Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Диагностично свързаните групи – Очаквани и предизвикателни

Диагностично свързаните групи – Очаквани и предизвикателни

Ивайло Ваклинов е роден на 31 януари 1969 г. в Дупница. Има две висши образования – завършва Медицинския университет в София и има магистратура със специалност финанси на здравеопазването, получена във Велико Търново. От 2002 г. до 2010 г. работи в НЗОК, а след това става съветник на министъра на здравеопазването. От юни тази година е назначен за директор на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

- Уважаеми д-р Ваклинов, една от основните задачи пред НЦОЗА е да осъществи подготовката за въвеждане на ДСГ. Кои са основните стъпки, какви проучвания са необходими при въвеждане на ДСГ?

- Основните стъпки могат да се формулират по следния начин: на първо място се нуждаем от класификационна система, която да използваме, и разбира се, да усъвършенстваме във времето. В основата на процеса е и задачата да изградим информационните потоци, както и да осигурим минималния набор от данни, които ще обслужват процеса. Съществуват и някои технически настройки, които мисля, че до края на тази година ще бъдат направени.

- На какъв етап сте в момента?

- В момента е налице решение на МС, на базата на което ще разполагаме с класификационна система. Остават съвсем дребни технически детайли, които трябва да бъдат уточнени, и след това започва процедурата по ратификация на споразумението от Народното събрание. ДСГ като метод са познати у нас – апробирани са класификационни системи в хода на различни проекти и всички те са дали достатъчно добри резултати.

- Сформиран ли е екипът, който ще осъществява подготвителните дейности?

- Екипът ще бъде съставен от експерти, които са работили в тази сфера. Разбира се, ще направя всичко, за да бъдат привлечени и млади хора, които да бъдат обучени, т.е. да бъде изграден допълнителен капацитет.

- На какъв обем от информация ще стъпите, за да се подготвите?

- Ще използваме цялата налична информация до момента, а тя не е малко. Сега съществува база от данни с приблизително 8 млн. записи на пациенти – става въпрос за медицинска и икономическа информация. В НЦОЗА е налице и друг разрез на икономическата информация за дейността на стационарите, която също ще бъде използвана.

- Закупен ли е вече софтуерът и какви модули включва? Започнало ли е инсталирането на системата?

- Условието да бъде закупен софтуер е да разполагаме с права на класификационна система – това, с което започнах. Затова казах, че ще бъдат необходими и някои технически настройки.

- Вие нееднократно обявявахте, че една от сериозните задачи е свързана с обучението на кодировчици. Осигурени ли са необходимите три милиона лева за тази цел? Какви други специалисти са нужни, как ще ги набирате и обучавате?

- Знаех, че ще има такъв въпрос и поради това, когато ме попитахте какви са стъпките, не включих изключително важното обучение по кодиране за персонала на болниците. Ресурсът, необходим за провеждането, ще бъде осигурен, като със сигурност ще разработим и модерни web базирани средства за поддържане нивото на обучените. По-скоро въпросът не е еднократно да осигурим средства за обучение, а да създадем необходимите условия то да бъде процес, устойчив във времето.

- Известни ли са болниците, в които ще започне пилотното въвеждане на ДСГ?

- Важно е всякакви болници да участват. Формата на собственост не е от значение, по-скоро е важна дейността, която извършват, а още по-важно е екипите да имат желание да участват в подобен процес. До момента такова желание са заявили много болници. Разбира се, трябва да бъдат уточнени и техническите аспекти, и възможностите на лечебните заведения за болнична помощ.

Въпросите зададе Георги ГЕОРГИЕВ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.