Архив за автора

Измерения на обществената грижа за възрастните хора

На 28 октомври т.г. в конферентната зала на МБАЛ ”Д-р Атанас Дафовски”в Кърджали се проведе кръгла маса на тема: „Медико-социалните грижи за възрастните хора – потребности и практики“. Повод бе 5-годишнината от откриването... 

Риск при медицинско облъчване? Попитай медицинския физик!

Риск при медицинско облъчване? Попитай медицинския физик!
Рожденият ден на Мария Склодовска-Кюри – 7 ноември, бе отбелязан за първи път като Международен ден на медицинската физика. Основната тема през тази година е “Риск при медицинско облъчване? Попитай медицинския физик!”.... 

Стоим на раменете на великани

Стоим на раменете на великани
На 29.10.2013 г.в големия салон на БАН тържествено бяха чествани 100-годишнината от рождението на изтъкнатия български учен биолог и генетик акад. Радой Попиванов (1913-2010 г.) и 140-годишнината от рождението на основоположника на българската... 

Трудния път в лечението на ревматологични болести с биологични препарати

Трудния път в лечението на ревматологични болести с биологични препарати
Ревматологичните заболявания са с изключителна социална значимост, защото една голяма част от тях водят до инвалидизация на пациентите. Това са хронични заболявания, което налага и изисква системно лечение и наблюдаване... 

Индивидуален подход срещу мозъчните тумори

На 24 октомври т.г. в УБ ,,Св. Иван Рилски“ в София бе организирана  Международна невроонкологична академична среща. Цел на научното събитие бе представяне на  световните тенденции в диагностиката и лечението на първичните... 

Дискусия за биоподобните медикаменти

Дискусия за биоподобните медикаменти
В края на октомври т.г. беше проведена консултативна среща с участието на ЕГА, чийто член е Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), относно международните непатентни наименования (INN). Йорг Уиндиш, директор... 

Медицинска диагноза ли е хранителното пристрастяване?

В английската литература съществува термин за чревоугодничеството – хранителното пристрастяване: „хиперфагия“ или „being  eating disorder (BED)“. Хиперфагията е термин, който произлиза от гръцките думи хипер – много,... 

Свободно лечение в страните от ЕС

Свободно лечение в страните от ЕС
Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване влиза в сила от 25 октомври 2013 г. Директивата е в съответствие с решението... 

Заедно и поотделно в голямата общност

Неотдавна в София се състоя конгрес по радиология, на който български и чуждестранни „образни“ специалисти обсъждаха научните новости, технологичното развитие и съвременните практически постижения в мащабния многопластов... 

Лечение на наркотични зависимости по нов метод, съчетаващ хомеопатична и психотерапия

Наркотиците са част от цивилизацията, културата и митовете на нашето време. Те присъстват в живота ни независимо дали приемаме съществуването и остротата на проблема и дали му отделяме необходимото внимание. Те проникват... 

Българска школа с главно Б

Българска школа с главно Б
През 1923 г. е основано Българското дерматологично дружество с председател проф. Богомил Берон, секретар д-р Любен Попов и касиер д-р Ково. На 1 ноември 2013 г. – на Деня на народните будители, ще имаме честта да отпразнуваме... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.