Вие сте в: Начало // Всички публикации // НЗОК разяснява действия и намерения

НЗОК разяснява действия и намерения

Някои акценти от НРД

Семинар за журналисти по темите за нови решения, намерения и цели на Националната здравноосигурителна каса бе организиран от институцията, в присъствието на ръководството и експерти, както и на много репортери.

Д-р Страшимир Генев от дирекция „Методология на медицински и дентални дейности“ към ЦУ на НЗОК информира, че  фондът ще предложи да бъдат увеличени дните за рехабилитация за деца и възрастни с детска церебрална парализа, заплащани от НЗОК годишно. Защото в момента касата пла-
ща 120 дни, но е добре те да бъдат повече. Д-р Генев подчерта, че в новия Национален рамков договор за медицинските дейности 2023-2025 г., подписан на 1 септември 2023 г., за първи път клиничната пътека за рехабилитация на деца и възрастни с ДЦП е разделена на две, като по пътеката за физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа са планирани 11 140 броя процедури, а по робот-асистирана рехабилитация при детска церебрална парализа – две процедури. В момента двете дейности са на една и съща цена, но целта на разделянето е от догодина робот-асистираната рехабилитация да бъде заплащана по-високо. За пръв път от 1 септември т. г. касата заплаща и подводно-екстензионна терапия при болести на периферната нервна система и при болести на опорно-двигателната система, изтъкна д-р Генев.
Той обясни, че сред новостите в НРД е и нова клинична процедура за ендоваскуларни миниинвазивни изследвания, която ще се изпълнява в рентгенологични структури.
- Досега процедурата бе извършвана от специалисти по съдова патология, а сега се дава възможност да я реализират и хора с други специалности. Целта е да се увеличи броят на местата, на които може да се провежда, както и да има възможност да се подобри достъпът на хората до този вид високотехнологична медицинска помощ. Въведена е нова клинична пътека за лъчелечение на деца, при които се налага анестезия, като анестезията вече ще се заплаща от НЗОК.
В заключение д-р Генев подчерта намерението от 2024 г. НЗОК да заплаща по-високи стойности за извършване на тромболиза и тромбекстракция, успоредно с намерението на МЗ за създаване на т.нар. центрове за инсулт в страната.

Средства за болници в отдалечени региони

78 са болниците, които ще получават допълнително финансиране заради това, че се намират в отдалечени региони. Освен това очакванията на НЗОК са да се отблокират и 100 млн. лв. от резерва, за да се изплати цялата дейност за болнична помощ. Това стана ясно от думите на Ганка Аврамова, директор на бюджетната дирекция в НЗОК.
Болниците, които ще получават допълнително средства, са общински и областни. Общият им бюджет на месец по това перо е 2 млн. лв.
- Средствата ще се разпреелят на база точките, които болниците са получили по съответните критерии, и според броя на персонала. Г. Аврамова обясни: – Тази година няма да има излишък на средства за болнична помощ. Целият бюд-жет от над 3,1 млрд. лв. ще бъде усвоен до декември, като за дейността през ноември ще са нужни около 100 млн. лв. от ре-
зерва, за да бъде изплатена, отбеляза тя.
- Списъкът с аптеки в отдалечени региони, които ще получават допълнително средства по методиката на НЗОК, още се подготвя, каза Владимир Афенлиев, директор на дирекция “Лекарствена политика”. Сумата за тях също е 2 млн. лв. на месец. И през тази година НЗОК ще събере средствата от фармацевтичния бизнес по ме-
ханизма за отстъпки. През последните години те възлизат на 22% от бюджета за лекарства, което е добра отстъпка за всяка държава, допълни още Вл. Афенлиев.

Заплащане на медицински храни при недохранване

Става дума за медицински храни за пациенти, които са в състояние на средна или тежка форма на недохранване – т.нар. малнутриция. С решение на Надзорния съвет две от формите на малнутриция са добавени към списъка на заболяванията, за които фондът покрива такива разходи за домашно лечение. Това е предпоставка в бъдеще всеки нуждаещ се от висококалорична медицинска храна да я получи чрез финансиране от НЗОК, обясни д-р Антоанета Тончева, член на общността „Мостове“ – една от организациите, които от 5 години се борят за осигуряване на такива храни за българските болни.
Става дума за пациенти след тежки хирургически интервенции, които развиват малнутриция, за онкологично болни на активна терапия, за пациенти с хранителни разстройства, с инсулти и др.
Предстоят още няколко стъпки – разработване на правила за оценка на състоянието на пациента, и на методика, по която ще се отпускат медицинските храни. Очаква се медицинските храни да станат достъпни чрез заплащане от НЗОК през 2024 г. Към момента са събрани данни от педиатри и гастроентеролози за 550 деца, които имат нужда от такива храни.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.