Вие сте в: Начало // Всички публикации // Работим, за да спасяваме живота

Работим, за да спасяваме живота

Карин Бруйон – член на Борда на директорите и ръководител на отдел „Фармацевтични продукти за хуманната медицина” в Бьорингер Ингелхайм

- Уважаема Карин, моля да обясните как оценявате стореното от фармацевтичната компания Бьорингер Ингелхайм през изминалата година. Какви бяха трудностите, кои са постиженията?

- През 2021 г. нашият бизнес остана силен и устойчив, независимо от COVID и всичко, което се случваше по света. Ние бяхме способни да постигнем ръст в нетните продажби, в оперативните приходи, както и в инвестициите в научноизследователска и развойна дейност.
Но най-важното е, че продължаваме да отговаряме на нуждите на пациентите. Постигнахме голям напредък с Jardiance, който е сред нашите основни продукти. Развихме своето портфолио напред чрез нови продукти за нови индикации и това се случи по-бързо и по по-добър начин, отколкото преди. През 2021 г. ние също така се фокусирахме върху нуждата нашите лекарства да достигнат по-бързо до болните, което стана възможно чрез постигане на добра реимбурсания и облекчен достъп.

- „Форум Медикус” работи добре с местния офис на Бьорингер Ингелхайм. Публикували сме научно-пропедевтични статии за кардио-ренални-метаболитни болести, за белодробна фиброза, склеродермия, генерализиран пустулозен псориазис и др. Кои научни резултати Вие бихте откроили?

- Наистина получихме много резултати и натрупахме клинични данни в сферата на кардио-реналните-метаболитни болести – за Jardiance
и сърдечната недостатъчност вече е известно. Сега съобщаваме за влиянието на Jardiance върху хроничните бъбречни заболявания. Това, което ис-
крено ни вълнува и ни радва, е, че през май т. г. ще огласим резултати за интерстициалната белодробна болест. Досега ние успявахме да забавим болестта. С новото лекарство BI 1015550 се надяваме да постигнем реално стопиране на заболяването. Наистина отчитаме това като постижение и с нетърпение очакваме конгреса на Американското торакално общество през май, за да публикуваме данните от проучванията, те да станат достояние на професионалистите.
Разбира се, има и други продукти. На годишната пресконференция бе споменато за препарат MDM2-p53-антагонист за лечение на сарком на меките тъкани, което е сфера на не-
посрещнати медицински нужди и липсва нова одобрена терапия. Разработихме и Gly-Т1-инхибитор за психиатрията, за лечение на шизофрения. Знаем, че шизофренията има ня-
колко вида симптоми, сред които са депресията и конгнитивните увреди. Препаратът по-
мага на болните да ос-
танат активни, автономни, да ходят на училище, да работят. Това е изключително важно за този тип болни и натам са насочени нашите усилия.

- Какви са стремежите в сферата на онкологията. И друг път сме говорили, че науката и фармакологията още са длъжници на тези болни?

- Имаме 24 нови молекули в сферата на онкологията, върху които работим. Използваме т. нар. дуалистичен подход – осигуряваме таргетни терапии и химиотерапевтични онкологични терапии, защото се оказа, че когато се прилагат и двата вида, се постига силно въздействие върху тумора. Съществуват още много онкологични цели, разработваме ваксини срещу рак и др.

- На годишната пресконференция няколко пъти бе изтъкната работата на Бьорингер в сферата на антимикробната терапия.

- Нашата основна цел винаги е била да осигурим иновации. Така е и в разработката на антимикробни средства. Производството им е трудно, защото те по принцип трябва да бъдат с по-ниска цена. Заради това и подходът ни е различен. Отделихме средства във фонд за стимулиране на иновациите чрез по-малки компании, създаваме и joint venture за работа върху специфични цели с други компании, за да открием още по-добри решения чрез колаборация.

- Това е както в клиничната медицина – мултидисциплинарните екипи постигат по-ефективни резултати.

- Права сте, точно за това става дума.

- Тъй като аудиторията на „Форум Медикус” е специализирана, ще Ви попитам, както и през миналата година, как ще продължавате колаборацията с лекарите, които първи срещат болния човек?

- Известно е колко много държим на такава колаборация. Първо – в изследователската сфера с учените и т.н. Второ, организираме много уебинари, обучения за лекари. Осигуряваме продължаващо обучение, обмяна на опит, дискусии с медицинската общност. Разбира се, винаги може да се направи нещо повече. Смятам, че чрез технологиите може да се постигне още по-добро сътрудничество.

- Моля да се спрете накратко върху основните цели на Бьорингер за следващите години.

- Основна цел е spesolimab – IL-36 специфично моноклонално антитяло при генерализиран пустулозен псориазис, да получи одобрение до края на годината. Ще продължим представянето на Jardiance при сърдечна недостатъчност.

- Поздравявам Ви за всичко, което правите срещу сърдечната недостатъчност, защото това е сериозен животозастрашаващ проблем.

- Ние се гордеем с това постижение. Следваща цел е хроничната бъбречна болест и Jardiance – да съберем и публикуваме всички резултати, да получим всички разрешения от здравните власти до края на годината.

- Уважаема Карин, Вие как се чувствате? Какви са вашите лични мечти, които естествено се преплитат с професионалните?

- Много добър въпрос. Вие знаете, че не може човек да остане безучастен към това, което се случва в Украйна. Както всички, и аз съм разтревожена – тревожа се за Украйна, тревожа се за Европа, тревожа се за бъдещето. В почивните дни гледах кадри от войната, за общите гробове, за разрушенията. Персонално съм огорчена, че всичко това е възможно. Но по принцип съм позитивна, защото ние правим обратното – работим, за да спасяваме живота, да удължаваме живота, да създаваме пробивни терапии за болните по света. Успешни сме в това и вярвам, че ще бъде така и през 2022 г. Подготвяме за бъдещето наистина фантастични иновации.

- Това е чудесно – да работиш за по-здраво население на планетата, за да живеят хората в благополучие.

- Всички ние искаме един по-добър свят и за такава цел си заслужава да работим.

- Приемам подобна теза за логичен завършек на нашето интервю.

Разговаря Дарина Стоева

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.