичния шок в неонатологията. А проф. Жан-Пиер Гинард от Швейцария анализира феталния произход на бъбречната недостатъчност при възрастни. Той представи доказателства за връзката между ниското тегло при раждане и случаите на сърдечно-съдови заболявания, диабет, хипертония и бъбречна недостатъчност в зряла възраст.

Проблемът за неонаталния скрининг бе дискутиран с гостите от Германия. На сесията, ръководена от проф. Иво Кременски и доц. Ива Стоева, бяха анализирани сериозни организационни проблеми на скрининга, съществуващи и в Германия, и у нас, както и съвременни методики за тяхното решаване.

Световноизвестният неонатален нефролог проф. Жан Пиер Гениар представи изработени от него функционални и морфологични критерии за зрялост на бъбречната функция при недоносени деца.

Колегите от чужбина споделиха ценна информация от своя опит, което ни даде възможност да направим сравнителен анализ между нашите диагностични и терапевтични протоколи и европейските. От американските гости пък получихме информация за модерните технологични възможности за интензивното лечение в нашата сфера.

Проф. Огнян Бранков и проф. Здравко Лалчев споделиха своя опит във функционалната диагностика на белодробната зрялост, а проф. Бранков представи и протокол за поведение при деца с малформации.

Имаше и голям брой фирмени презентации за: роля на пробиотиците за подобряване на храносмилателната функция; препарати за развитие на зрението и познавателните функции на плода и кърмачето; съвременни технологии за апаратна вентилация при рискови новородени и др.

В дневния ред на конгреса бе включен отчет за дейността на асоциацията по неонатология през изминалия петгодишен период, обсъждане на промени в устава за синхронизиране с последните изисквания на ЕС, както и избор на ново ръководство на организацията. За председател на асоциацията бе избрана доц. Мая Кръстева – ръководител на неонатологичното отделение в УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив, а за секретар – доц. Христо Мумджиев, завеждащ неонатологичното отделение в МБАЛ “Проф. Стоян Киркович” в Стара Загора.

Щафетата е предадена, но целта е същата – специалистите, отдадени на най-уязвимите, обикновено дълго чакани рожби да приемат предизвикателствата на природата и да връщат живота в крехките, безпомощни телца. А това е борба – упорита, всеотдайна, денонощна… И все по-успешна.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.