Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Нова индикация на nintedanib

Нова индикация на nintedanib

INBUILD® оценява ефекта на nintedanib при интерстициални заболявания на белите дробове

Ингелхайм, Германия, 12 февруари 2020 г. – Boehringer Ingelheim обяви резултатите от фаза ІІІ на клиничното изпитване INBUILD®, които показват, че nintedanib забавя спада на белодробната функция с 57% за цялата популация в изследването, като се оценява годишният спад на форсирания витален капацитет (ФВК) за период от над 52 седмици при пациенти с фиброзна интерстициална белодробна болест (ILD) с признаци на прогресия.  Резултатите от INBUILD®, които  бяха представени по време на конгреса  на Европейското дружество по белодробни болести (ERS) в Мадрид, са публикувани в New England Journal of Medicine. Проучването постига първичната си крайна цел, като потвърждава ефикасността и безопасността на nintedanib при пациенти с широк кръг от прогресиращи фиброзни интерстициални белодробни заболявания (ILDs), различни от идиопатична белодробна фиброза (ИБФ).

Хронични хиперсензитивни пневмонии, автоимунни интерстициални белодробни болести като ревматоиден артрит и смесени заболявания на съединителната тъкан, свързани с интерстициална белодробна болест, както и системна склероза, свързана с интерстициална белодробна болест (SSc-ILD), саркоидоза и идиопатична интерстициална пневмония – т.е. неспецифична интерстициална пневмония (НСИП), и некласифицируема идиопатична интерстициална пневмония (НИИП) са сред тези заболявания. Данните сочат, че nintedanib забавя прогресията на интерстициалните белодробни заболявания, независимо от фиброзната картина (фиброзните белези), наблюдавана при образна диагностика на гръдния кош. Профилът на страничните ефекти е сходен с този от предишни проучвания на nintedanib при заболявания, свързани с ILD, като най-често срещаното нежелано събитие е диария.

INBUILD® е първото клинично изпитване

в областта на интерстициалната белодорбна болест (ILD), което изследва група от пациенти, подбрани най-вече спрямо клиничното поведение на тяхното заболяване, а не толкова въз основа на първичната клинична диагноза. ILD обхваща голяма група от повече от 200 заболявания, които могат да се представят с проява на белодробна фиброза – необратим процес, който се характеризира с натрупване на съединителната тъкан в белите дробове и влияе негативно върху белодробната функция. Пациентите с ILD могат да развият прогресиращ фенотип, който причинява белодробна фиброза, което води до спад на белодробната функция, влошаване на качеството на живот и ранна смъртност, подобно на ИБФ, най-честата форма на идиопатична интерстициална пневмония.

Протичането на заболяването и симптомите са сходни при прогресиращи фиброзни интерстициални белодробни заболявания, независимо от подлежащото заболяване. Резултатите от INBUILD® показват, че nintedanib забавя спада на белодробната функция с 57% за цялата популация на изследването, с коригиран годишен спад на ФВК – 80,8 ml/година в продължение на 52 седмици в сравнение със 187,8 ml/година за плацебо групата (разлика, 107,0 ml/година [95% CI, 65.4 до 148.5]; p<0.001). Nintedanib показва сходство в спадa на белодробната функция при пациенти с фиброзни белези подобни на обикновена интерстициална пневмония (UIP), както и при пациенти с други фиброзни белези, визуализирани на HRCT. Най-честата нежелана реакция е диария, проявена при 66,9% и 23,9% от пациентите, лекувани съответно с nintedanib и плацебо. Профилът на безопасност, наблюдаван в клиничното изпитване INBUILD®, е в съответствие с резултатите при пациенти с ИБФ и тези с интерстициална белодробна болест (SSc-ILD) в хода на системна склероза, лекувани преди това с nintedanib.

