Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Нови моменти в НРД

Нови моменти в НРД

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов подписа два Национални рамкови договора за 2011 г. За първи път през тази година се разписаха отделни споразумения между НЗОК и БЛС, НЗОК и БЗС. Това се наложи заради промените в ЗЗО, които бяха направени в края на миналата година, като целта бе осигуряване на по-гъвкав механизъм за договаряне.

Профилактиката

е един от основните приоритети на НРД за медицинските дейности. За първи път през 2011 г. НЗОК ще заплаща периодични прегледи на мамограф за рак на гърдата и PSA тестове за рак на простатата. По този начин ще се увеличи възможността тези заболявания да се откриват в ранен стадий и да се лекуват по-лесно и качествено. Изследванията ще бъдат част от редовния профилактичен преглед при общопрактикуващите лекари и ще се правят веднъж на две години. На задължителни прегледи ще подлежат всички жени между 50 и 69 години и всички мъже над 50 години. Причината е, че честотата на двете заболявания се увеличава драстично в тази възрастова група.

През 2011 г. ще бъде увеличена и цената на профилактичния преглед от 7,70 на 8 лева. Също така се повишава и цената по програма „Майчино здравеопазване” от 2,20 лв. на 5 лева. Целта е да се мотивират лекарите да извършват такива дейности.

Увеличават се и средствата за първична извънболнична помощ от 157 млн. лв. на 169 млн. лв. – с 12 млн. лв. повече, отколкото през 2010 г. По този начин ще се гарантира по-добър достъп на пациентите до лекар. 9 млн. лв. от увеличението на средствата са предвидени за осигуряване на медицинска помощ от общопрактикуващите лекари след 20 часа, както и в почивни и празнични дни. Медиците ще могат да правят това, като се сдружават в групови практики или сключват договори с медицински центрове и ДКЦ за обслужване на пациентите им в неработно време. За финансирането на тези дежурства джипитата ще получават целево всеки месец по 11 стотинки за пациент в листата си.

През следващата година повече ще бъдат и средствата за прегледи при специалисти в извънболничната помощ. Те се увеличават от 154 млн. лв. на 171 млн. лв., очаква се да се въведе и по-гъвкав механизъм за преразпределение на средствата между различните специалности. По този начин ще се усъвършенства разпределението на направления и така ще се подобри достъпът до лекарска помощ.

За първи път през следващата година се въвеждат и 11 клинични пътеки за еднодневен престой. Те са в областта на гинекологията, гастроентерологията, урологията, кардиологията и други. При тези диагнози пациентите ще могат да постъпват в болниците за един ден, без да се налага да преспиват в лечебните заведения. По този начин ще се осигури по-ефективно изразходване на публичните средства и удобство за пациентите.

С 250 млн. лв. се увеличават средствата, които са предвидени за болнична помощ – от 708 млн. лв. на 958 млн. Благодарение на това се увеличават и цените на 185 от общо 294 клинични пътеки. Най-големи са повишенията в областта на интензивните грижи, урологията, неонатологията, лъчелечение, хематологични заболявания.

През следващата година се увеличава и броят на медикаментите, които ще се заплащат напълно или частично от здравната каса. Към лекарствата за домашно лечение, които плаща НЗОК, се прибавят и медикаментите за редки заболявания, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и поддържането на пациентите след трансплантация. В момента тези лекарства се осигуряват от МЗ. С прехвърлянето към здравната каса се разширява кръгът на пациентите, които ще имат достъп до лекарствата, и се скъсява времето за получаването им. За да няма прекъсвания в лечението на пациентите при промяната, МЗ е осигурило резерви от тези медикаменти до 1 февруари 2011 г. Средствата за медикаменти се увеличават от 320 млн. на 391 млн. лв.

НРД за денталните дейности запазва основните параметри от тази година. Децата  до 18 години не заплащат потребителска такса. Те имат право безплатно на обстоен преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб. Пациентите над 18 години могат да получат по линия на задължителното здравно осигуряване преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности. Бременните жени запазват правото си на  допълнителен дентален преглед. През 2011 г. обаче зъболекарите ще получават със 7% повече за две от дейностите – вадене на зъб и пломба. Общият бюджет на здравната каса за дентални дейности е 94 млн. лв. или с 3.3% повече спрямо 2010 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.