Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Тревога сред кардиолозите

Тревога сред кардиолозите

В края на миналата година стана известно притеснението на специалисти в областта на интервенционалната кардиология поради рязко ограничените цени на някои клинични пътеки в тази сфера. Същността на проблема е разкрита и в специално писмо до министър-председателя.

В писмото се казва:

Уважаеми г-н министър-председател,

Обръщаме се кьм Вас с молба за съдействие по повод проблем, директно застрашаващ здравето и живота на много българи.

На 22 декември 2010 г. бе проведено извънредно общо събрание на Българското дружество по интервенционална кардиология с участието на ръководството на Дружеството на кардиолозите в България и представители на пациентски организации. Единствената тема в дневния ред бе обсъждането на последствията от драстичното намаление на цените на клиничните пътеки за интервенционално лечение на сърдечно-съдови заболявания, вкл. инфаркт на миокарда, приети с Постановление на МС 304/от 17 декември 2010 г.

За последните 3 години интервенционалното лечение на сърдечно-съдовите заболявания понижи смъртността от инфаркт от 17% на 4,88% в районите на страната, където то е приложимо. До декември 2010 г. българското население има свободен достъп до този вид съвременно лечение – без доплащане, 24 часа в денонощието.

При намалените цени ще бъде формиран дефицит, достигащ до 3000 лв. на процедура и това автоматично ще рефлектира към връщане към остарели методи на лечение, отдавна забравени в Европа. В резултат смъртността ще бъде увеличена до нивата от 2007 г., което означава над 3000 случая на смърт от инфаркт повече през 2011 г. в сравнение с 2010 г.

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов бе запознат с тази голяма опасност с писмо от 14.12.2010 г., но не взе отношение. Министерството на финансите се заблуждава, че ще реализира икономия на средства от намаляване на цените в интервенционалната кардиология, защото пациентите ще бъдат многократно хоспитализирани и третирани по старите неефективни методи и в резултат – с повишен краен финансов разход.

Министерството на финансите не е съгласувало понижението на цените с националния консултант по инвазивна кардиология доц. Божидар Финков.

Българският лекарски съюз и пациентските организации силно подкрепят настоящото становище, защото недолекуваният или зле лекуван болен води до повишаване на смъртността и инвалидизацията и струва най-скъпо на обществения бюджет.

Уважаеми г-н Борисов,

Във връзка с тези тревожни данни и в качеството си на най-отговорен за здравето и живота на българската нация държавник, молим Ви за спешно взимане на решение за възстановяване на цените на клиничните пътеки № 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49 и 51, чрез които денонощно се борим с най-големия убиец на българското население – сърдечно-съдовите заболявания.

Писмото е подписано от: проф. А. Гудев, дмн – председател на Дружеството на кардиолозите в България, доц. Б. Финков, дм – национален консултант по инвазивна кардиология, доц. Ю. Джоргова, дм – координатор на Европейската програма „Stent for life” за България, доц. Д. Трендафилова, дм – и.д. председател на Българското дружество по интервенционална кардиология, д-р В. Велчев, дм – научен секретар на Българско дружество по интервенционална кардиология; д-р В. Гелев – организационен секретар на Българското дружество по интервенционална кардиология, доц. И. Петров, дм – председател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия, Пламен Таушанов – председател на Българската асоциация за закрила на пациентите.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.