Вие сте в: Начало // Всички публикации // Универсалното здравно покритие е глобална цел

Универсалното здравно покритие е глобална цел

Д-р Йошитаке Йококура – президент на Световната медицинска асоциация и президент на Японската медицинска асоциация:

- За мен е голяма чест да участвам в Деветия международен конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум /ЮЕМФ/. Днес ще говоря пред вас за ситуацията в здравеопазването в Япония, за инициативите на нашата медицинска асоциация, чийто президент съм четвърти мандат, както и за промоцията на универсалното здравно покритие.

Японската медицинска асоциация /ЯМА/ включва 891 общински структури и 47 медицински организации на префектурите, днес членовете ни са 170 хиляди, което прави 53 на сто от лекарите в Япония.

През 2016 г. продължителността на живота в Япония е 80.98 години за мъжете и 87.14 години за жените. А продължителността на живота в добро здраве се измерва на 72.14 години за мъжете и 74.79 – за жените. ЯМА положи много усилия и реализира много програми за увеличаване на продължителността на живота в добро здраве за хората в страната.

През 2017 г. населението на Япония е 127 млн. души, а през 2008 г. бе 128 млн. души. Очаква се, че тенденцията за общо намаляване на населението ще продължи поради намаляването на раждаемостта, което пък ще увеличи броя на възрастните жители.

Общият брой на лекарите в Япония е 319 480 – 79% мъже и 21% жени, което означава 251.7 лекари на 100 хил. души население.

Данните сочат, че след въвеждането на универсално здравно осигуряване в Япония през 1961 г. се отчита намаляване на честотата на туберкулозата например, особено след като бе приет и специален закон за контрол над заболяването. Отчита се и намаляване на смъртността от мозъчни инсулти. Днес онкологичните заболявания са водеща причина за смърт, но се отчита значимо подобрение на петгодишната преживяемост при всички локализации – поради въвеждането в практиката на модерни методи за радио- и химиотерапия, за хирургично лечение. Специален документ – Cancer Control Act, бе приет праз 2006 г., с което бе осигурен съответен бюджет за превенция и ранно откриване, за модерно онкологично лечение на всеки нуждаещ се, както и за научни изследвания. През 2017 г. бе приет трети петгодишен план срещу онкологичните болести, изграден върху три стълба – превенция, навременен достъп до медицинска грижа, живот с болестта. Броят на болниците за лечение на рак нарасна от 286 през 2007 г. до 399 през 2016 г. За 10 години /2006–2016/ 73 211 лекари завършиха „обучителна програма за палиативни грижи за онкологично болни“, с което бе въведена продължителна палиативна грижа още в ранните стадии на заболяването. Регионалните ракови регистри във всяка префектура съществуват от 2012 г., към всяка болница действат и консултативни центрове за подкрепа.

Универсалното здравно покритие /universal health coverage/ е глобална цел, произтичаща от приетата от ООН програма за устойчиво развитие до 2030 година. Програмата включва 17 цели и според принципа „да не изоставим никого“ ударението се поставя върху обща цел – устойчиво развитие за всички. Цел 3 постановява да се осигури живот в добро здраве и да се промотира благополучие за всички и във всяка възраст. Форум по темата за универсалното здравно покритие – УЗП, бе проведен в Токио в края на 2017 г. Точно на този форум, подкрепен от световни лидери и много организации, бе решено УЗП да стане цел на всяка национална здравна политика във всяка страна. Според дефиницията на СЗО УЗП означава всички хора да имат достъп до здравните грижи, от които се нуждаят, без риск от финансови затруднения да платят за тях. Като президент на Световната медицинска асоциация обявих, че ще промотираме УЗП заедно със 114-те членове на асоциацията. Тогава подчертах и факта, че универсалното здравно осигуряване в Япония е основа на УЗП, която „доведе“ продължителността на живота в страната до водеща позиция в света.

Знаем обаче, че половината от населението на земята няма достъп до качествени услуги. Затова и приехме Декларация от Токио, която настоява за здраве за всички чрез повече усилия за: осигуряване на УЗП; ускоряване на действията във всяка страна в тази насока; иновации при осъществяване на УЗП. Съвместно със СЗО предстои да работим в следните сфери: реализация на УЗП с фокус върху ролята на лекарите и техните професионални организации, задълбочаване на разбирането за проактивно участие, засилване на обучението и професионалната квалификация на здравните специалисти. СЗО и Световната медицинска асоциация ще работят заедно за продължаваща грижа за работната сила в здравните системи, за повишаване приноса на лекарите в промоцията и превенцията, за повече инвестиции в образование и квалификация. Вярвам, че само чрез съвместна работа можем да осигурим универсално здравно покритие в целия свят.

Желая успех на международния конгрес на ЮЕМФ.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.