Вие сте в: Начало // Всички публикации // XI конгрес по оториноларингология

XI конгрес по оториноларингология

От 30 септември до 2 октомври т.г. в Св. Влас бе проведен XI конгрес по оториноларингология, организиран от Българското сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия. Около 350 специалисти, представители на фармацевтични компании, и фирми, предлагащи медицинска апаратура, участваха във форума. Представени бяха нови методи и тенденции в диагностиката и лечението на оториноларингологичните заболявания, резултати от научни изследвания и иновативни медикаменти и технологии.

Пред представител на „Форум Медикус“ проф. Румен Бенчев – председател на сдружението, коментира основните акценти от научната програма и дискутираните проблеми.

- Основна тема на конгреса бяха онкологичните заболявания на главата и шията. През последните години в практиката се наблюдава увеличаване на случаите на пациенти с тумори в тази област. Акцент в докладите бе поставен върху необходимостта от максимално ранно поставяне на диагнозата и провеждане на адекватно лечение.

За съжаление обаче изискването на НЗОК, че даден пациент не може да бъде хоспитализиран повторно в рамките на месец по същата клинична пътека, понякога забавя навременните действия на специалиста. Така например, ако пациент е диагностициран в дадено лечебно заведение и е насочен за терапия в друго, трябва да мине месец от първата хоспитализация. А понякога това е твърде много време за тази патология.

Човешкият папиломен вирус играе сериозна роля в онкогенезата на туморните заболявания на главата и шията. В тази насока интересни бяха докладите, в които бе посочено, че при проследяване на пациенти с папиломи на ларинкса и на фаринкса при определени имунохистохимични резултати може да се предвиди с известна сигурност прогресия към злокачествено заболяване. Тази тема е изключително важна, тъй като насочва вниманието на специалиста и изисква много по-чест контрол за определени пациенти, за да не се допуска развитие на злокачествено заболяване. Или ако това се случи, то да бъде открито в ранен стадий.

Трябва да подчертая, че процесите на онкогенезата вече започват да се разглеждат на генно ниво. Медицинската наука напредва и се натрупват все повече данни и факти за изясняване на този процес, което от своя страна води до по-добро разбиране на механизмите, по които се развива раковото заболяване.

На конгреса коментирахме и методиката, по която се извършва лечението на онкологични заболявания. С радост установихме, че все повече се доближаваме до стандартите, наложени в Западна Европа и в САЩ. Това се дължи преди всичко на българските специалисти, които непрекъснато повишават своята квалификация и се усъвършенстват чрез специализации в чужбина. От друга страна, нашето сдружение успява да привлече на редица научни форуми у нас специалисти от световна величина, които споделят своя опит. Ето защо мога да обобщя, че българската оториноларингология в областта на онкологията по много показатели се доближава до най-добрите световни практики.

Разбира се, лечението на онкологичните заболявания е комплексно. Ние работим в много добра колаборация с лъчетерапевти и химиотерапевти. Това бе причината в нашия форум да участват и гост-лектори от тези медицински специалности, които коментираха проблемите на лъче- и химиотерапията при туморите на главата и шията.

По традиция по време на конгреса в отделни секции бяха коментирани и други области от оториноларингологичната практика. С полезни и практични теми бе изпълнена секцията по ринология. Трябва да отбележа заслугите на Българското ринологично дружество (част от структурата на нашето сдружение). Колегите са много активни и са установили тесни контакти с Американското дружество по ринология, въз основа на които предстои да изпратим млади лекари на специализация в САЩ. Интересни бяха и докладите в областта на отологията за кохлеарната имплантация, както и за усложненията при тази високоспециализирана дейност.

Както обикновено, в конгреса участваха и чуждестранни гост-лектори, сред които председателят на Американското дружество по ринология Джон Делгаудио, проф. Павел Дюлгеров – един от изявените хирурзи в областта на главата и шията от Швейцария с български произход, лъчетерапевтът проф. Берин Пехливан от Турция. И още колеги от Португалия, Албания, Молдова и др.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.