Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Важно за специализацията

Важно за специализацията

1920 ще бъдат местата за специализанти през следващата година. Те са с 557 повече в сравнение с тези, които бяха отпуснати за 2010 г. Два пъти нараства броят на местата, които ще финансира държавата. Специализациите се утвърждават ежегодно от министъра на здравеопазването и са съобразени с потребностите на страната и възможностите за обучение на лечебните заведения.

Най-голям е броят за лекари – 1577. Най-много от тях са по анестезиология и интензивно лечение – 136, кардиология – 109, хирургия – 80, нервни болести – 67, обща медицина – 66, вътрешни болести – 67, акушерство и гинекология – 61, обща и клинична патология – 36.

Местата за специализанти, които ще се финансират от държавата през следващата година, се увеличават почти два пъти и стават 201. От тях 184 ще бъдат за лекари. Най-много места, финансирани от държавата, са утвърдени по специалностите анестезиология и интензивно лечение – 33, обща и клинична патология – 16, спешна медицина – 14, трансфузионна хематология – 10, инфекциозни болести – 8, съдебна медицина – 6. Утвърдени са и 258 места, където обучението на специализантите ще може да се заплаща от самите болници или от други организации.

Специализантите, приети на места, финансирани от държавата, ще получават от две до четири минимални заплати, ако нямат трудов договор с базата, в която се обучават. Четири минимални заплати са предвидени за най-дефицитните специалности – патоанатомия и съдебна медицина.

592 специализанти по медицина ще плащат за периода на обучението си, като таксата е 180 лв. на месец. Те ще получават заплата от болниците, в които ще специализират, като минимумът е две минимални заплати за страната. Периодът на обучение се зачита за трудов стаж. Утвърдени са 91 места за специализация на зъболекари през следващата година, както и 59 места – за фармацевти.

Обявяването на датите за конкурсите за заемане на местата за специализанти зависи от петте университета в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора. Срокът е до март 2012 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.