Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Нова ера в лечението на ревматоидния артрит

Нова ера в лечението на ревматоидния артрит

Характерна особеност на ревматичните болести е, че голяма част от тях са хронични. В настоящия етап от развитието на науката не разполагаме със средства, с които да излекуваме дефинитивно болните. Това, разбира се, не трябва да бъде повод за отчаяние и за терапевтичен нихилизъм. Днес съвременната медицина е осигурена с достатъчно количество мощни средства, които да стопират или забавят развитието на болестта, а болните да запазят своята пълноценност в семейството, в професионалната среда, в социума при добър комфорт и високо качество на живот. Липсата на лечение на ревматичните болести води до необратимо инвалидизиране на пациентите.

Важна част от терапията на болните е непрекъснатото проследяване на хода на болестта. Един мой принцип максимално кратко обяснява същността на лечението – то трябва да отговаря на конкретните нужди на конкретния болен в конкретния момент. Например, когато потиснем активността на болестта, можем да намалим дозите на някои от лекарствата. А когато болестта се активизира, да повишим дозите, да сменим терапията, но винаги под диригентството на лекуващия ревматолог, който е достатъчно квалифициран, обучен и знае как да извърши този процес в полза на болния.

Дълго време не разполагахме с медикаменти, с които да повлияем на хроничния възпалителен процес при ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и псориатичен артрит. Преди около 10 години обаче се появиха т.нар. биологични средства, които станаха неизменна част от терапевтичната схема при тези ревматични заболявания.

Биологичните средства са нов етап в лечението на ревматичните заболявания. Разработени са благодарение на съвременните биотехнологии и представляват високоспецифични части от белтъчни молекули, които се свързват прицелно с различни таргети. Биологичните агенти са нови надеждни средства за терапия с много бърз ефект при пациентите, които отговарят на лечението. Трябва да се има предвид, че не всички болни отговарят на терапията с биологичните лекарства. Съществено е, че те са патогенетични лечебни средства, а не етиологични, тоест не премахват болестта, а само овладяват активността й и спират развитието.

Обикновено те се назначават в съчетание с базисни препарати (ако няма противопоказания) като метотрексат (за ревматоидния артрит). Препоръчително е веднъж започнато, лечението да не бъде прекратявано, освен в случаите на развитие на нежелани лекарствени реакции или при липса на ефект. По принцип след спиране на лечението болестта се възобновява. Няколко научни съобщения информират, че при някои болни след спирането на лечението заболяването се изостря в по-лека степен. При прилагането на биологични средства съществува риск от алергични реакции и обостряне на хронични инфекции.

С удовлетворение мога да кажа, че българските специалисти прилагат модерната терапия още от появата й. Преди 7-8 години български ревматолози участваха в проследяването на ефекта от лечението с infliximab. Тогава по програма на НЗОК с медикамента бяха лекувани около 100 болни. Тези пациенти бяха избрани по строги критерии (например без данни за злокачествени заболявания и инфекции). Резултатите показаха добър ефект от терапията. За съжаление програмата бе прекратена и около 5-6 години този важен медикамент не бе реимбурсиран. Заради високата цена на лечение (около 1200 евро на месец) малцина болни можеха да си закупят медикамента. След това с общи усилия на специалисти и пациенти касата започна да реимбурсира първо 25%, след това 50%, а днес 75% от стойността на биологичните агенти за пациенти, отговарящи на съответните критерии.

Първите биологични агенти, прилагани в лечението на ревматични заболявания, са анти-TNF препаратите, към които спадат infliximab (Remicade®), adalimumab, etanercept. Сега българските ревматолози очакват и новия анти-TNF медикамент golimumab (Simponi®) на фармацевтичната компания МSD.

Едно от биологичните средства, което се използва за лечение на ревматоиден артрит, е Remicade® на МSD. Remicade® (infliximab) е хибридно човешко-мише моноклонално антитяло с висок афинитет както към разтворимия, така и към трансмембранния TNFα. Infliximab инхибира функционалната активност на TNFα при изследване с голям брой методи за биологична активност.

In vivo infliximab бързо образува стабилни комплекси с човешкия TNFα, като този процес протича успоредно със загубата на биологична активност на TNFα.

При ревматоиден артрит infliximab намалява:

- серумните нива на IL-1, IL-6, CRP и металопротеиназите;

- синовиалната експресия на хемотаксичен цитокин IL-8 и моноцитния хемотаксичен протеин (MCP-1);

- серумните нива на адхезионните молекули ICAM-1, селектин и адхезионните молекули на съдовите клетки (VCAM-1);

- ставното инфилтриране с клетки на възпалението.

Remicade® се прилага венозно и е показан в следните случаи:

- при пациенти с активно заболяване, когато отговорът на болест-модифициращи антивирусни средства (DMARD), включително метотрексат, е неадекватен;

- при пациенти с тежко, активно и прогресиращо заболяване, които не са провеждали предходно лечение с метотрексат или DMARD.

При тези пациенти намалява честотата на прогресия на ставното увреждане, отчетено рентгенографски.

