Вие сте в: Начало // За реформата

Диагностично свързаните групи – същност и проблеми

В последните месеци усилено се говори за въвеждане от 2012 г. на диагностично свързаните групи (ДСГ) като инструмент за финансиране на болничната помощ. Тиражираните твърдения, че ДСГ ще решат генерално проблемите с финансирането... 

Стратегическа рамка на проекта на МЗ за развитие на здравеопазването

Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването получи положителна оценка от комисията по Оперативна програма „Регионално развитие”. Това означава, че България ще получи 147 млн. лв.... 

Две болници – два мига от всекидневието

Белоградчик Критичен делегиран бюджет за ноември В началото на миналата седмица от Центъра за защита правата в здравеопазването съобщиха, че болницата в Белоградчик спира работа до края на месеца заради изключително ниския... 

Юридически отговорни ли са лекарите без специалност?

Основно лекарите се делят на две групи – лекари със специалност и лекари без специалност. Правилата за упражняване на лекарската професия по специалности се съдържат в медицинските стандарти. Въпросите за юридическата... 

Тема на седмицата: регулативните стандарти

Повод за ефективен протест В периода 1 – 5 ноември т.г. 90 от общо 109 общопрактикуващи лекари в община Пазарджик са изненадани от районната здравноосигурителна каса с протоколи за неоснователно получени суми за първото и... 

Министърът на здравеопазването препоръчва таван при избор на екип

Максималните суми варират от 350 до 950 лв., като зависят от цената на клиничните пътеки Максимум от 350 до 950 лв. да получават лекарите от пациентите при избор на екип в болница. Пределните суми да са различни в зависимост от цените... 

Нови измерения на модерното лъчелечение в УБ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

На 11 ноември т.г., на връх 74-ия рожден ден на болницата, бе открит напълно реконструираният Център по лъчетерапия. Проектът включва изграждане на нови лаборатории и закупуване на модерна апаратура, като общата му стойност... 

МЗ предлага обсъждане на проектонаредби

Из докладна записка на д-р Михаил Зортев – зам.министър на здравеопазването, относно проекти на наредби за изменение и допълнение на вече приети нормативни документи. В изпълнение на решенията на ръководството на МЗ, взети... 

Проблемни мисли за медицинската експертиза на работоспособността

Медицинската експертиза на работоспособността е неделим етап от диагностично-лечебния процес. Тя дава експертна оценка на вида, степента и продължителността на заболяването и нарушаване работоспособността на индивида.... 

Подходи за стратегическо планиране на болничната помощ в България в условията на здравно осигуряване

В разбирането за стратегическо планиране трябва да се има предвид, че това е процес на „замисъл и последователност на решения за постигане на определени цели в дългосрочна перспектива” (Проф. В.Борисов, „Стратегически... 

Фелдшерите продължават битката за статут на лекарски асистенти

Сдружението на медицинските фелдшери е категорично против идеята професията „лекарски асистент” да бъде в професионално направление „здравни грижи”. Това стана ясно на специална пресконференция, организирана на 27... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.