Вие сте в: Начало // Всички публикации // „На учителя с любов“

„На учителя с любов“

По инициатива на факултета и по повод 15-годишнината от неговото създаване са организирани ретроспективни изложби „На учителя с любов!“, представящи живота и делото на забележителни личности в българската медицинска наука и практика, радетели за утвърждаване на значението и принципите на общественото здраве, посрещали студенти във Факултета по обществено здравеопазване към МУ във Варна, изпращали специалисти в практиката.

Първата изложба – ретроспекция, е посветена на проф. Владимир Бояджиев, създател на Катедрата по хигиена и професионални заболявания през 1962 г., само година след откриването на Медицинския институт в морския град.

Проф. Бояджиев е и първият ръководител на катедрата в продължение на повече от десет години (до 1974 г.). Основно направление в трудовете на проф. Бояджиев са проблемите на храненето при въздействието на тежките метали. Той поставя основите на научните изследвания у нас по въпросите на предпазното професионално хранене и обосновава първите предпазни диети за работещите в контакт с олово. Работи по теми на трудовата медицина и промишлената токсикология, общата хигиена. Автор, съавтор и редактор е на 12 учебника и монографии, има над 150 научни публикации в наши и чуждестранни списания.

Втората изложба на ФОЗ представя научната и обществената дейност на проф. Иванка Николаева (1924-2005), която е сред първите ръководители на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването (1975-1980).

Радетел на общественото здравеопазване, през целия си професионален път проф. Николаева съчетава обществената дейност с тази на преподавател и учен: дългогодишен ръководител на дирекция  „Народно здраве” във Варна, главен лекар на варненската Първостепенна окръжна клинична болница, зам.-декан по лечебната работа на МФ във Варна, директор на Института за лечение на чужди граждани в София.

Научната й дейност е свързана главно с Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването и е посветена на интегриращата роля на участъковия лекар, намаляване на неравенствата в здравеопазването, на медицинско обслужване на уязвими групи от населението.

Делата и професионалният път на проф. Мирослав Попов (1928-2011) са във фокуса на третата изложба от поредицата „На учителя с любов!“

Заслугите на проф. Мирослав Попов за Варненския медицински университет са огромни. Създаването и акредитирането на специалностите „Здравен мениджмънт“ и „Обществено здравеопазване“ са осъществени с неговата неоценима и необходима помощ. Той винаги е заемал активна позиция за популяризирането на специалностите и на университета у нас и в чужбина и е имал водеща роля при осигуряването на професионалната реализация на студентите.

Проф. Мирослав Попов е учен с над 250 публикации в областта на медицината, здравната политика и управлението на здравеопазването, историята на медицината и здравеопазването, медицинската демография. Трудно може да се открие у нас сериозно и задълбочено научно изследване в областта на здравната политика и мениджмънт, което да не стъпва върху основите на неговото творчество и научни приноси.

Проф. Мирослав Попов е работил като зам.-директор и директор на Научния институт по социална медицина в София, на Научния институт по обществено здравеопазване и на Националния център по обществено здраве към МЗ. Като преподавател проф. Попов дарява със знание, буди мисълта и вдъхновява огромна аудитория от студенти и професионалисти, работещи в лечебните и здравните заведения в страната.

Името му е емблематично за всички, които работят в областта на организацията и управлението на здравеопазните системи у нас и в чужбина. Този факт, в съчетание с огромните му приноси в утвърждаването и развитието на специалностите „Здравен мениджмънт“ и „Обществено здравеопазване“ в МУ във Варна са предпоставка в научните среди и в практиката да се заговори с респект и понякога с известна завист за Варненска школа в здравния мениджмънт и общественото здравеопазване. Затова сега преподаватели и студенти от Факултета по обществено здравеопазване се обръщат с признателност и обич към делото на учителя, вдъхновителя и приятеля проф. Мирослав Попов.

Поредицата „На учителя с любов“ продължава до юни, като през всеки месец ще бъдат представяни учени, преподаватели и дейци на общественото здраве, свързани с историята на ФОЗ.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.