Усложнения при пациентите с ILD

- Прогресивната фиброза на белия дроб може да бъде с пагубно въздействие за пациентите с редица различни състояния. С изключение на терапията, одобрена за лечение на ИБФ и новата й индикация за употреба при системна склероза, свързана с ILD в САЩ, понастоящем няма медикаменти, одобрени за лечение на прогресиращи фиброзни ILD. Това заяви проф. Кевин Флахерти, професор по медицина към Отделение по белодробни болести и лечение на спешни състояния към Мичиганския университет в Ан Арбър, Мичиган, САЩ, водещ изследовател на проучването INBUILD®. – Резултатите от INBUILD® показват за първи път, че nintedanib забавя спада на белoдробната функция при пациенти с различни фиброзни белодробни заболявания, които се представят с прогресиращ фенотип, в спектъра от заболявания, свързани с интерстициални белодробни болести.

- Изключително сме щастливи да обявим резултатите от първото по рода си провеждано някога клинично изпитване за оценка на пациенти с различни форми на прогресивни фиброзни интерстициални белодробни заболявания, които са в основата на регулаторното заявление, което беше подадено към FDA и EMA, коментира д-р Мехди Шахиди, гл. медицински директор, Boehringer Ingelheim. – Силно сме ангажирани да подобрим качеството на живота на пациентите, които страдат от белодробна фиброза, по-специално на тези, засегнати от редки заболявания с високи непосрещнати досега медицински нужди.

INBUILD® е рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано, паралелно групово клинично изпитване, проведено в 153 обекта в 15 страни, коeто оценява ефикасността, безопасността и поносимостта на nintedanib (150 mg, 2 x дневно) в продължение на 52 седмици при пациенти с прогресивна, фиброзна интерстициална белодробна болест (ILD). Пациентите, които са допуснати за участие в изпитването, са на възраст ≥ 18 години с диагностицирана от специалист интерстициална белодробна болест, различна от ИБФ и белези на фиброзиращо заболяване на белите дробове с площ > 10%, потвърдена с компютърна томография с висока резолюция (HRCT).

Изискването към участниците е било да отговарят на критериите за прогресия на интерстициална белодробна болест  в рамките на 24 месеца преди скрининга въз основа на спада на ФВК, увеличение на фиброзните промени в образната картина или влошаване на симптомите, въпреки прилагане на обичайната терапия, използвана в клиничната практика за лечение на ILD.

Общо 663 участници, от които 412 (62,1%) с установена обикновена интерстициална пневмония (ОИП) с фиброзни белези, потвърдени чрез HRCT, са били рандомизирани 1:1 за перорална употреба на nintedanib 150 mg или плацебо, приемани два пъти дневно. Основната крайна цел е установяване на годишния спад на ФВК (mL/година), оценен в продължение на 52 седмици. ФВК е изследване за определяне функционалното състояние на белите дробове, с което се измерва максималният обем въздух при бързо издишване, измерен след бавно и дълбоко вдишване. С прогресията на фиброзата белодробната функция постепенно и необратимо се влошава. Основните вторични крайни цели са абсолютна промяна от изходната стойност във въпросника на King’s Brief Interstitial Lung Disease (K-BILD) в 52-рата седмица, време до настъпване на първа остра екзацербация на ILD или настъпване на смърт в период от 52 седмици; и време до настъпване на смърт в период от 52 седмици. Острата екзацербация е внезапно клинично значимо влошаване на белодробната функция, в много случаи с неизвестна причина, което влияе негативно на хода на заболяването и често води до смърт.

Nintedanib e одобрен в повече от 70 страни за лечение на пациенти с ИБФ, хронично и свързано с висока смъртност заболяване, което се характеризира със спад на белодробната функция. Изчислено е, че над 80 000 души с ИБФ са били лекувани с nintedanib.

Nintedanib е един от двата антифибротични медикамента, за които е доказано, че забавят развитието на заболяването, и един от двата медикамента, които са одобрени и препоръчани за употреба съгласно международни ръководства за лечение на ИБФ.

През септември 2019 г. nintedanib беше одобрен в САЩ като първата и единствена терапия за забавяне спада на белодробната функция при пациенти със системна склероза, свързана с ILD.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.