Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Мениджмънт на здравеопазването в условия на криза

Мениджмънт на здравеопазването в условия на криза

Тази атрактивна и актуална тема бе избрало ръководството на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт за традиционната си есенна работна среща. Верни на идеята, родила неправителствена организация с идеалната цел да подпомага управлението и организацията на здравната система, представителите на сдружението за пореден път показаха както усет за горещите теми на деня, така и умение да подбират подходящи лектори по животрептящи въпроси.

Още при откриването на работната среща, организирана на 3 и 4 декември т.г. в Кърджали, председателят на сдружението проф. Стефан Гладилов изтъкна стремежа да се говори открито и ясно по темите с толкова пряко въздействие върху състоянието на здравната система. Той изрази удовлетворение от факта, че в сдружението членуват ръководители на здравеопазването от различни нива на системата, представители на регионални и национални структури, мениджъри на публични и частни лечебни заведения, хора с опит в организацията и управлението.

Изборът на темата на работната среща, според проф. Гладилов, не е бил труден, защото всички сме свидетели на усилията – кога успешни, кога не съвсем, на ръководителите на лечебни заведения да издържат,поддържат, развиват /ако е възможно/ дейността в условия, пряко влошени от влиянието на икономическата криза, а и на непрестанните промени в регламентирането и финансирането на здравната система у нас.

Домакини на работната среща бяха Областната болница и РИОКОЗ в Кърджали, които осигуриха перфектни условия, а и представиха интересни доклади. Изпълнителният директор на болницата д-р Тодор Черкезов говори за „Управление на областна болница в условия на промяна”, а доц. Жени Стайкова – директор на РЦЗ и РИОКОЗ в Кърджали изнесе доклад за „Реформата на областните структури на държавната администрация”.

Главен акцент в работната среща постави уводната лекция на директора на ИА „Медицински одит” доц. Златица Петрова, която очерта обхвата на дейността на агенцията, акцентира върху най-честите проблеми, пораждащи се в практиката, обобщи резултати и открои тенденции за мястото на ИАМО в променящата се система на здравеопазването /Резюме от доклада ще публикуваме в началото на 2011 г. – б.р./.

Дискусиите по докладите, както често се случва, надхвърлиха рамките на темата и обхванаха всички актуални аспекти на организацията, управлението, нормативната база на българското здравеопазване. Чути бяха мнения на експерти, становища, породени от практиката, идеи и предложения за промени, за усъвършенстване, за оптимизиране.

Създадено с идеалната цел да подпомага развитието на здравната система, сдружението за здравна политика и мениджмънт за пореден път доказа верността на твърдението, че е своеобразен „мозъчен тръст”, както „Форум Медикус” го нарече преди години. Естествено остава открит въпросът кога, как и доколко управляващите в здравеопазването намират за необходимо да се вслушват в експертните оценки.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.