Вие сте в: Начало // Всички публикации, Научно-приложни статии // Болницата „Пирогов”

Болницата „Пирогов”

На 12 ноември т.г. в Руския културно-информационен център в София тържествено бяха отбелязани три годишнини с изключително значение за българското здравеопазване. Празникът бе посветен на 200 години от рождението на руския хирург Н. И. Пирогов, на 110 години от създаването на болница „Червен кръст”, както и на 60 години от преобразуването на лечебното заведение в болница за спешна медицина „Пирогов”. Сред официалните гости на тържеството бяха министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, Десислава Атанасова – председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, д-р Лъчезар Иванов, проф. Дамян Дамянов – председател на Българското дружество по хирургия, проф. Сергей Варзин от Медицинския факултет на Санкт-Петербургския държавен университет.

Изпълненият с вълнения ден започна с прожекция на филм, представящ структурите на Университетската болница по спешна медицина „Пирогов”. След това музикалното изпълнение на новия химн на болницата вдигна на крака цялата зала.

- „Пирогов” е и съдба, и болка, и спомен – с тези думи проф. Димитър Раденовски – изпълнителен директор на лечебното заведение, приветства своите колеги, ветераните и официалните гости на тържеството. Той подчерта, че болницата събира в сложен механизъм 52 клиники и самостоятелни отделения, в които работят 500 лекари и 1100 сестри. В условията на спешност, действайки в синхрон, те нерядко извършват невъзможното, за да спасят човешки живот, завърши проф. Раденовски.

Христо Григоров – председател на БЧК, представи кратка историческа справка за болницата „Червен кръст”. Той заяви, че болница „Пирогов” е гръбнакът на българското здравеопазване. Председателят на БЧК награди проф. Раденовски с най-високото отличие на организацията.

Министър Константинов заяви, че се гордее с такава болница като „Пирогов”, в която българските граждани могат 365 дни в годината да получат качествена медицинска помощ.

Както традицията повелява, празникът продължи с научна сесия, на която бяха представени научнопрактическите постиженията в лечебното заведение.

Д-р Т. Атанасов представи видео презентация за новите високотехнологични методи в хирургията, които се прилагат в „Пирогов”. Специалистът коментира особеностите на следните оперативни техники:VATS при наранявания по повод гноен перикардит и при пневмоторакс; лапароскопия при мезентериална тромбоза; лапароскопска холецистектомия; лапароскопска апендектомия; лапароскопска апендектомия с един разрез (SILA).

Исторически данни и научнопрактически постижения на Секцията по ортопедична травматология бяха представени от доц. В. Иванов. От презентацията стана ясно, че в лечението на травмите днес бързо навлизат много новости и са постигнати сериозни успехи. Сред нововъведенията са използване на компютърна навигация при ендопротезиране, артроскопия на тазобедрена става, миниинвазивна техника при ендопротезиране на тазобедрена става, съвременни методи за фиксация на фрактурите. Доц. Иванов подчерта, че към секцията функционира и уникалната за страната Клиника по детска травматология.

Лечението на термичната травма бе във фокуса на презентацията на проф. Огнян Хаджийски – ръководител на Секцията по изгаряния и пластична хирургия. В този единствен специализиран център у нас годишно се лекуват около 1300 болни от цялата страна. Проф. Хаджийски подчерта, че навлизането на нови технологии е намалило чувствително смъртността вследствие на термична трвма. Утрешният ден на това медицинско направление е свързан с развитието на биотехнологиите и постиженията на генното инженерство.

Проф. Стефан Габровски коментира миналото, настоящето и бъдещето на неврохирургията. Специалистът заяви, че бъдещето на днешната Секция по неврохирургия е доста обещаващо, защото в структурата работят млади и висококвалифицирани лекари. В крак със световните тенденции в структурата вече са въведени интраоперативно електрофизиологично мониториране при краниални и спинални операции, нови методи за задна стабилизация при увреждане на високия шиен сегмент, както и т.нар. коблация – минимално инвазивен метод за лечение на дискова херния.

В „Пирогов” се намира и най-голямата и водеща Секция по токсикология у нас. Ръководителят на структурата доц. Анета Хубенова представи моменти от миналото и настоящето на секцията. Всяка година през спешния токсикологичен кабинет преминават 8000 пациенти, а около 1500 и 2000 души от тях се хоспитализират.

Ръководителят на Секцията по детска хирургия проф. Огнян Бранков сподели, че да оперираш дете означава да предначертаеш неговото бъдеще. Специалистът подчерта, че детският хирург трябва да обича децата. Сред най-честите състояния, които екипът на проф. Бранков оперира, са апендицит и хернии. А около 10% от интервенциите, извършвани в секцията, са доста специфични – например реконструктивни операции на хранопровода като езофагопластика при езофагиална атрезия.

Перспективите на Секцията по спешни вътрешни болести бяха представени от доц. М. Миланова. От презентацията й стана ясно, че през 2008 г. е увеличен броят на лекуваните болни в структурата със 70%, а средният престой е намалял с около 1,62 дни. През септември 2009 г. в „Пирогов” започва дейност „Отделение по инвазивна кардиология”. Усилията на ръководството да създаде подобна структура са правилен ход, защото в приемните кабинети на болницата идват много пациенти с инфаркт, стана ясно от доклада на доц. Миланова. От стартирането на отделението досега са преминали над 2000 пациенти и са извършени 700 интервенции. Отправяйки поглед в бъдещето, доц. Миланова подчерта, че нейният екип не спира да мечтае за прилагане и използване на възможностите на телемедицината.

Началникът на Клиника по клинична патология и съдебна медицина доц. Маргарита Каменова говори за тенденциите в клиничната патология. Тя подчерта, че днес патолозите все повече пряко участват в диагностичния процес. Около 96% от дейността на специалистите вече е свързана с биопсична диагностика, а едва 4% -с некропсична дейност. Специалистът подробно представи възможностите за диагностика на имунохистохимичните изследвания.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.