Медик на годината’2010 - полк. д-р Александър Парашкевов - началник на Военномедицинския отряд за бързо реагиране към ВМА
Наградата се връчва за значим принос в представянето на България, на българската медицинска школа, на националната военна медицина в горещи точки на света. Званието “Медик... 
Награда за принос в управлението на здравеопазването получава ген.-майор проф. Стоян Тонев - началник на ВМА
Наградата се връчва за постижения в изграждането, развитието и утвърждаването на лечебно заведение от нов тип, отговарящо на модерните стандарти за организация, техническо... 
Празникът на „Форум Медикус” - колко много приятели
Празнично юбилейно тържество организира вестник „Форум Медикус”, за да отбележи с колеги, партньори и приятели 65-годишнината на специализираното издание за медицина и здравеопазване,... 
След отминалите напрегнати дни настъпва времето за спокойна и обективна оценка, времето да се търси отговор на въпроса защо, а не само на въпроса как. Защо един висококвалифициран... 
Празник на новия живот
Доц. Виктор Златков – изпълнителен директор на „Майчин дом” в София - Уважаеми доц. Златков, как посрещате Деня на родилната помощ. Какво означава за Вас и Вашия екип този ден? -... 
Против промени в ЗЗО се обявяват дружества за здравно осигуряване
На 12 януари т.г. на специална пресконференция представители на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване (АЛДДЗО) коментираха своите тревоги,... 
В приетата на 8 декември 2010 г. от правителството Концепция за по-добро здравеопазване, представена от министъра на здравеопазването, се предвижда преструктуриране на болничния... 
Работна група в МЗ Известно е, че в края на миналата година Министерството на здравеопазването предприе стъпки за прекратяване на централизирания търг за животоспасяващи медикаменти... 
Международно признание
Проф. Любомир Дянков получи почетен диплом за заслуги в рентгенологията от комитета на Балканската асоциация по радиология. По време на VІІІ Балкански конгрес по радиология,... 
Реформата се нуждае от държавна грижа и политически консенсус
Проф. Дамян Дамянов – председател на Българското хирургично дружество и ръководител на Клиниката по хирургия в УБ „Царица Йоанна – ИСУЛ”: - Уважаеми проф. Дамянов, как оценявате... 
Център „Фонд за трансплантация” с повече правомощия Центърът „Фонд за трансплантация” занапред ще поема финансирането и на подготвителните медицински грижи у нас за пациенти,... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.