Вие сте в: Начало // Всички публикации // Антибиотичната резистентност се увеличава

Антибиотичната резистентност се увеличава

Бактериите сред хората, в храната и при животните продължават да развиват резистентност спрямо най-разпространените антибиотици – това показват последните доклади по проблемите на зоонозните бактерии в Европа. Учените предупреждават за резистентност спрямо ципрофлоксацин     (ciprofloxacin), който е особено важен при лечението на инфекции при хората, особено при лечение на Campylobacter. Тази резистентност намалява възможностите за ефективно лечение на инфекции, причинени от храна. В цяла Европа бактерията на Salmonella продължава да бъде резистентна спрямо познатия коктейл от медикаменти.

Изводите в доклада на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и на Европейския орган по безопасност на храните подчертават отново риска за здравето и живота на хората в общността във връзка с резистентността. Този риск е основен политически и здравен приоритет на Европейската комисия за действия по отношение безопасността на храните.

Витянис Андрюкайтис – комисар на ЕС по здравеопазването и безопасността на храните, казва:

- Всяка година в ЕС инфекциите, причинени от антибиотична резистентност, водят до 25 000 смъртни случая, като проблемът не засяга само Европа – има нужда от глобално решение. ЕС дълго време беше на предната линия в борбата с резистентността и лидер в търсенето на решение. Нашите агенции, които обединиха усилията си по отношение на хората и животните, успяха да подредят част от този сложен пъзел и да дадат ценни научни съвети на институциите, които взимат решения.

В доклада е отбелязана и резистентност спрямо Сolistin при лечение на Salmonella и E. coli сред домашните птици в ЕС. Mайк Качпол, научен директор в ЕСDC, обобщава:

- Тенденцията е изключително притеснителна, защото в скоро време медикаментите няма да бъдат ефективни при лечение на остри инфекции със Salmonella при хората.”

В доклада се подчертават и определени регионални особености. Най-високите нива на антибиотична резистентност се наблюдават в Източна и Южна Европа. Mарта Хюс, ръководител на отдел „Биологични зарази и замърсяване“ към Европейския орган по безопасност на храните, допълва:

- В Северна Европа се наблюдават най-ниските нива на резистентност сред домашните птици, поради най-ниските нива на употреба на антибиотици при животните.

Цифри и факти

Campylobacter – Campylobacteriosis – заболяване, причинено от Campylobacter, е най-честата хранителна инфекция в ЕС.

Резистентността към най-разпространените антибиотици като ciprofloxacin например се наблюдава най-често по отношение на хората и домашните птици. Висока и изключително висока е резистентността към ciprofloxacin при бройлерите (69,8%), като при хората процентът също е висок (60,2%). Висока и изключително висока е и резистентността при бройлерите към nalidixic acid и  tetracycline.

Salmonella е второто най-разпространено хранително заболяване.

Резистентността по отношение на Salmonella се среща при хората (tetracyclines – 30%, sulphonamides – 28,2%, ampicillin – 28,2%) и домашните птици.

Разпространението на резистентност към коктейл от медикаменти се среща при хората (26%), като е висока и при бройлерите и пуйките (24,8% и 30,5%). Някои видове Salmonella като Salmonella Kentucky и Salmonella Infantis са изключително опасни, защото демонстрират висока резистентност и към ciprofloxacin, и към коктейл от антибиотици.

Докладът представя резултати от събраните от страните членки данни за 2014г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.