Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Министърът на здравеопазването препоръчва таван при избор на екип

Министърът на здравеопазването препоръчва таван при избор на екип

Максималните суми варират от 350 до 950 лв., като зависят от цената на клиничните пътеки

Максимум от 350 до 950 лв. да получават лекарите от пациентите при избор на екип в болница. Пределните суми да са различни в зависимост от цените на клиничните пътеки. Това предлага министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов. В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите. Справка в МЗ показва, че на места сега исканите суми достигат и до 10 000 лева.

Новите правила за формиране на такса за избор на екип ще залегнат в Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите. Правилата трябва да се спазват от всяка болница, независимо от нейната собственост, ако пациентите й са здравноосигурени и лечението им се покрива от НЗОК.

Лечебните заведения ще имат право да формират две такси – избор на лекар и избор на екип. Пределните суми ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки (виж таблицата). Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да бъде публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата. Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. За да се засили контролът, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга. Данните ще постъпват и в Районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

Таблица

Стойност на КП избор на лекар избор на екип
До 500 лв. 50% от КП, но не повече от 250 лв 75% от КП, но не повече от 350 лв.
От 501 до 1000 лв. 50% от КП, но не повече от 300 лв. 75% от КП, но не повече от 450 лв.
От 1001 до 2000 лв. 30% от КП, но не повече от 400 лв. 60% от КП, но не повече от 700 лв.
Над 2000 лв. 20% от КП, но не повече от 700 лв. 40% от КП, но не повече от 950 лв.

Пресцентър на МЗ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.