Вие сте в: Начало // Всички публикации // Най-после комплексна детска болница

Най-после комплексна детска болница

На заседание на 21 ноември т.г. Министерският съвет оповести решение – да се отнеме статутът на болница „Лозенец“ като правителствена и да бъде създадена многопрофилна болница за деца. От решението се разбира, че става дума за нов за нашата страна вид болница, която да обединява всички педиатрични специалности и дейности с отношение към детската патология. За такова лечебно заведение се говори от години. „Форум Медикус“ многократно е публикувал положителни становища по темата.

„Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за лечебните заведения. Промяната предвижда отмяна на параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби на закона, съгласно който болница „Лозенец“ е лечебно заведение към Министерския съвет по смисъла на чл.5 ал.1 от закона и е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС. Болница „Лозенец“ е единственото лечебно заведение по чл. 5 ал. 1, чийто статут е определен на законово ниво. Отмяната на параграфа ще създаде възможност за правителството да вземе решение по отношение на статута на болницата, превръщайки я в първото многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца“, гласи съобщението от МС.

Проф. Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация, от години защитава необходимостта от комплексно лечебно заведение за деца. Той твърдо отстоява тезата, че такава структура трябва да бъде държавна.

Независимо от многото неизвестни за хода на процеса по преобразуването, редакционният екип на „Форум Медикус“ горещо приветства и внимателно ще проследява всички действия по реализирането на решението.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.