Вие сте в: Начало // Всички публикации // Общественото здраве в променящия се свят

Общественото здраве в променящия се свят

Краткият поглед на развитието и нарастващата значимост на общественото здраве бих искал да пречупя през:

- въздействието на експертите върху здравната политика;

- въздействието на политиците върху развитието на общественото здраве;

- историческият шанс и моралната отговорност на науката за общественото здраве.

Въздействие на експертите върху здравната политика

Най-сигурни са въздействията в тези случаи, когато самите експерти стават политици. Ще започна с имената на Р. Вирхов и А. Гротян.

Р. Вирхов е известен не само като най-големия патоанатом в историята на медицината, но и като ярък медик общественик, в чиято личност срещаме съчетание на две мисии:

– мисията на учения;

– мисията на общественика.

В определен момент големият учен хуманист става депутат, пропагандира идеите на обществената медицина и профилактиката, превръща медицината в политика от най-висок ранг. Негови идеи стимулират старта на първото в света социално-здравно осигуряване по времето на Бисмарк.

Очевидно великият Вирхов е ярка илюстрация за това как един академичен медик общественик се издига над кабинетните рамки на университетското всекидневие и със силата на идеите си като експерт успява да въздейства върху политически решения и държавно законодателство. Това е пример, достоен за стандарт за поведение на съвременните академични учени в общественото здраве.

А. Гротян, вече като министър на социалните дела в Германия, въпреки съпротивата на академичните среди, успява да създаде първата Катедра по социална медицина в Берлин през 1920 година.

В България могат да се цитират следните имена на изтъкнати експерти социални медици:

  • проф. Евгени Апостолов – няколко мандата първи зам.-министър на здравеопазването;
  • проф. Колю Гаргов – зам.-министър на здравеопазването и директор на Научен институт по социална медицина;