Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // За медицински специалисти

За медицински специалисти

Рискове при прилагане на системни и инхалационни хинолонови и флуорохинолонови антибиотици
Притежателите на разрешение за употреба на хинолонови и флуорохинолонови антибиотици, след съгласуване с EMA и ИАЛ,  информират:
- Инвалидизиращи, продължителни и потенциално необратими нежелани реакции, които засягат главно мускулно-скелетната система и нервната система са съобщени при употреба на хинолонови и флуорохинолонови антибиотици;
- В резултат на това бяха разгледани ползите и рисковете на всички хинолонови и флуорохинолонови антибиотици и техните показания в ЕС;
- Лекарствените продукти, съдържащи циноксацин, флумеквин, налидиксова киселина и пипемидинова киселина ще бъдат изтеглени от пазара.
Не предписвайте тези лекарства:
- за лечение на нетежки или самоограничаващи се инфекции (като фарингит, тонзилит и остър бронхит);
- за предотвратяване на диария на пътешествениците или повторно възникващи инфекции на долния уринарен тракт;
- за небактериални инфекции, напр. небактериален (хроничен) простатит;
- за леки до умерено тежки инфекции (включително неусложнен цистит, остра екзацербация на хроничен бронхит и хронична обструктивна белодробна болест, остър бактериален риносинузит и остър среден отит), освен ако не могат да бъдат използвани други антибактериални лекарства, които обичайно се препоръчват за тези инфекции;
- за пациенти, които са имали предишни сериозни нежелани реакции при прием на флуорохинолонов или хинолонов антибиотик.
Предписвайте тези ле-
карства с особено внимание при хора в старческа възраст, пациенти с бъбречно увреждане; пациенти, които са преминали трансплантация на солиден орган, или такива, които са лекувани едновременно с кортикостероиди, тъй като при тези пациенти рискът от възпаление и разкъсване на сухожилията, причинени от флуорохинолонови и хинолонови антибиотици може да се повиши.
Едновременната употреба на кортикостероиди с флуорохинолони трябва да се избягва.
Посъветвайте пациентите да прекратят лечението при първите симптоми на сериозни нежелани реакции, като: възпаление и разкъсване на сухожилие, болка в мускулите‚ слабост в мускулите, болка в ставите, оток на ставите, реакции на периферна невропатия и реакции на централната нервна система. Те трябва да се свържат със своя лекар за допълнителен съвет.
Обща информация относно опасенията за безопасност.
EMA прегледа информацията за системни и инхалационни хинолонови и флуорохинолонови антибиотици, за да оцени риска от сериозни, продължителни (продължаващи месеци или години), инвалидизиращи, потенциално необратими, нежелани реакции, които засягат главно мускулно-скелетната и нервната система.
Сериозните нежелани реакции на мускулно-скелетната система включват възпалено сухожилие, разкъсано сухожилие, болка в мускулите‚ слабост в мускулите, болка в ставите, оток на ставите и смущения в походката.
Сериозните нежелани реакции на периферната и централната нервна система включват периферна невропатия, безсъние, депресия, умора, нарушения на паметта, както и нарушения на зрението, слуха, вкуса и обонянието.
Съобщени са само няколко случая на тези инвалидизиращи и потенциално необратими нежелани реакции, но може да се предположи ниско ниво на съобщаване на нежелани реакции. Поради сериозността на тези реакции при първоначално здрави лица, всяко решение за предписване на хинолони и флуорохинолони трябва да се вземе след внимателна оценка на ползите и риска във всеки отделен случай.
Продуктовата информация на флуорохинолон съдържащите лекарства ще бъде актуализирана с тази нова информация.
Допълнителна информация  може да бъде намерена на интернет страницата на ЕМА – https://www.ema.europa.eu/
и на ИАЛ – https://www.bda.bg/bg/
Променената продуктова информация за флуорохинолоновите антибиотици, разрешени по централизирана процедура, ще бъде поместена на интернет страницата на ЕМА, а за разрешените по национални процедури лекарствени продукти – на интернет страницата на ИАЛ.
Caprelsa® (вандетаниб): ограничение на показаниe
-  Вандетаниб не трябва да се прилага при пациенти, при които статусът на пренаредена при трансфекция (RET) мутация не е известен или е отрицателен.
- Ограничението на показанието се основава на данните от рандомизираното проучване D4500C00058 и наблюдателното проучване OBS14778, които показват недостатъчна активност на вандетаниб при пациенти без установени RET мутации.
- Преди започване на лечение с вандетаниб наличието на RET мутация трябва да се определи чрез валидиран тест.
- На медицинските специалисти се препоръчва – при пациенти, които в момента се лекуват и при които статусът по RET остава неизвестен или е отрицателен -  да се преустанови лечението, като се вземат предвид преценката за клиничния отговор и най-доброто налично лечение.
Споделено от сърцеНа 14 февруари светът отбеляза Деня на любовта и навсякъде срещахме символа на този празник – сърцето под различна форма: от балони, през картички, шоколадови изкушения, емотикони до плюшени играчки и др. Именно сърцето се е утвърдило като една от най-разпознаваемите визуални метафори, пресъздаващи позитивни емоции като любов, милосърдие и доброта. На този ден АstraZeneca прикани хората да погледнат на сърцето под друг ъгъл и да си припомнят значимостта на неговата функция в тялото, както и необходимостта да се грижим за сърцето.
Извън романтичната представа, сърцето е мускул, който изпомпва кръвта в тялото, и е единственият орган, който денонощно работи ритмично и без да спира, защото има ключова роля в поддържане на физическото ни съществуване. Обичаме от сърце, радваме се от сърце, пожелаваме здраве от сърце. Но грижим ли се достатъчно за него? А за сърцата на тези, които обичаме?
- Покрай еуфорията на Деня на влюбените през тази година бихме искали да обърнем внимание на хората, че сърцето е много повече от традиционния за този празник символ. Искаме да припомним, че само в България 150 000 души страдат от сърдечна недостатъчност и често тя е резултат на други заболявания, които могат да бъдат контролирани или ле-
кувани. Затова е важно да „слушаме“ сърцето си. Чрез образователната инициатива „Споделено от сърце“ се стремим да предизвикаме хората да обърнат по-сериозно внимание на темата и да споделят с лекар, ако се появят притеснения за здравето, споделя Ивайло Василев, Business Unit Director Биофармация в AstraZeneca България.
Инициативата у нас се реализира в контекста на световната седмица на информираността за сърдечната недостатъчност /12-18 февруари/ и цели да се даде гласност на проблема. При това сериозно медицинско състояние сърцето не изпомпва правилно кръвта в тялото. Днес в света над 64 млн. души страдат от сърдечна недостатъчност. Заболяването засяга не само самите пациенти, но и техните близки, защото те са ангажирани с грижите за любимите си хора.И все пак, ако болестта се диагностицира навреме, животът на тези пациенти може да се подобри и удължи.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.