Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Фелдшерите продължават битката за статут на лекарски асистенти

Фелдшерите продължават битката за статут на лекарски асистенти

Сдружението на медицинските фелдшери е категорично против идеята професията „лекарски асистент” да бъде в професионално направление „здравни грижи”. Това стана ясно на специална пресконференция, организирана на 27 октомври т.г. от ръководството на сдружението.

Фелдшерите настояват Народното събрание да приеме без промени предложения от МЗ текст за изменение на Закона за здравето по отношение на §58, който гласи: „В чл. 175, ал. 2 след думите „Обществено здраве” се поставя запетая и се добавя „по специалността „лекарски асистент” от професионално направление „Медицина”. Председателят на сдружението Александър Александров припомни, че при първото четене на законопроекта на заседание на Комисията по здравеопазване към НС на 2 септември т.г. това предложение е прието единодушно без възражения от всички членове на комисията. Александров допълни, че тогава единствено проф. Станка Маркова – председател на БАПЗГ (в момента фелдшерите се водят асоциирани членове на асоциацията), е изказала възражение срещу създаването на професията „лекарски асистент”.

На 21 октомври т.г. на заседание на здравната комисия на второ четене на законопроекта обаче председателят на комисията Десислава Атанасова внесла предложение специалността „лекарски асистент” да бъде в професионалното направление „здравни грижи”. Предложението било гласувано с 8 гласа „за”, 6 „против” и 1 „въздържал се”. Фелдшерите са категорично именно против това решение. Те се обосноваха с твърдението, че компетенциите на професията „лекарски асистент” включват диагностично-лечебна и профилактична дейност, а не просто здравни грижи. Според фелдшерите приемането на това изменение моментално ще криминализира дейността им. „Сега сме полулегални, а с подобно решение ще ни направят нелегални”, коментира Александров. Той допълни, че са изпратили отворено писмо до министър-председателя, до председателя на Народното събрание и до председателя на Комисията по здравеопазване, в което апелират да бъде прието първото предложение за статута на лекарските асистенти.

Фелдшерите бяха категорични, че тяхната професия е все още необходима. Около 4000 фелдшери работят днес у нас. Половината от тях са ангажирани в системата на спешната помощ, други са към практиките на общопрактикуващите лекари. От сдружението подчертаха, че регламентирането на лекарските асистенти в направление „медицина” ще даде възможност за подобряване на здравеопазването в училищата, за постигане на европейско ниво на обслужване в спешната медицинска помощ, за компетентно и навременно медицинско осигуряване в малките и отдалечените населени места, както и за намаляване на бюджетните разходи на МО, МВР и местата за лишаване от свобода за медицински услуги.

7 Отговори to " Фелдшерите продължават битката за статут на лекарски асистенти "

 1. „Фелдшерите бяха категорични, че тяхната професия е все още необходима“.
  Хващам се за това съждение и веднага казвам ,че лично мен ме дразни .В последните две годни и половина се проведоха хиляди срещи ,бяха публикувани статии ,съобщения ,бяха внесени 3 законопроекта за промени на статута на фелдшерите.И все още стои необходимостта ,да се пояснява , че тази професия не е с „минала годност“ или „умираща“ както твърди и и се иска на проф.Станка Маркова ,а съвременна ,актуална и много просперираща в съвременния свят под наименованието „лекарски асистент“.
  Лекарски асистент не е всеки ,който участва с определена медицинска дейност и е в помощ на лекаря ,както твърди тя ,а съвсем точно определена професия с ясен профил ,който препокрива длъжностната характеристика на фелдшерите в България.
  Към настоящият момент Госпожа Професорката постига с лични връзки ,маневри и лобиране ефекти ,които са на крачка , да унищожат професията фелдшер.
  Ще спомена само един пример:Всички фелдшери работещи в Спешната помощ на страната фигурират в списъчните състави като …“Медицински специалисти“ което е категория труд ,а не с професията си – „фелдшер“.
  В компютъризираната система на службите могат , да бъдат разпознати по кодовете на екипите си (шифровани са с буква F).
  В този си вид те изпълняват не по-малко от 45% от излизанията на терен на линейките ,работейки самостоятелно .Това е ефект от работата на БАПЗГ за унифицирани и асоцииране на кадрите ,където чинно и пак по списъчен състав – всеки месец на фелдшерите им се отдържат по фиш (!) едни пари за това членство в същата БАПЗГ.Това е върховен цинизъм.
  Сега Проф.Маркова твърди , че е направила фелдшерите „бакалаври по здравни грижи“ и смята ,че това ще ги удовлетвори и трябва да целуват ръка ,защото ги извежда на по-високо образователно ниво ,което безспорно те са си заслужавали винаги.
  Но , нека не забравяме ,че сестрите също са „бакалаври по здравни грижи “ и какво следва от този фект ,ако не …опит за унифициране и сливане на професиите.
  Скоро излезе предложение на БАПЗГ сестрите , да имат право да пишат рецепти ,а… също така и фелдшерите.
  Нов цинизъм -фелдшерите никога не са спирали ,да го правят докато на сестрите ще им се наложи ,да си сменят начинът на мислене ,също и да понаучат пропедевтика ,терапия и фармакология .Второто е възможно ,но първото -никога !
  Защото именно в това се състои разликата в двата профила -“Nurse make nursing“ -сестрите могат да полагат сестрински грижи (да са живи и здрави ) ,но не са подготвени да изведат диференциална диагноза ,не могат да упражнят аналитико-синтетичен процес при коментар на симптомите на пациента – просто не са го учили това !Те са научени да са дисциплинирани ,да изпълняват нареждания ,да контролират качеството на процедурите за даден пациент ,да правят манипулации по назначение.
  Ето ,за това иде реч и трябва ,да бъде обяснявано ,защо толкова много фелдшерите държат ,да бъде променен и официализиран статусът им .Защо не трябва да са членове на сестринска организация ,за да пишат рецепти.
  Защо спешно ни е нужна самостоятелна професионално-съсловна организация.
  Към момента СМФБМБ ,като единствени представители на съсловието пред държавата са длъжни ,да направят анализ на досегашната си работа и резултати и да демонстрират волята си за продължаване на мисията за извеждане на професията до ясна перспектива. .Както се казва и материала „да продължат битката“. Това трябва да става открито ,с повече инициативи ,които ,да привличат членска маса и идеи .
  Няма фелдшер който ,да не желае успех и да не се надява на добър резултат от работата им .Подкрепата е сигурна .Оставаме в очакване на добри новини .

