Вие сте в: Начало // Всички публикации // Съвременна лаборатория по молекулярна диагностика

Съвременна лаборатория по молекулярна диагностика

Модерното диагностично звено стана възможно чрез изпълнението на проект „Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно диагностични подходи” („Cross border epidemiology of sexually transmitted viral infections in the female populations: molecular diagnostic approaches” – накратко Mevir).

Ръководител от българска страна е доц. д-р Жени Стайкова,дм – директор на РЗИ. Инспекцията ще усвои 139.356,60 €. С основната част от тази сума – 103.187,00 €, към лабораторния блок по микробиология на дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ) на РЗИ в Кърджали бе създадена новата лаборатория за молекулярна диагностика основно на полово предавани инфекции.

Лабораторията е оборудвана с апарат за полимеразна верижна реакция в реално време, както и с апаратура за изолиране на нуклеинови киселини и скрининг на резултатите.

Апаратурата е високотехнологична, специализирана, тя отговаря на високите изисквания на инспекцията за  качество и професионализъм при диагностика и лечение. Освен високия професионализъм, който осигурява, внедряването гарантира и сериозна икономическа ефективност и бързина на анализите – спестяват се време и финансов ресурс при диагностиката. Цялата система (апарат и реактиви)  притежава CE/IVD маркировка за работа според изискванията за диагностика в хуманната медицина, което гарантира достоверността и валидността на получените резултати.

С тази апаратура ще бъдат извършвани скрининг, генотипизиране и най-прецизната диагностика на човешки папиломен вирус (HPV). В съвременната битка срещу разпространението на рака на шийката на матката качествената диагностика на HPV – основният причинител на това раково заболяване, лабораторията има огромно значение както за профилактиката, така и за евентуалното лечение. Апаратурата регистрира проблема в много ранен стадий, което дава възможност за навременна терапия. Високотехнологичните анализи са част от стремежа да се  предостави по-добра и компетентна грижа за женското здраве. В лабораторията ще бъдат извършвани още прецизна молекулярно-генетична диагностика за наличие на Cytomegalovirus (CMV),  Epstein-Barr virus (EBV), Herpes simplex virus (HSV) и вируса на СПИН (HIV). Ще могат да бъдат изследвани и мъже за наличието на вискорискови и нискорискови типове човешки папиломен вирус, защото те са основен преносител на инфекцията.

- Създаването на лабораторията за молекулярна диагностика е крачка към изпълнението на една от целите на РЗИ в Кърджали – да се повиши ефективността на съвременната профилактика, диагностика и лечение на това заболяване, потвърди и доц. Ж. Стайкова.

В реализирането на дейностите по проекта – теоретична част, обучение и скрининг (на 50 жени от Кърджали за наличие на HPV), участваха националният консултант по акушерство и гинекология доц. Никола Василев – началник на Клиниката по обща гинекология към ВМА, доц. Евелина Шикова – експерт вирусолог по молекулярна диагностика на полово предаваните инфекции в НЦЗПБ, д-р Величка Кърджева от фирмата доставчик на апаратурата, гл. ас. д-р Анета Начева – зам.-началник на Клиниката по обща гинекология към ВМА, както и екип от микробиолог, биолог и лаборант от РЗИ в Кърджали.

В изпълнение на проекта бе проведена кръгла маса за обмен на знания с гинеколози, акушерки, ОПЛ и граждани, на която присъства и областният управител на Кърджали Бисер Николов. Основна лекция на тема: „Полово предавани вирусни инфекции и рак” изнесе доц. Никола Василев, след което последва задълбочена дискусия.

- РЗИ в Кърджали работи активно по изпълнение на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в България, която обхваща периода 2012-2016 година. Устойчивостта на проект MEVIR е свързана с провеждането на профилактични кампании за подобряване на репродуктивното здраве, за изграждане на знания, умения и нагласи за отговорност на всяка жена към личното й здраве и здравето на нейните близки, каза в заключение доц. Жени Стайкова.

Проектът е на обща стойност 715.350,35 € и се финансира по Оперативна програма „Териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.”. Водещ партньор е Факултетът по молекулярна биология и генетика на Тракийския университет „Демокрит” – Александруполи, Гърция. Дейностите ще приключат на 28 февруари 2014 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.