Архив за автора

Международно признание за специалисти от ВМА

За участие в мисии в Афганистан четирима български военни медици получиха високи отличия от командването на Американската армия. Наградата се връчва на 120 медици от цял свят – представители на държавите, които участват... 

Нобелова награда за медицина или физиология’2013

Нобелова награда за медицина или физиология’2013
По традиция именно с Нобеловата награда за медицина или физиология започва седмицата на най-престижните отличия в света, които по волята на шведския индустриалец и изобретател Алфред Нобел се връчват за постижения, донесли... 

Затлъстяване и захарен диабет

Затлъстяване Телесното тегло може да бъде класифицирано според индекса на телесната маса – ИТМ – (body mass index = BMI (kg/m²) = тегло (kg)/височината² (m²). Поднормено тегло – ИТМ < 18,50 kg/m²;  нормално телесно тегло 18,50 – 24,99 kg/m²; наднормено... 

GIOTRIF® (afatinib) – одобрен в Европа за лечение на пациенти с рак на белия дроб с позитивна EGFR мутация

Boehringer Ingelheim съобщи в края на септември т.г., че Европейската комисия е издала разрешение за употребата на  afatinib като монотерапия за лечението на EGFR TKI-нелекуваните възрастни пациенти с локално напреднал или метастазирал... 

Европейската комисия одобри лекарство за лечение на множествена склероза LemtradaTM (alemtuzumab)

Фармацевтична компания Sanofi и филиалът й Genzyme обявиха, че Европейската комисия (ЕК) е дала разрешение за употреба на лекарството за лечение на множествена  склероза – Lemtrada. Това се случва месец след одобрението в края на... 

Проф. Мира Кожухарова: Епидемиологичната обстановка е нормална

Проф. Мира Кожухарова:  Епидемиологичната обстановка е нормална
Ще започна с факта, че у нас активно действа междуведомствен щаб, в който участват всички министерства и институции, отговорни за устройването на бежанците. Провеждат се редовни срещи, на които се обсъждат всички теми, свързани... 

Спешни състояния, засягащи нервната система на децата

Спешните състояния, засягащи нервната система на децата, са 12% от всички спешни състояния в детската възраст. От тях най-често срещани са черепно-мозъчната травма със сътресението, контузията и притискането на мозъка, епилепсията... 

Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика

Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика
Седма национална среща в изпълнение на международна програма по темата бе организирана в София на 27 и 28 септември т.г. Сложната  формулировка на заглавието, разбира се, не би могла да предаде големия смисъл на инициативата.... 

Клиничните пътеки – бюрократичните магистрали на неефективното финансиране в здравеопазването

Клиничните пътеки – бюрократичните магистрали на неефективното финансиране в здравеопазването
Определението за клинична пътека (КП) е претърпяло малка промяна от времето на НРД’2001, където в чл. 385 (2) се дефинира като: 1. Интегриран подход на поведение на различни видове медицински специалисти при лечението на пациенти... 

Как полът влияе върху депресивните състояния

Досега се смяташе, че жените боледуват от депресия два пъти по-често от мъжете. Този извод бе правен на базата на предишните разбирания за симптомите на депресия. Ново проучване обаче установи, че различията в пола водят... 

Превенция на захарен диабет и затлъстяване

Превенция на захарен диабет и затлъстяване
Катедрата по фармакология и токсикология на Медицинския факултет в София спечели като партньор голям европейски проект по Седма рамкова програма, който стартира от 1.1.2013 г. и е със срок от 5 години – до 01.1.2018 г. Наименованието... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.