Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Фиксираната дозова комбинация tiotropium/olodaterol позволява по-голяма физическа активност при хората, страдащи от ХОББ

Фиксираната дозова комбинация tiotropium/olodaterol позволява по-голяма физическа активност при хората, страдащи от ХОББ

Boehringer Ingelheim обяви данни, които затвърдиха нарастващия брой доказателства, че  tiotropium/olodaterol с инхалатор Respimat® позволява по-голяма физическа активност при пациенти с ХОББ. Данните от  проучванията VESUTO® и OTIVATO® бяха представени на срещата на Американската торакална асоциация (ATS), а данните от PHYSACTO® бяха публикувани неотдавна в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Задухът при различни дейности е характерен симптом при ХОББ.  Той ограничава физическия капацитет на болните и оказва влияние върху всекидневните им дейности, което може да доведе до намаляване и ограничаване на физическата активност. Намалената активност води до по-нататъшно влошаване на задуха, още по-ограничена физическа активност, влошаване на състоянието на пациентите и увеличаване на риска от инвалидизация и смърт.  Международно признатата стратегия „GOLD 2018“ препоръчва поддържане или увеличаване на физическата активност за всички пациенти с ХОББ, независимо от тежестта на заболяването.

– От първостепенно значение е пациентите с ХОББ да останат възможно най-активни, за да сведат до минимум въздействието на заболяването върху всекидневните им дейности, казва проф. Тиери Тростерс, ръководител на изследователската група по сърдечно-съдова и респираторна рехабилитация в Университета в Льовен, Белгия, и гл. изследовател на проучването PHYSACTO®. – Проучванията VESUTO®, OTIVACTO® и PHYSACTO® показват как терапията с tiotropium/olodaterol улеснява пациентите с ХОББ да извършват физическа активност чрез намаляване на симптомите и затрудненията, свързани с нея, като по този начин подобряват възможностите си да изпълняват различни упражнения.

- Задухът е един от най-тежките симптоми, с които се справям, но въпреки това се опитвам да бъда активен всеки ден, казва Саймън Барсън, който от 10 години живее с ХОББ. – Въпреки че се чувствам изключително изтощен, когато карам колело или просто ходя, правя го, защото знам, че така ще  съхраня дишането си. Винаги се чувствам по-добре, когато се упражнявам.

Данните от проучванията, които бяха наскоро представени и публикувани, включват:

• Проучването VESUTO® изследва ефикасността на tiotropium/olodaterol върху хиперинфлацията на белите дробове и физическия капацитет и активност в сравнение с tiotropium самостоятелно при японски пациенти. В проучването  терапията с tiotropium/olodaterol отбелязва значимо подобрение на хиперинфлацията спрямо tiotropium и потенциално повишаване на физическия капаците при пациенти с ХОББ;

• Проучването OTIVATO® изследва ефекта на tiotropium/olodaterol върху задуха при пациенти с ХОББ по време на 3-минутен тест, който оценява усилването на задуха по време на ходене. В OTIVATO® tiotropium/olodaterol значително намалява интензивността на задуха по време на ходене спрямо tiotropium самостоятелно;

• Проучването PHYSACTO® оценява ефектите на tiotropium/olodaterol самостоятелно или в комбинация с 8-седмична тренировъчна програма върху физическия капацитет и нивата на физическа активност при пациенти с умерена до тежка ХОББ. Според резултатите от PHYSACTO® tiotropium/olodaterol със или без тренировъчна програма значително увеличава физическия капацитет при пациенти с умерена до тежка ХОББ спрямо тези, които получават плацебо. Освен това всички пациенти от четирите групи са преминали 12-седмична програма за самоконтрол и промяна на поведението, за да им бъде осигурена оптимална среда за подобряване на физическата активност във всекидневието.

Тези нови данни се основават и на резултатите от MORACTO® и TORRACTO®, които показват, че tiotropium/olodaterol значително намалява белодробната хиперинфлация, намалява задуха по време на тренировка и подобрява времето за издръжливост при упражнения, което позволява по-голяма физическа активност при пациенти, страдащи от ХОББ. Проучванията OTIVATO® и PHYSACTO® са част от широкомащабната програма за клинични изпитвания TOviTO® фаза III, която изследва ефикасността и профила на безопасността на tiotropium/olodaterol  – Respimat®, при ХОББ.

Tiotropium/olodaterol е одобрен за бронходилататорно лечение веднъж дневно за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с ХОББ. Той е разработен на основата на tiotropium, с добавен olodaterol, специално създаден да допълва ефикасността на tiotropium. Tiotropium/olodaterol осигурява значителни подобрения в белодробната функция, симптомите на ХОББ и качеството на живот в сравнение с tiotropium – още от началните етапи на заболяването, когато подходящите пациенти се нуждаят от поддържаща терапия. Tiotropium/olodaterol се прилага чрез Respimat®, единственият наличен инхалатор, който активно доставя активната субстанция под формата на фина мъгла, което означава, че пациентът се нуждае от минимално дихателно усилие, за да може лекарството да достигне до белите дробове.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.