Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Високи технологии – в действие

Високи технологии – в действие


Вече от една година в областната болница в Кърджали функционира модерен апарат за ядреномагнитен резонанс.

Д-р Владимир Възгечев от Отделението по образна диагностика разказва за отражението от внедряването на апаратурата в лечебното заведение.

- Магнитнорезонансият томограф е от най-ново поколение и предлага изключително високо качество на изображението.

За лекуващия лекар това е много добре, защото патологичните процеси вече се отличават много по-ясно, отколкото при всички останали методи. Наред с това не се налага извършването на рискови процедури върху тялото на пациента. Така например по напълно неинвазивен начин и без да е необходимо да използваме контраст, можем да видим съдовете на мозъка, структурите на ставите, органите на малкия таз и т.н. Всичко това ни позволява да поставим навременна диагноза за много заболявания – травматични, онкологични, възпалителни, болести на централната нервна и на ендокринната система и т.н.

Необходимата информация получаваме без каквото и да е лъчево натоварване за пациента. Процедурата може да бъде повтаряна многократно, подходяща е при бременни жени след третия месец, без това да носи някакъв риск за плода или за пациентката.

Преди изследването пациентите попълват анкетна карта за информирано съгласие, в която процедурата е подробно обяснена– съществуват или не рискове. Разбира се, налице са някои противопоказания. Става дума най-вече за метални предмети в тялото – медицинска стомана, поставена при ортопедични интервенции, пейсмейкъри и т.н. В случаите, в които се използва контраст, е необходимо да знаем дали болният страда от диабет или бронхиална астма, бъбречна недостатъчност. Но в 80% от случаите не се налага използването на контраст. Данните от изследването се записват на електронен носител и се изпращат към съответните специалисти.

Ползата за лечебното заведение е голяма, защото по този начин се повишава нивото на болницата както в диагностичен аспект, така и в терапевтичен план. Успяваме да установим заболяванията в ранен етап, но често се случва да открием и някое друго усложнение. Защото невинаги диагнозата, с която е дошъл пациентът, е единствена. В такива случаи е необходимо допълнително уточняване. Както вече споменах, с този апарат можем да си позволим да обхванем по-голям анатомичен обем, без да се притесняваме от лъчево натоварване.

Изследването се „покрива” от РЗОК, с която лечебното заведение има сключен договор, или пък пациентът сам може да заплати такса, утвърдена със заповед на директора.

Вече една година работим с магнитнорезонансния томограф и до момента не сме имали проблеми. На ден диагностицираме около 2-3 пациенти. Разбира се, бихме желали натовареността да бъде по-голяма, но в момента такива са финансовите възможности на РЗОК, а и на хората. Независимо от това обаче апаратът е изключително полезен не само за специалистите, но и за болните. Обслужваме жители както от нашия регион, така и от областите Смолян, Хасково и т.н. За хората е удобно, че не пътуват до по-отдалечени градове, а в същото време листата на чакащите не е така дълга, както на други места.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.