Вие сте в: Начало // Всички публикации // Световната здравна асамблея постави нови предизвикателства

Световната здравна асамблея постави нови предизвикателства

Световната здравна асамблея – върховният орган на СЗО за определяне на политиката на организацията и вземането на решения, провежда ежегодни сесии, на които присъстват 194 делегации от държавите-членки. Тазгодишната 70–ата среща се състоя в Женева на 22 – 31 май т.г.. В нейната работа участваха над 3500 делегати.

За председател на асамблеята бе избрана чл. кор. проф. Вероника Скворцова, министър на здравеопазването на Руската федерация. За зам.- председатели бяха назначени 5 представители от Кабо Верде, Островите Кук, КНДР, Сомалия и Суринам.

В своето заключително слово, преди да отстъпи поста на генерален директор на СЗО, д-р Маргарет Чан отправи призив към представителите на правителствата:

- Не забравяйте хората. Зад всяка цифра стои човек, който олицетворява нашата обща принадлежност към човешката раса и заслужава съчувствие, особено в случаите, когато страданието или преждевременната смърт могат да бъдат предотвратени…

Сред основните теми, които делегатите на асамблеята обсъдиха, бяха програмният бюджет за периода 2018-2019; мерките, свързани с извънредните ситуации в областта на здравеопазването; международните здравни правила; готовността срещу грипна пандемия и др. След сериозни дискусии бяха взети решения за действия в различни сфери – достъп до лекарства и ваксини, здравето на бежанците и мигрантите, контрол на преносимите болести; здравните грижи за подрастващите; фалшивите лекарствени продукти; регулацията на химическите вещества и др. Разгледани бяха редица въпроси, свързани с неинфекциозните заболявания, върху които ще се фокусира срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН през септември 2018 г.

Бюджет‘ 2018-2019

Делегатите одобриха предложения двегодишен програмен бюджет в размер на 4 421 500 000 щ.д., който предвижда увеличаване на вноските от държавите членки с 3%. Нарастват инвестициите в новата програма на СЗО за извънредните ситуации с 69,1 млн. щ.д., както и за борбата срещу антимикробната резистентност – с 23,2 млн. щ.д.

Международните здравни правила

Откроена бе спешната необходимост да се гарантира пълното прилагане на Международните здравни правила (МЗП) – правен инструмент, предназначен да подпомага страните в борбата със сериозните рискове за общественото здраве, които имат потенциал да преминават граници и заплашват хората по целия свят.

Делегатите предложиха генералният директор на СЗО да сътрудничи на държавите членки в подготовката на петгодишен глобален стратегически план за предотвратяване на рисковете за здравето и да го представи на Световната здравна асамблея през 2018 г.

Полиомиелит

Делегатите високо оцениха предприетите мерки за прекратяване преноса на полиомиелит от последните три ендемични страни – Афганистан, Нигерия и Пакистан.

Обсъдени бяха трудностите, породени от предприетото съкращаване на глобалните мерки, свързани със скорошното окончателно изкореняване на полиомиелит. Предложено бе на следващата асамблея да се представи стратегия, която да определи функциите за поддържането на света в статус, свободен от полиомиелит.

Грипна пандемия

Делегатите потвърдиха важната роля на Механизма за готовност срещу грипна пандемия – специализиран международен инструмент за бързо идентифициране на грипни вируси с пандемичен потенциал, за улесняване анализа на риска, за справедливо споделяне на ваксини и други ползи. Подчертано бе, че готовността срещу грипна пандемия е важна както за дейностите по националното наблюдение на грипни вируси, така и за международната координация и сътрудничество, подпомагани от Глобалната система за контрол на грипа.

Кадровите ресурси

Здравната асамблея прие петгодишен план за действие, в рамките на който СЗО, Международната организация на труда (МОТ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще си взаимодействат с правителства и заинтересовани страни за преодоляване на дефицита на човешки ресурси за здравеопазването и за общественото осигуряване. Планът призовава средствата за развитие на кадровите ресурси в здравеопазването и в общественото осигуряване да се приемат като инвестиция, а не като разход, както и да се използват икономическите преимущества, които носи растежът в тези сектори. В плана са разработени и начините, по които ще се осъществяват междусекторни дейности в областите: активизация на политическата подкрепа; подобряване на качеството на фактологичните данни; преобразуване и разширяване на образованието; увеличаване на ползите, свързани с международната мобилност на здравните специалисти.