Резултати от клинични изпитвания на Remicade®

Изпитването ATTRACT показва, че във всички дози и режими infliximab в комбинация с methotrexate е ефективен при контролиране на проявите на ревматоиден артрит (РА). Оптималният интервал на приложение е 8 седмици. При значителна част от пациентите 3 mg/kg е ефективната доза. Дозите над 3 mg/kg могат да осигурят допълнителна клинична полза. Infliximab с methotrexate подобрява сигнификантно физическата функция и/или намалява  инвалидизацията и подобрява качеството на живот. Подобрението във физическата функция при пациенти с умерен до тежък РА след една година лечение корелира с изходната степен на рентгенографска ставна увреда. Във всички дози и режими infliximab в комбинация с methotrexate намалява сигнификантно прогресията на структурната увреда спрямо самостоятелното приложение на methotrexate. Забавянето на рентгенографската прогресия при пациентите на infliximab плюс methotrexate е сходно при тези със и без клиничен отговор. Infliximab в комбинация с methotrexate потиска прогресията на структурната увреда при пациентите с ранен РА през 2-годишния период на лечение. Предварителните резултати показват, че ранната интервенция с infliximab при пациенти с активен РА забавя рентгенографската прогресия и запазва ставния интегритет.

Изпитването ASPIRE показва, че при пациентите с ранен активен РА комбинираното лечение с methotrexate и infliximab осигурява по-голямо клинично, рентгенографско и функционално подобрение в сравнение с монотерапията с methotrexate. Лечението с infliximab плюс methotrexate води до бързо понижение на маркерите на възпалението. Нивата на MMP-3 корелират с клиничното подобрение в седмица 54 в групата на infliximab плюс methotrexate. С methotrexate ставното увреждане прогресира дори при ниска и умерена активност на заболяването, докато комбинацията methotrexate плюс infliximab потиска прогресията при всички степени на болестна активност.

Изпитване STARТ показва, че рискът от сериозни инфекции при пациентите, получаващи infliximab в доза 3 mg/kg плюс methotrexate, е бил сходен на този при пациенти на монотерапия с methotrexate. Пациентите на индукционно лечение с 10 mg/kg infliximab плюс methotrexate, последвано от поддържаща терапия с 10 mg/kg infliximab са имали повишен риск от сериозни инфекции до седмица 22. Мнозинството пациенти са имали подобрение след повишаване на дозата на infliximab, без повишен риск от нежелани реакции.

Проф. Златимир Коларов

11 Отговори to " Нова ера в лечението на ревматоидния артрит "

 1. след направена артроскопиясе установи-тибилално плато ;хондропатия 2 ст
  разрастване тъканта на Хофа от медиално.извърши се частична менискектомия на 3 зона на нивото на средна зона на миниска преди 3 месеца .болките в коляната става понамаляха а сега наново се усилиха.мн.трудно слизам по стълби и наклонини терени .заволяването ми може ли да бъде повлиано от вашите медикаминти и какъв е начина на връзка с вас?

 2. десислава владимирова казва:

  Г-н Джонев проф.Коларов приема пациенти в Клиниката по ревматология в гр.София.Тя се намира в близост до Центъра по Хигиена на ул.УРВИЧ 13.Попитайте на регистратурата,а ако сте от провинцията като мен ще Ви оставя мой имейл за да ви дам и телефонните номера. desideskata.22@abv.bg

 3. vania borisova казва:

  здравейте!възможно ли е лечение на ревматоиден артрит при наличие на 20 годишен захарен диабет на пациента? казват ни,че съштествува само кортизонова терапия,която в случея е проивопоказана.препоръчаха ни компреси с лед?????? МОЛЯ ОТГОВОРЕТЕ МИ! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

 4. Цветомир казва:

  Страдам от ревматоиден артрит, живея в Испания и искат да ми направят биологична терапия лекарите тук. Искам да знам какви са рисковете и дали след години ще се прояват странични ефекти, защото метода е все още нов и не знам дали след време няма да се разболея от друго?

 5. Радост Ангелова казва:

  Здравейте,

  При жена с диагноза болест на Бехтерев е изписан лекарственият продукт Simponi. Интересува ме това лекарство какви нежелани реакции има, особено при съвместна употреба с Ritmonorm, Taliton и Crestor, които са й предписани и ги приема от години.

 6. Здравейте от 2008год съм с установен Серопозитивен ревматоиден артрит с множество локализации в началото не ми понесе Метротраксата и направих алергична реакция .От Януари 2010 съм на АРАВА 20мг чувствам се добре но ми се струва че доста дълго пия това лекарство .Възможно ли е да премина на биологично ,за да не увредя още някои орган.

 7. Здравейте Имам гонартроза в двете коленни стави с данни за полиартроза съм.Диагнозата ми е уточнена от д-р Монов от Вашата клиника през 2010 г. Правени са ми многократно инжекции с остенил приемам хранителни добавки.Имам високо кръвно налягане за ,което вземам медикаменти и отстранена щитовидна жлеза ,чиито хормон компенсирам с елтирокс.Възможно ли е да премина на биологично лечение и каква е процедурата.Благодаря Ви предварително.

 8. Здравейте,
  С ревматоиден артрит съм от 5 год.След приложено лечение с метотрескат направих алергична реакция, после с хумира и енбрел нещата се повториха.Сега имам изписана арава,но се страхувам да я пия.Може ли преди започване на лечението с арава да се направи тест,който да покаже алергията предварително.Благодаря Ви !

 9. Mimi Petkova казва:

  Аз пия Арава и ми понася много добре-със и без храна, не дразни стомаха, но лечението само с нея не бе задоволително и сега се лекувам с нея + Ремикейд -ефекта е далеч по-добър

 10. Iva Petrova казва:

  За жалост все оше не е отрик лек за артирта. Баба ми страда от артирт и болките са си съпътстващи.

  Какви са вариантите за облекчаване на болките поне ?

 11. Маслов казва:

  Браво, страхотна статия. Кога да очаквам актуализация на ифнормацията ?

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.