Честит празник, български медици!
Моето здраве е мое право В света правото на здраве на милиони хора е все още под заплаха. Болести, войни и погроми водят до смърт и инвалидност. Конфликтите заплашват живота,... 
По-здрави заедно
Конференция „Сърдечно-съдовото здраве в Европа: предизвикателства и перспективи“ бе проведена в Дома на Европа в София. Домакин на събитието бе вицепремиерът и министър на... 
Инструкция за употреба С цел да централизира и дигитализира процесите, услугите и документите в здравеопазването, държавата създаде Националната здравноинформационна система... 
Тормоз и насилие в училище
Регионалният офис на СЗО за Европа публикува втория том от проучването „Здравно поведение при децата в училищна възраст (HBSC)“*, което се фокусира върху моделите на тормоз и... 
В света има над 850 млн. души,
които страдат от хронично бъбречно заболяване, което го прави осмата най-честа причина за смъртност, като през последните години се отчита световната тенденция за прогресия... 
Диагностициране на кожни новообразувания чрез изкуствен интелект
По проект BG-RRP-2.004-0003-C01: „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на България, е внедрена... 
Работата в НЗОК е кауза
Националната здравноосигурителна каса е структурата, чрез която бе извършена институционалната реформа в българското здравеопазване в навечерието на новото хилядолетие.... 
Децата на Европа – между виртуалните и реалните преживявания
Животът на децата все повече се развива между цифровия и физическия свят, преплитайки виртуални и реални преживявания във всекидневието им. Осигуряването на онлайн безопасност... 
Успех на българския естествен интелект
В края на 2019 г. в Института по молекулярна биология (ИМБ) към БАН бе открит център с най-съвременна апаратура за изследване на влиянието на различни лекарства, включително и антиракови... 
Приоритетните болници, кои-то ще получават допълнително финансиране, трябва да отговарят на десет критерия. Те са част от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска... 
Хроничното бъбречно заболяване
На 20 февруари т. г. в Народното събрание бе проведена кръгла маса на тема: „Хроничното бъбречно заболяване – неподозирано предизвикателство пред здравната система на България“.... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.