Вие сте в: Начало // Всички публикации // Омбудсманът остро критикува настоящата практика в медицинската експертиза

Омбудсманът остро критикува настоящата практика в медицинската експертиза

Проф. Диана Ковачева изпрати становище до председателите на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Георги Гьоков и на парламентарната комисия по здравеопазването доц.  Антон Тонев, както и до ресорните служебни министри Лазар Лазаров и д-р Асен Меджидиев, в което постави за пореден път нерешените от години проблеми в медицинската експертиза.
- Становището на омбудсмана, отстоявано нееднократно, е, че липсата на адекватни и навременни действия за реформа довежда до нарушаване на правата на хиляди хора с увреждания и техните семейства. С оглед актуалния дебат по темата и необходимостта от спешни, но и подходящи мерки за преодоляване на съществуващите дефицити на системата, бих искала да акцентирам върху установените проблеми от институцията при работата по оплакванията на хората, пише омбудсманът.
Общественият защитник подчертава, че в повечето случаи регламентираните срокове за насрочване на дати от ТЕЛК и НЕЛК не се спазват, като забавянията в значителен обем са драстични, защото достигат и до една година от подаване на документите.
- Нормативно определеният 3-месечен срок за произнасяне от ТЕЛК и НЕЛК от датата на постъпване на медицинските документи, при липсата на адекватна финансова подкрепа през този период, също е твърде дълъг и е предпоставка за нарушаване на правата гражданите, които за времето до постановяване на експертното решение са лишени от възможността да ползват свои права на хора с увреждания, категорична е Диана Ковачева.
Тя посочва, че органите на медицинската експертиза не търсят варианти да информират гражданите, които трябва да се явяват на преосвидетелстване, преди изтичането на текущото им експертно решение в подходящ срок, за да не се допуска прекъсване.
- Видно от постъпилите жалби и сигнали, гражданите са уведомявани едва след изтичане на срока на трайно намалената им работоспособност и много от тях тепърва подават документи за преосвидетелстване. Така те следва да изчакат насрочване на дата минимум 3 месеца, а в повечето случаи – и по-дълго.
Проф. Ковачева обръща внимание, че към момента остава сериозен проблемът с изтеклите експертни решения след 30 юни 2022 г., които не са  удължени служебно. Така хората с увреждания на практика са оставени без средства за периода до постановяване на ново експертно решение.
Омбудсманът припомня за своя препоръка преди месец, в която е акцентирала, че въпреки приетите изменения в нормативната уредба за медицинската експертиза, не е преодолян проблемът с кадровия недостиг в ТЕЛК, а недостигът на специалисти по педиатрия, които да участват при експертизата, е сред основните причини за забавяне освидетелстването и преосвидетелстването от ТЕЛК при деца до 16 години.
В становището пише, че „В предложенията за изменения в Наредбата за медицинската експертиза, публикувани от МЗ за обществено обсъждане на 11.11.2022 г., тези проблеми не са адресирани. От тази гледна точка смятам, че е добре да бъдат обсъдени възможностите писмата за необходимостта от явяване за преосвидетелстване да бъдат изпращани значително по-рано, като сроковете в отделните регионални здравни инспекции бъдат съобразявани с констатираните забавяния в областта.
Омбудсманът по-
сочва, че поради липсата на експерт-
ни решения тези хора са лишени от  пенсии, месечна финансова подкрепа, карти за паркиране, пътуване и други, и са принудени сами да се справят с предизвикателствата. Допълва, че не по-малко ощетени са и хората с увреждания, които следва да се явят на преосвидетелстване и на които от ТЕЛК им насрочват дати със сериозно забавяне.
Обръща сериозно внимание и на факта, че  хората с увреждания могат да ползват само част от правата си по време на обжалване на експертното решение пред НЕЛК, но само ако в оспорвания акт на ТЕЛК са им определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК.
- Следва да се отбележи, че в такива случаи се отпуска пенсия, но в намален размер и е възможно да се ползват права като месечна финансова подкрепа, на основание чл. 112, ал. 9, изр. 1 от Закона за здравето, и в резултат на отправените от омбудсмана препоръки за правилно тълкуване и прилагане на разпоредбата. За останалите права, които човекът с увреждания е ползвал на основание по-висок процент в предходно експертно решение, той е принуден да чака произнасянето на НЕЛК и впоследствие на съда, допълва общественият защитник.
Друг проблем, поставен от омбудсмана, е за случаите, при които се отменя експертното решение от НЕЛК и се връща на ТЕЛК за ново произнасяне. Тя акцентира, че за периода до новото произнасяне от ТЕЛК, гражданите остават дори и без отпусканата им до момента подкрепа под формата на пенсия за инвалидност и месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания.
Допълва, че след произнасянето на органите на медицинската експертиза и влизане в сила на експертните решения дължимата месечна финансова подкрепа по закон се изплаща със задна дата, както и полагащите се пенсии за инвалидност, но редица друга права, които не са ползвани в периода на разглеждане на случая от ТЕЛК/НЕЛК, остават без възможност да бъдат компенсирани. Такива са ползване на лична помощ или асистентска подкрепа, платените средства за винетка или карта за градския транспорт.
- Анализът на жалбите за последните четири години показа, че причина за определянето на по-нисък процент в преобладаващата част от случаите
са приетите с Постановление
№ 152 от 26 юли 2018 г. на Министерския съвет промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), когато бяха променени отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти, подчертава омбудсманът.
Допълва, че това е довело до лавина от жалби от граждани, основно по повод намаляване на процента на степента на увреждане при преосвидетелстване или от определен нисък процент при първично освидетелстване, поради неотчитане на съпътстващите увреждания.
Тя е категорична, че е необходимо регламентирането и на възможност, след изтичане на предходното експертно решение и при подадени документи за преосвидетелстване, гражданите да могат да ползват своевременно своите права като хора с увреждания и да им бъде оказана социална подкрепа до постановяване на ново експертно решение и влизането му в сила.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.