Вие сте в: Начало // За реформата

Решения на Министерския съвет

Център „Фонд за трансплантация” с повече правомощия Центърът „Фонд за трансплантация” занапред ще поема финансирането и на подготвителните медицински грижи у нас за пациенти, одобрени за трансплантация в чужбина. Това... 

Нови моменти в НРД

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов подписа два Национални рамкови договора за 2011 г. За първи път през тази година се разписаха отделни споразумения между НЗОК и БЛС, НЗОК и БЗС. Това се наложи заради... 

Тревога сред кардиолозите

В края на миналата година стана известно притеснението на специалисти в областта на интервенционалната кардиология поради рязко ограничените цени на някои клинични пътеки в тази сфера. Същността на проблема е разкрита... 

Неясно е бъдещето на роботизираната хирургия

Неясно е бъдещето на роботизираната хирургия
Роботизираната хирургия може да бъде прилагана при пациенти с различни заболявания – сърдечно-съдови, коремни, гинекологични и урологични. Ние използваме робота „Да Винчи” за гинекологични интервенции предимно за жени... 

Управление на областна болница в условия на промяна

Управление на областна болница в условия на промяна
Анализ на натрупания опит в периода 2001-2009 г. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД в Кърджали е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ в Източните Родопи със статут на областна болница. Основана през 1932 г., болницата преминава... 

Мениджмънт на здравеопазването в условия на криза

Мениджмънт на здравеопазването в условия на криза
Тази атрактивна и актуална тема бе избрало ръководството на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт за традиционната си есенна работна среща. Верни на идеята, родила неправителствена организация с идеалната... 

Новите правила на МЗ в методиката за финансиране на лечебните заведения и в осигуряването на медикаменти

През 2011 г. лечебните заведения ще получават глобални годишни бюджети за спешна помощ. Това съобщи д-р Михаил Зортев – зам.-министър на здравеопазването, на пресконференция на 10 декември т.г. Той обясни, че глобалните бюджети... 

В регулаторната рамка за формирането на цените на медикаментите от Позитивния лекарствен списък

Министерският съвет прие изменения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С измененията се преодоляват пропуски и несъвършенства в настоящата нормативна... 

Общинските болници се сдружават – защитават мястото и ролята си

На 11 декември т.г. бе учредено Сдружение на общинските болници в България. В организацията членуват представители на 23 общински болници от цялата страна. За председател на сдружението е избран д-р Иван Димитров – управител... 

Високи технологии – в действие

Високи технологии – в действие
Вече от една година в областната болница в Кърджали функционира модерен апарат за ядреномагнитен резонанс. Д-р Владимир Възгечев от Отделението по образна диагностика разказва за отражението от внедряването на апаратурата... 

Партньорство, което спасява

Партньорство, което спасява
На 1 април т.г. в болницата официално бе открита и Лаборатория по инвазивна диагностика и лечение. Проектът е реализиран на принципа на публично-частното партньорство между „Кардиолайф” ООД и лечебното заведение. Данните... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.