Сепсис

Приета бе резолюция за подобряване на превенцията, диагностиката и лечението на сепсис. Страните призовават правителствата да актуализират политиките и мерките за овладяване на разпространението на инфекцията, за решаване на проблема с антимикробната резистентност, за обучението на здравния персонал за разпознаване на заболяването, за подобряване проследяването на случаите, както и за насърчаване на научните изследвания, насочени към допълнителни инструменти за диагностика и лечение на сепсис.

В документа се изисква СЗО да подготви доклад за сепсис и ръководство за неговото предотвратяване. Резолюцията призовава СЗО и партньори да стимулират развиващите се страни чрез осигуряването на достъп до качествени, безопасни, ефективни и достъпни антисепсис средства, инструменти за превенция и контрол на инфекциите, включително имунизация.

Деменция

Делегатите приеха глобален план за действия срещу деменцията през 2017-2025 г. и се ангажираха да разработят мащабни национални стратегии и планове. Делегатите призоваха Секретариата на СЗО да оказва на държавите членки техническа поддръжка и да разработи глобална програма за изследвания.

В света хората с деменция са около 47 млн., а всяка година броят им нараства с 9,9 млн. Около 60% са от страните с ниски и средни доходи.

Имунизации

Глобалният план за действие на СЗО, приет през 2012 г., обещаваше, че до 2020 г. никой няма да бъде лишен от жизненоважни имунизации. Въпреки това задачите, определени в плана, се изпълняват с недостатъчни темпове. Крайният срок наближава, но все още повече от 19 млн. деца не получават базова имунизация.

Приетата от делегатите резолюция призовава държавите членки да се укрепи управлението на националните имунизационни програми така, че имунизационни услуги да не бъдат гарантирани само за новородени; да се привлича финансиране от местни източници; да се укрепва международното сътрудничество.

Известно е, че всяка година благодарение на имунизация се предотвратяват 2-3 млн. смъртни случая от дифтерия, тетанус, коклюш и морбили. Разширяването на глобалния имунизационен обхват ще превантира поне 1,5 млн. смъртни случая.

Здравето на бежанците и мигрантите

Делегатите препоръчаха на генералния директор на СЗО да се ангажира с разработка на глобален план за опазване здравето на бежанците и мигрантите, който да се разгледа на здравната асамблея през 2019 г. В света има около 1 млрд. мигранти и броят им динамично нараства. Това предизвиква значителни последици за общественото здраве и изисква съответен отговор от здравния сектор.

Некачествени и фалшифицирани лекарствени продукти

Некачествените (наричани също с „по-нисък стандарт“) лекарства са тези, одобрени от националните регулаторни органи, но не съответстващи на международните стандарти за качество. За фалшифицирани се приемат медицинските продукти, в чиято документация е дадена невярна информация за техния характер, състав или произход.

Асамблеята прие определението „нерегистрирани или нелицензирани лекарствени продукти“ за продукти, които не са преминали през процедурата за оценка и одобрение от съответните органи за регулиране на пазара, на който се продават, разпространяват или използват.

Борба с преносителите на инфекции

Делегатите приеха документ за глобални мерки срещу преносителите на инфекции през 2017-2030 г. Тези мерки са насочени към: предотвратяване на епидемии от вирусни заболявания във всички страни; намаляване на новите случаи до по-малко от 60% и спад на смъртността с най-малко 75% до 2030 г. Повече от 17% от всички инфекциозни заболявания са вирусни, които всяка година отнемат живота на повече от 700 000 души.

Неинфекциозни заболявания

Делегатите одобриха актуализиран списък от възможни политики и подходи за подпомагане на страните в превенцията на заболяванията и борбата с тях. Новият списък включва мерки, наречени в Глобалния план за профилактика на незаразните заболявания през 2013-2020 г. „най-добрите покупки“. Сред тях са данъчно облагане на тютюневи изделия и подсладени напитки, намаляване на съдържанието на сол в хранителните продукти и много други.

Темата за неинфекциозните заболявания ще бъде подробно разисквана на Третата среща на високо равнище на Общото събрание на ООН, която ще се проведе през 2018 г.

Регулиране на химическите вещества

Делегатите одобриха нова пътна карта за засилване ролята на здравния сектор в регулацията на химическите вещества, които са в досег с бита и храната. В света от тяхното въздействие умират 1,3 млн. души годишно.

Специфичните мерки, заложени в документа, включват постепенно прекратяване на употребата на бои, съдържащи олово, повишаване на капацитета за реагиране при извънредни ситуации с отравяне от химични вещества, засилване на контрола, повишаване на осведомеността и др. СЗО ще партнира на страните в изпълнението на пътната карта, а през 2019 г. ще представи доклад за постигнатия напредък.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.