Вие сте в: Начало // Всички публикации // Споделено познание за модерната урология

Споделено познание за модерната урология

На 28-29 април т. г. в Конгресния център на Военномедицинската академия в София бе проведен 13-ият симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”.
Това е ежегодно научно събитие, организирано от Военномедицинската академия и катедра „Урология и нефрология” на ВМА, с подкрепата на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (EULIS), Онлайн платформата за обучение „Академия по ендоурология” (EA), Научната организация „Експерти в уролитиазата” (ESD), Международния алианс по уролитиаза (IAU), Югоизточната група за изследвания в областта на уролитиазата (SEGUR), научната организация „Урология в развиващите се страни” (U-Merge).
В Научния комитет на събитието наред с български бяха включени и 12 международни експерти в областта на ендоурологията и уролитиазата, които представиха актуални новости в диагностиката и ле-
чението на урологичните заболявания. Участниците имаха възможност да споделят своя опит и проучвания и по време на постерна и на видеосесия.
На симпозиума бяха дискутирани теми, посветени на: развитието на технологиите и лазерите в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия и как те променят всекидневната хирургична практика; съвременните методи за хирургично и медикаментозно лечение на уролитиазата и предпазването от рецидиви; оперативните техники за лазерна енуклеация при доброкачествена простатна хиперплазия; образни и биопсични диагностични методи при карцином на простатата; диагностика и лечение на усложненията при ендоурологични и минимално инвазивни хирургични оперативни техники.
Научната програма на симпозиума включваше лекции, дебати, сесии с хирургия на жи-
во, сесии с хирургични видеофилми, даващи възможност на участниците да разширят познанията си в областта на ендоурологията и уролитиазата. Сред state of the art лекциите бяха откроени отговори на въпроси по темите: „Какво е новото в ендоскопското лечение на уролитиаза“; „Как да подобрим резултатите по отношение на резидуалните фрагменти след лечение“; „Какъв е новият златен стандарт при хирургично лечение на ДПХ“, „Напредък в мениджмънта на хипероксалурия“ и др. Сред лекторите бяха представители на Италия, Гърция, Великобритания, Турция, Испания, Австрия, Германия, както и водещи специалисти от България.
Цялото събитие беше пре-
даванo на живо и през виртуална конгресна платформа, в коя-
то участници от целия свят мо-
жеха да присъстват онлайн. Бяха организирани 4 сесии с хирургия на живо, по време на които бяха извършени 9 операции, демонстриращи най-съвременните методи за лечение на пациенти с уролитиаза и до-
брокачествена простатна хи-
перплазия. Операциите бяха проведени във и се излъчваха директно от напълно обновените операционни зали, оборудвани с последно поколение апаратура, ендоскопски, лапароскопски инструментариум и последно поколение енергийни източници и лазери. Участниците имаха възможност да задават въпроси и да обменят опит на живо с операторите по време на хирургичните интервенции, благодарение на осигурените аудио-визуални връзки с операционните зали.
Хибридният формат на симпозиума позволи да се включат 112 участници на живо и 240 участници чрез онлайн платформата от 36 държави. Тoва даде възможност на уролозите с интереси в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия да актуализират знанията си и да обменят опит със световно признати експерти в приятелска и професионална атмосфера.
Симпозиумът се проведе след тригодишно прекъсване и заместване с онлайн събития. Изключително сме доволни от чутото, видяното, споделеното познание. Отзивите на колегите от чужбина са трогателно възторжени, което за нас е най-добрата оценка и стимул да продължаваме и надграждаме тези научни и практически полезни срещи.
Проф. Илия Салтиров
Председател на Организационния комитет

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.