 2. димова казва:

  Предлагам работещите фелдшери в Центровете за Спешна помощ и Филиалите да направим поименна протестна подписка , която да се внесе в Народното събрание,В деня на протеста 08.12.2010 по местоживеене и месторабота да организираме мълчалив протест в същия час в който ще бъде протеста в пред Народното събрание и дадем гласност и сред пациентите и пресата и телевизия.

 3. нанкова казва:

  Работих 8 години в ЦСМП като фелдшер в един от големите градове.Често ми се налагаше да се справям сама в много сложни ситуации-белодробни отоци,шокови състояния,раждания в къщи при семейства от малцинствен произход…Бях доволна от работата си,но не и от заплащането си.Станах предателка-сега работя като мед.сестра и мечтая за момента когато ще имам възможност да се върна към професията ,с която се гордея.

 4. Димова казва:

  Проблемът за професията налекарите-асистени трябва да бъде решен радикално.
  По същия начин стои и въпросът с професията на медицинските сестри.Те излизат с диплома-професионална квалификация магистър от от Медицинския Факултет.Съществуват и асистенти на мед. сестри,които са с професионална квалификация – бакалавър и завършват Медицинските колежи.
  Те както и асистентите на лекарите нямат право на самостоятелна дейност и са под контрола на лекарите и мед. сестри- магистри.
  Все пак да не забравяме,че живеем в България и здравната рефарма се блокира.Масовата общественост и мед . среди се дезинформират с точно определени цели – на всички е ясно защо!

 5. Оказва се ,че както всичко , в нашата малка държава и този проблем с професията на фелдшерите стана твърде комплициран.А можеше , да бъде доста по-различно .Още повече ,че на заседанието на здравната комисия експертите на министерството на образованието казват ,че не е никакъв проблем сманата на направлението и образователната степен на професията.Ама чакайте – ще каже някой на коя професия ? На лекарските асистенти или на фелдшерите .Нали първите са нова професия ? Отговорът отново се наслагва – нещата не трябва , да се комплицират ,нито , да се не глижират за , да се получи накрая толкова очакваното от всички колеги развитие.Фелдшер е професията прототип на съвременната – лекарски асистент в превод от английски и така тази професия набира популярност в света .Ние трябва ,да се гордеем от факта ,че я имаме от 130 години ,а в Щатите се развива от 60 те на ХХ век.Основното ,което идентифицира тази професия навсякъде където я има е нейната основна функция на пряк ,непосредствен доставчик на медицинска грижа ,достъпен ,част от съобществото където възниква нуждата ,оперативен , рационален и многопрофилен. Той осигурява спешната намеса и предвижва проблема на хората към по-високите етажи на здравеопазната система.Той посреща и хроника за проследяване ,осъществява медицинския му контрол и е част и допълнение на лекарската практика .Забележете – не е конкурент ,не заменя и не сваля кячеството на медицинската услуга ,а напротив.Освен това е всеизвестен факта ,че е по- рационален модел и във финансово отношение ,там където е неоправдано , да бъде разхищаван скъп лекарски труд. Какво става при нас обаче …Станка Маркова обявява ,че всеки който асистира е асистент и лекарски асистенти са и санитарите.Мислите ли ,че са случайни опитите ,да бъде профанизиран нашия профил от страна на БАПЗГ и нейната председателка?! Прочетете проекта за Наредба за професионалните компетенции на фелдшерите ,публикуван на страницата на МЗ и ще изпаднете в потрес как е замазан и унищожен точно специфичния характер на професията.Ще бъде жалко ,ако след 130 години достойно съществуване ,ние позволим подобна гавра.Този проект не трябва ,да бъде приеман – на всяка цена трябва да бъде отхвърлен и всички трябва да положим усилие за това.Колегите , които все още не са се подписали под подписката на СМФБМБ за самостоятелна съсловна организация на фелдшерите трябва , да го направят бързичко и без колебание.Това е една от първите стъпки за излизане от поредната каша в която някой иска , да ни „сготви“

 6. Spored men Stanka Markova nebiva da upravliava tazi saslovna organizacia nito koiato i da e druga,sled kato ne i e iasno kakva e nashata rabota…

 7. Dimitar Georgiev казва:

  Докато организации и правителство мерят интереси страдат пациентите . Трябва да се вземе решенеие час по скоро за статута на фелдшерите, или както и според мен е по правилно да се наричат лекарски асистенти и да се открият отново програмите за обучение в медицинските университети . Специалистите в системата намаляват т.к. повечето са към пенсионна възраст, а нуждата от тях все повече нараства във всички звена на здравеопазването ……

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.