Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Нова професия в денталната медицина

Нова професия в денталната медицина

За първи път в България ще бъде провеждано обучение за придобиване на професия – асистент на лекаря по дентална медицина (регистрирана в Единния класификатор на професиите под № 723010). На специална пресконференция управителят на Центъра за професионално обучение „Хипократ” д-р Илияна Давидова информира, че желаещите да кандидатстват трябва да са навършили 18 години, с минимално входящо образователно ниво – средно образование, да бъдат физически годни и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Срокът на обучение е 8 месеца в рамките на 4 модула. Теоретичното обучение ще се провежда три пъти в седмицата от 18 до 21 часа. Практически асистентът ще се подготвя в дентални клиники в София, с които центърът има договор. Цената на обучението е 1000 лв.

През последните години у нас има сериозен недостиг на дентални асистенти поради преустановеното обучение на стоматологични сестри през 90-те години. Затова в кабинетите работят „асистенти” с общо медицинско сестринско образование или обучени от самите зъболекари. Асистентът ще освобождава зъболекаря от онези дейности, които не изискват професионална отговорност, компетентност и знания. Ще асистира, администрира и подготвя лечението на пациента, ще почиства и стерилизира инструментариума, екипировката и помещенията. Той подготвя отпечатъчните и пломбировъчните материали, както и всички необходими консумативи и средства за лечение. Негов ангажимент е и попълването на информацията за пациентите. Всяка една от тези дейности се извършва под контрола на зъболекаря.

Според изследване на Американската зъболекарска асоциация при нает асистент ефективността на денталния кабинет и броят на обслужените пациенти се увеличава с над 40%.

Началото на първата учебна година за обучение на асистенти у нас е на 9 януари 2012 г. Записването на кандидатите трябва да се стане най-късно до 15 декември т.г.

Подробности за програмата, условията за кандидатстване и начинът на записване могат да се намерят на сайта на Центъра за професионално обучение „Хипократ” – www.hippocratesbg.com.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.