Вие сте в: Начало // Всички публикации // „Прозрачността гради доверие“

„Прозрачността гради доверие“

Така от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) са нарекли инициативата за оповестяване на взаимоотношенията с медицинските специалисти.

На информационна среща с представители на медиите бе разяснено публикуването на данни, предвидено според Кодекса за оповестяване за предоставяне на стойност от фармацевтични компании към медицински специалисти и здравни организации.

От 30 юни 2016 г. фармацевтичната индустрия в Европа ще оповестява предоставянето на стойност за научноизследователска и развойна дейност – към здравни организации, медицински специалисти и техните професионални/съсловни организации – за подпомагане или организиране на научнообразователни събития, за регистрационни такси, за лекторски хонорари. Правилата и условията на оповестяването са заложени в Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, където членува и ARPharM.

Кодексът има за цел въвеждането на по-голяма прозрачност във взаимоотношенията между фармацевтичните компании и медицинските специалисти. Това сътрудничество се основава на обмяна на научна информация между страните, при спазване на високи етични стандарти. Фармацевтичната индустрия цели да гарантира тези стандарти чрез постигане на максимална степен на прозрачност.

– Сътрудничеството между медицински специалисти и фармацевтичната индустрия е жизнено важно за развитието на медицината. Лекарствата са високотехнологични продукти и тяхното разработване, прилагане и механизми на действие изискват обяснение, обмяна на опит и знания между индустрията и лекарите. Само така правилното и ефективно лечение на пациента е възможно, само така могат да се разработват нови терапии, каза директорът на ARPharM Деян Денев. Той потвърди, че благодарение на това взаимодействие лекарите имат възможността непрекъснато да се обучават и развиват, което е от полза както за пациентите, така и за цялата система на здравеопазване.

22-те компании, членуващи в ARPharM, както и някои други научноизследователски компании, оповестиха публично на 30 юни т.г. финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации за 2015 г. Данните показват, че фармацевтичните компании през миналата година са инвестирали в квалификация, продължаващо обучение и сътрудничество с медицински специалисти и здравни организации около 21 млн. лв. – от тях 14 млн. лв. са за медицински специалисти, а 7 млн. лв.– за здравни и съсловни/професионални лекарски организации.

Проведена анкета сочи, че близо 60% от медицинските специалисти са дали своето съгласие за оповестяване, което показва как медицинското съсловие се отнася към инициативата.

От ARPharM съобщиха още, че през 2015 г. компаниите, членуващи в организацията, са инвестирали у нас за /клинични изпитвания, медицински научни изследвания, неинтервенционални проучвания/ около 150 млн. лв., като 40 млн. от тях са предоставени от местните представителства.

Председателят на Българската асоциация по клинични проучвания д-р Иван Георгиев отбеляза, ч�� до 2018 г. се очаква инвестициите в клинични изпитвания у нас да достигнат 190 млн. лв. По последни данни годишно в България стартират около 190 нови проучвания, а всеки месец в програма за клинични изпитвания влизат около 1000 души. По думите на д-р Георгиев инвестициите в клинични изпитвания оказват изключително позитивно влияние върху бюджета за здравеопазване. По-голямата част от тези средства се изразходват за медикаменти за пациентите, за чието лечение иначе би трябвало да плаща НЗОК. Друга част се използват за закупуване на апаратура за центровете за клинични проучвания, както и за осигуряването на цялостната медицинска грижа за включените в изпитванията хора.

Позицията на г-жа Зоя Паунова, председател на УС на ARPharM, е, че сътрудничеството между фармацевтичната индустри�� и здравните професионалисти е основен двигател на научния прогрес в медицината, повишава качеството на лечението и подобрява перспективите пред пациентите. Тя адмирира прозрачността, която Кодексът за оповестяване осигурява, в добре регулираните и изключително важни взаимодействия между индустрията и здравните професионалисти.

На срещата с журналистите присъстваха още председателят на БЛС д-р В. Грозев, който изтъкна подкрепата за инициативата, „защото прозрачността е средство срещу корупцията. Проф. Илко Гетов – председател на БФС, съобщи, че организацията на магистър-фармацевтите разработва цялостна нормативна рамка за справяне с порочните практики. Проф. Тодор Попов – член на ръководството на Съюза на българските медицински специалисти, подчерта значениет�� на контактите между лекарите и индустрията „за да станат откритията част от практиката“. Проф. Попов предупреди, че подобно на други разумни инициативи всяка прозрачност може да роди и хейтърски прояви, но това не бива да спира усилията за хармонизиране на взаимоотношенията.

Повече информация за инициативата може да бъде намерена на www.transparencybg.org


comment closed

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.