На третото си заседание Консултативният съвет постигна единодушно решение по цените, обемите и методиките за заплащане и за остойностяване на медицинските дейности, заплащани... 
В Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г. са заложени 100 млн. лв. за дължими стари плащания Надвишените разходи от 40 млн.лв. за лекарства ще бъдат изплатени с част от тези средства до... 
Основни аспекти на здравния мениджмънт в Гърция в условията на криза
Проф. Джон Кириопулос – Национално училище по обществено здраве, Атина - Финансовата криза започна в САЩ. В началото тя се прояви с лоши банкови кредити и с неспособността на... 
Филиал Велинград Програма за комплексна балнеофизикална профилактика и рехабилитация на остеопорозата Цели на програмата Чрез нефармакологичен мениджмънт на заболяването: -           ... 
До медиите От една седмица се провеждат заседания на Консултативния съвет към Министерството на финансите, свързани с определяне на цени, обеми и методика на заплащане на медицинските... 
Глобални посоки и български бариери в изследователското дирене
За работата на Европейския медицински научен съвет, за българското представителство в него пред “Форум Медикус” разказва акад. Богдан Петрунов Европейският медицински научен... 
На 8 декември т.г. в София бе проведена кръгла маса на тема “Реформа на болниците в България: какво да очакваме?”. Събитието бе организирано по инициатива на „Matters of Health” – кръг... 
Защо? Защото е комплицирана и много трудна. Трасира големи парични потоци. Нуждае се, особено ако е сбъркана, от решителни, но не и от шокови промени. Цени традицията, но е подвластна... 
По случай 151 години от публикуването на “Произход на видовете” През зимата на 1831 г. корабът на Нейно Величество „Бигъл“ отплава от Англия да картографира бреговете на... 
На 21 октомври т.г. министърът на здравеопазването утвърди със заповед местата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Както „Форум Медикус” съобщи... 
На 1 декември т.г. пред журналисти министърът на здравеопазването д-р Ст. Константинов съобщи, че цените на 15% от клиничните пътеки ще бъдат намалени, докато повечето ще бъдат... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.