Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Нови данни в подкрепа на ползите от употребата на tiotropium/olodaterol

Нови данни в подкрепа на ползите от употребата на tiotropium/olodaterol

Ингелхайм, Германия, 17 октомври 2019 г. Boehringer Ingelheim обяви данните за tiotropium/olodaterol с инхалатор Respimat®, представени на конгреса на Европейското респираторно дружество (ERS). Обявените резултатите са в подкрепа на ползите от употреба на tiotropium/olodaterol за подобряване на симптомите, белодробната функция и удовлетвореността на пациентите от tiotropium/olodaterol с инхалатор тип „фина мъгла“. Резултатите от проведените проучвания подкрепят значението на нуждите и предпочитанията на пациентите, както и възможността за ефективно инхалиране на предписаната им терапия за контрол на ХОББ.

- Когато говорим за контрол при ХОББ, трябва да подчертаем, че е изключително важно да вземем предвид и съчетаем инхалаторната терапия с личните нужди и предпочитания на пациентите, заяви проф. Паола Ролиани, ръководител на Отделението по респираторна медицина в Policlinico Tor Vergata, Рим, Италия. – Нов, двуизмерен анализ на обобщените данни направи възможно директно сравнение на ползите от шест LAMA/LABA фиксирани дозови комбинации. Изводите от анализа показват, че tiotropium/olodaterol подобрява резултатите на пациентите с ХОББ повече от останалите терапии от този клас. При подход за лечение на ХОББ, който е ориентиран към пациента, трябва да се има предвид различната ефикасност и безопасност на лекарствените комбинации от един и същ клас.

Данните, представени на конгреса на ERS, които потвърждават ползите от лечението с tiotropium/olodaterol LAMA/LABA* за подобряване на резултатите на пациентите, най-вече произтичат от различни анализи:

- анализ на обобщените данни, който изследва ефекта от надграждане лечението на ХОББ с tiotropium от изходно ниво до tiotropium/olodaterol показва, че оптимизирането на бронходилатацията с tiotropium/olodaterol води до клиничнозначими подобрения в белодробната функция, общото здравословно състояние и задух;

- двуизмерен сравнителен анализ, който разглежда профила на ефикасност и безопасност на шест терапевтични комбинации с фиксирана доза LAMA/LABA, установява, че tiotropium/olodaterol превъзхожда всички останали терапии в този клас по отношение на ефикасност, като същевременно се свързва и с по-малък брой сърдечно-съдови нежелани лекарствени реакции.

Допълнително представени данни потвърждават удовлетвореността от терапията с tiotropium/olodaterol поради лесната употреба и инхалиране с инхалаторното устройство Respimat:

- резултатите от обсервационно, open-label проучване, което оценява общото състояние на пациентите, както и лечението и удовлетворението от инхалатора при пациенти с ХОББ, лекувани с tiotropium/olodaterol, показват подобрено общо състояние, както и висока удовлетвореност от употребата на инхалаторното устройство. Тези резултати са базирани на реални сведения от пациентите;

- две проучвания оценяват боравенето на пациентите с ХОББ с наличния инхалатор Respimat за еднократна спрямо този за многократна употреба. Те потвърждават, че ориентираният към пациента подход e довел до по-лесно използване на устройството и по-лесно разчитане на брояча на дозите при инхалатора за многократна употреба.

Тези открития са важни, тъй като в допълнение към значението на индивидуалния подход за лечение, международно признатото ръководство GOLD при назначаване на конкретна терапия за ХОББ, взима под особено внимание предпочитанията и умението на пациента да използва предписания му инхалатор. Резултатите от проучванията сочат, че до 52% от пациентите с ХОББ изпитват затруднение при инхалиране с устройството, което използват (включително тези с лека форма на заболяването). Следователно правилната инхалаторна техника играе ключова роля в контролирането на ХОББ.

- В продължение на почти един век компанията ни разработва терапии и инхалаторни устройства за пациенти с респираторни заболявания, заяви  д-р Алберто де ла Хоз, ръководител на отдел „Медицински дейности Респираторен франчайз“ в Boehringer Ingelheim. – Обявените данни по време на срещата на ERS подчертават ефикасността на tiotropium/olodaterol при лечение на пациенти с ХОББ с различни клинични характеристики и нужди. Тези данни също така показват как инхалаторът Respimat® за многократна употреба е усъвършенстван въз основа на обратна връзка между медицински специалисти и пациенти, като се вземат предвид техните нарастващи нужди и предпочитания.

По време на конгреса на ERS, Boehringer Ingelheim представи данни от 11 резюмета, свързани с портфолиото за ХОББ, беше домакин на два научни симпозиума и публикува всекидневни подкастове с участието на водещи експерти по респираторни заболявания.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.