Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // НЗОК ще проследява резултати от лечението

НЗОК ще проследява резултати от лечението

Националната здравноосигурителна каса ще въведе нов механизъм за контрол на изпълнителите на извънболнична и болнична медицинска помощ. За целта експерти от институцията ще изработят критерии за проследяване на резултатите от лечението на пациентите.

Последващият контрол ще се извършва чрез данни от интегрираната информационна система на НЗОК, с чиято помощ ще може да се проследи какво е състоянието на пациента след неговата хоспитализация, да се провери има ли рехоспитализации и в какъв период са настъпили, има ли степен на инвалидизация и дали болният е диспансеризиран. По този начин контролната дейност на НЗОК ще бъде значително подобрена, тъй като ще бъде систематизирана, обобщена и сравнена информацията за подобни случаи в други болници, както и за изхода от лечението на пациентите за период от няколко години. Тази информация ще даде възможност болниците да бъдат класирани по данните от тяхната дейност, което ще позволи добрите практики да бъдат стимулирани. Също така ще послужи за критерии при сключване на договор с НЗОК.

Акцент в извънболничната помощ ще бъде проследяването на резултатите от  профилактиката, формирането на рискови групи и диспансеризацията на пациентите.

За всички набелязани мерки предстои да се изработят критерии, които ще бъдат обсъдени с Българския лекарски съюз, консултантите на НЗОК по различните специалности и национално представените пациентски организации. След като бъдат одобрени, някои от критериите ще залегнат в алгоритмите за лечение на отделните заболявания.

Новите моменти в контрола ще дадат възможност да се проследи детайлно дали на пациентите се осигуряват своевременно качествени медицински услуги.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.