Архив за автора

Европейската комисия одобри лекарство за лечение на множествена склероза LemtradaTM (alemtuzumab)

Фармацевтична компания Sanofi и филиалът й Genzyme обявиха, че Европейската комисия (ЕК) е дала разрешение за употреба на лекарството за лечение на множествена  склероза – Lemtrada. Това се случва месец след одобрението в края на... 

Проф. Мира Кожухарова: Епидемиологичната обстановка е нормална

Проф. Мира Кожухарова:  Епидемиологичната обстановка е нормална
Ще започна с факта, че у нас активно действа междуведомствен щаб, в който участват всички министерства и институции, отговорни за устройването на бежанците. Провеждат се редовни срещи, на които се обсъждат всички теми, свързани... 

Спешни състояния, засягащи нервната система на децата

Спешните състояния, засягащи нервната система на децата, са 12% от всички спешни състояния в детската възраст. От тях най-често срещани са черепно-мозъчната травма със сътресението, контузията и притискането на мозъка, епилепсията... 

Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика

Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика
Седма национална среща в изпълнение на международна програма по темата бе организирана в София на 27 и 28 септември т.г. Сложната  формулировка на заглавието, разбира се, не би могла да предаде големия смисъл на инициативата.... 

Клиничните пътеки – бюрократичните магистрали на неефективното финансиране в здравеопазването

Клиничните пътеки – бюрократичните магистрали на неефективното финансиране в здравеопазването
Определението за клинична пътека (КП) е претърпяло малка промяна от времето на НРД’2001, където в чл. 385 (2) се дефинира като: 1. Интегриран подход на поведение на различни видове медицински специалисти при лечението на пациенти... 

Как полът влияе върху депресивните състояния

Досега се смяташе, че жените боледуват от депресия два пъти по-често от мъжете. Този извод бе правен на базата на предишните разбирания за симптомите на депресия. Ново проучване обаче установи, че различията в пола водят... 

Превенция на захарен диабет и затлъстяване

Превенция на захарен диабет и затлъстяване
Катедрата по фармакология и токсикология на Медицинския факултет в София спечели като партньор голям европейски проект по Седма рамкова програма, който стартира от 1.1.2013 г. и е със срок от 5 години – до 01.1.2018 г. Наименованието... 

Европейски възможности за работа в здравеопазването

Европейски възможности за работа в здравеопазването
Засилващото се търсене на работна ръка в сектора на здравеопазването се потвърждава от последния Европейски монитор на свободните работни места (EVM)*, публикуван от Европейската комисия. Заетостта в здравния сектор в ЕС... 

Съвременна лаборатория по молекулярна диагностика

Съвременна лаборатория по молекулярна диагностика
Модерното диагностично звено стана възможно чрез изпълнението на проект „Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно диагностични подходи” („Cross border epidemiology of sexually transmitted... 

8 начина да се преборим с антибиотичната резистентност

В световен мащаб антибиотичната резистентност е обявена за кризисна от Световната здравна организация (СЗО) и от много други организации на световно и локално ниво. Основният проблем възниква оттам, че фармацевтичните... 

Хипогликемия при захарен диабет

Хипогликемията е често и потенциално животозастрашаващо усложнение, свързано с лечението на пациентите със захарен диабет. От друга страна, избягването на хипогликемичните епизоди за сметка на незадоволителния кръвнозахарен... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.