Вие сте в: Начало // Всички публикации // 70 години „Форум Медикус“

70 години „Форум Медикус“

Вестникът на професионалистите в медицината

Редакционно-издателската фирма „ПИКС“ ООД е основана през 1994 г. Дружеството е специализирано в областта на медицинската журналистика и разпространението на високоспециализирана медийна информация в областта на медицината, здравеопазването и медицинското образование. Чрез своите експерти по връзки с обществеността фирмата е посредник между медицинските специалисти и обществото по въпросите на здравната реформа и здравословния начин на живот.

Основният информационен продукт на дружеството е

вестник „ФОРУМ МЕДИКУС“

Той е най-големият специализиран медицински вестник за професионална аудитория в страната. Изданието е със 70-годишна история, с национален обхват и със седмична периодичност. То е продължител на вестник «Здравен фронт» – издание на Министерството на здравеопазването и на Профсъюза на здравните работници, чийто първи брой излиза на 1 май 1945 година.

„Форум Медикус“ е най-добре позициониран на пазара сред другите медицински издания. Покрива потребностите на хиляди български медицински специалисти, заети с пряка лечебно-диагностична и научна дейност, както и ангажираните с профилактично-хигиенна работа, превенция, промоция на здравето, рехабилитация.

Вестникът се разпространява и в най-авторитетните висши медицински училища и колежи в страната. Изданието е уважавана трибуна за изява на най-авторитетните български учени-медици и на гостуващи чуждестранни лектори.

„Форум Медикус“ отразява адекватно обновителните процеси в българското здравеопазване в годините на големи обществено-политически промени и динамични нововъведения, съпътстващи въвеждането на здравноосигурителната система. Страниците на вестника са обществена трибуна за дискусия по основните подходи при създаване на съвременна нормативна уредба за усъвършенстване на здравната система.

Редактори от „Форум Медикус“ консултират медийните изяви на неправителствени организации и фондации, на чуждестранни фирми-производители на медикаменти, медицинска техника и апаратура, на водещи частни здравни заведения.

ПИКС ООД участва в съвместни проекти с колективи на здравни предавания от БНТ и БНР, с БАН – секция «Медицински науки», със Съюза на българските медицински специалисти, с научните дружества по различни медицински и фундаментални специалности.

Чрез различни форми вестникът участва в специализирани конгреси, научни конференции и семинари по конкретни значими теми.

Редакционният екип учреди и от 25 години присъжда най-авторитетната награда за медицина в страната „Медик на годината“.

От 2004 г. редакционната колегия връчва и годишна награда „За принос в управление на здравеопазването” на изтъкнати мениджъри на лечебни заведения или на личности, допринесли за усъвършенстване на организацията на здравеопазването у нас.

От 2002 г. досега ПИКС ООД издава и списание «Лекарска практика» – специализирано научно-пропедевтично издание, което има стабилна читателска аудитория в цялата страна.

Натрупаният богат професионален опит, нивото на информираност и компетентност на работещите са гаранция, че вестник „Форум Медикус“ ще продължи да изпълнява своята значима роля в процеса на позитивни промени в българското здравеопазване.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.