Вие сте в: Начало // Всички публикации // Болничната фармация

Болничната фармация

Болничната фармация обхваща всички дейности, свързани с доставяне, съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации (на част от медицинския персонал и на пациенти), отпускане по лекарско предписание на разрешени за употреба в България лекарствени продукти, на медицински изделия и санитарно-хигиенни средства. Тези дейности се извършват в болничните аптеки, които лечебните заведения откриват за задоволяване на собствените си нужди. Освен това, за разлика от аптеките от открит тип, болничната аптека съхранява и отпуска и неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти, както и лекарствени продукти, получени като дарения и хуманитарни помощи.

Проблемите в областта на болничната фармация са много – както и в цялата система на здравеопазване в България. На първо място според мен е проблемът с кадрите. По закон гореизброените дейности се извършват само от магистър-фармацевти или помощник-фармацевти под контрола на магистър-фармацевт с изключение на отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание, контрол и даване на консултации, свързани с лекарствените продукти. За съжаление не са малко болниците, в които само управителят на аптеката е магистър-фармацевт, а останалият персонал е с нефармацевтично образование, което е закононарушение, но въпреки това болницата работи без проблеми и дори има договор с НЗОК. А какво става, когато магистър-фармацевтът излезе в отпуск или му се наложи да отсъства по болест? Обяснението от страна на ръководствата на тези лечебни заведения е, че не могат да намерят кадри с подходящо образование. А причината за това е по-ниското възнаграждение, което фармацевтите получават в болничните аптеки. Но дали някой управител на лечебно заведение би си позволил да назначи помощник-фармацевт на мястото на медицинска сестра? Тук е ролята на контролните органи, чиято функция е да следят спазването на нормативните разпоредби.

Друг сериозен проблем е снабдяването с лекарства на болниците. Всички лечебни заведения, които работят с обществени средства /на НЗОК, на МЗ и др./, трябва задължително да провеждат процедури по Закона за обществените поръчки за избор на фирми доставчици. Самата процедура е доста тромава и бавна, от една страна. От друга страна, много производители оттеглят ключови лекарства от България поради ниските цени и малкия пазар, което допълнително затруднява снабдяването с тях /то преминава по реда на Наредба 10/17.11.2011 г. на МЗ/. От трета страна, недофинансирането на клиничните пътеки води до неизпълнение на договорите с доставчиците и натрупване на дългове на болниците към тях, което води до спиране на доставките. Т.е. проблемите са много и те са резултат от състоянието на здравната система в България.

Професионалната организация на болничните фармацевти в България /ПОБФБ/ е национална доброволна, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация на магистър-фармацевти, работещи в болничните аптеки. Създадена е през 2006 г. и в момента по регистър има 173 членове. Член е на ЕАНР /European Association of Hospital Pharmacists/ от 2009 г.

Целите на ПОБФБ са:

1. Защита на професионалните интереси на членовете на организацията.

2. Утвърждаване на висок морал и професионализъм у болничните фармацевти и всички членове, свързани с болничната фармация.

3. Издигане престижа на българската фармация и нейното развитие. Сътрудничество със сродни организации главно на европейско ниво и от страните – членки на Европейския съюз.

4. Защита на интересите на хората, свързани със здравето им и оказване на компетентната фармацевтична помощ.

Всяка година ПОБФБ провежда национална конференция по болнична фармация, в която взимат участие всички интересуващи се от този аспект на фармацията – повече от 300 участници.

Между 24–26 октомври т.г. в Несебър беше проведена VIII национална конференция на тема ,,Европейски насоки в развитието на болничната фармация”. Темата не е случайна, а е продиктувана от заглавието на документ на EAHP, приет на среща на високо равнище на страните – членки на ЕАНР, през май тази година. Този документ представлява

Европейски стандарти за болнична фармация

Стандартите са общоприетият израз на целите, които всяка европейска система на здравеопазване трябва да постигне в предоставянето на услуги в областта на болничната фармация. Следващата стъпка, планирана от EAHP и националните асоциации на страните членки, е сътрудничество с националните здравни органи за осъществяване на пълното прилагане на европейските стандарти за болнична фармация във всяка европейска страна. Някои от тези стандарти отдавна са заложени в нашето законодателство, други се обсъждат в момента, а трети са цел за по-далечното бъдеще. Истината е, че в нито една европейска държава тези стандарти не са изпълнени на 100%. Разбира се, има отличници, като Холандия например, които са близо до пълното изпълнение. Има и такива като нас, които много трябва да работят, за да могат фармацевтичните услуги, предлагани в болничните аптеки в България, да бъдат на европейско ниво. За да стане това факт, трябва да има одобрение и желание за промяна не само в колегите, но и в националните здравни органи, тъй като са необходими законодателни промени.

Пълният текст на Европейските стандарти за болнична фармация може да бъде прочетен на сайта на професионалната организация на болничните фармацевти в България – www.ohpb.org

Маг.-фарм. Велина ГРИГОРОВА, председател на ПОБФБ, ръководител на болнична аптека в СБАЛ на деца с онкохематологични заболявания в София

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.