Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Х Балкански конгрес по радиология

Х Балкански конгрес по радиология

Над 280 специалисти по образна диагностика от 12 страни участваха в научния форум на Балканското дружество по радиология – Х Балкански конгрес по радиология, организиран от 1 до 4 ноември т. г. в гр. Сандански. Домакин на конгреса бе Българската асоциация по радиология, а негов председател – доц.  д-р Милан Тотев от „Пирогов“.

Специално за „Форум Медикус“ проф. д-р Васил Хаджидеков – член на програмния комитет и ръководител на Катедрата по образна диагностика на МУв София, разказва за основните акценти от конгреса.

- Юбилейното издание на конгреса потвърди очакванията, че Балканското дружество по радиология вече е натрупало достатъчно традиции и се е утвърдило като организация. Доказателство е големият брой на участниците – както млади рентгенолози, така и изтъкнати експерти от региона и от някои други страни – Унгария, Словакия, Франция. Сред присъстващите се открояваха имената и на  петима водещи изследователи от Япония. Балканското дружество по радиология има договор за сътрудничество с японския колеж по радиология.

По традиция голяма част от програма е с образователна насоченост. Образователната програма се съставя от т. нар. планиращ програмата комитет, който включва представители на всички балкански страни. Целта е да бъдат разгледани важни за съвременното радиологично развитие въпроси, които да бъдат поднесени от най-добрите експерти в областта и да отговарят на нуждите на специалистите. Обучението протича паралелно в две зали и „покрива“ целия спектър на образната диагностика – по органи и системи – както са общоприети областите на субспециализация в образната  диагностика.

Броя на устното представяне на оригинални проучвания и научни съобщения  също показа  значителен ръст от предходните години. Представени бяха и над 120 постера..

Като на всеки по значим конгрес в образната диагностика, и тук се проведе т. нар. film reading session – разчитане пред аудиторията на непознати случаи. Казусите бяха предложени от български рентгенолози, а колеги от Гърция и Сърбия ги интерпретираха. Смисълът на film reading session е по дидактичен път да бъде представена логиката на пътя до достигане на диагнозата, на базата на образните и клинични проявления – защото образната диагностика е клинична дисциплина и в някои страни носи наименованието clinical radiology. Подбраните случаи за film reading session са винаги предизвикателство – избират се такива, които са трудни, необичайни и разбира се , поучителни .

Друг основен акцент от конгреса бе приемането на нов устав на Балканското дружество по радиология, който да укрепва още повече организационната структура. В основата е залегнал принципът за дружество, изградено от индивидуални специалисти, а не конгломерат на отделните балкански организации по специалността. По съвременен  начин ще става изборът на изпълнително бюро и председател на дружеството, следвайки общоевропейски демократични принципи. По време на конгрес се избира втори зам.-председател, който ротационно ще заеме постовете: първи зам.-председател, председател, past president. По този начин се осигурява необходимата приемственост в дейността на изпълнителното бюро. Комитетът, който номинира предложените за избор от генералната асамблея се председателствува от почетния президент проф. Nicholas Gourtsoyannis – допринесъл може би най много за развитието на европейската радиология. Именно проф. Gourtsoyannis с има основна заслуга за обединяването на специалността  в Европа в European Society of Radiology – дружество, в което всички рентгеолози от Европа членуват индивидуално с равни права.  За председател през следващия двугодишен мандат бе избран проф. Окhan Akan – председател на турското дружество по радиология,  авторитет в областта на интервенционалната рентгенология.

Както е известно, образната диагностика е сред най-бързо прогресиращите специалности в технологично отношение, а нивото на развитие в отделните балкански страни е различно. Разбира се, по-големите държави като Турция и Гърция притежават по- сериозен опит в новите технологии в образната диагностика, който е изключително ценен за нас . Не е тайна, че доброто ниво на специалистите се определя от няколко фактора – наличие на апаратура, интерес на лекарите да работят с тази техника, опит и добро обучение. През последните години чрез различни програми в България навлиза съвременна апаратура. Модерната технология е мотивация за лекарите, работещи с нея.  На дневен ред е обучението на специалистите и в това отношение Балканският конгрес бе много полезен за 140-те български участници с модерната постройка на образователната програма, базирана на репрезентативни  случаи, а не на доктрини. По време на конгреса бяха проведени разговори за съвместно участие в различни проекти, които да допринесат за усъвършенстването на специалистите.

Както е известно, Българската асоциация по радиология редовно организира различни образователни мероприятия, които да спомогнат за подобряване на нивото на квалификация на лекарите. В медицинските университети има изградена програма за следдипломно обучение. Съюзът на българските медицински специалисти, заедно с БЛС и с шестте медицински университета създаде акредитационен съвет, който им за цел да контролира и да стимулира качеството на продължителното медицинско образование. Прилагането му в практиката отнемат време, но вече има визия по тези  важни въпроси и консенсуз между изброените по-горе основни страни в процеса.

В заключение мога да заявя, че конгресът бе успех за Българската асоциация по радиология като домакин. Важна роля за успеха изигра и добрата работа на програмния комитет, председателстван от проф. Ружица Максимович от Белград. Хубаво бе също така, че от съседните страни с удоволствие участвуваха млади рентгенолози, някои от които са завършили в България и са отнесли частица от българската култура и медицина.В рамките на социалната програма, гостите посетиха Роженския манастир и Мелник, и бяха очаровани да открият толкова пластове история и традиции.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.