Вие сте в: Начало // Всички публикации // Световен ден на здравето’2019

Световен ден на здравето’2019

Постигането на универсално здравно покритие е една от основните цели на Световната здравна организация. Ключът за постигането на тази цел е гарантиране на здравна грижа за всички, които имат нужда, когато имат нужда, точно в сърцето на общността. Прогрес по осигуряването на покритието е постигнат на много места по света. Но милиони хора все още нямат достъп до нужните медицински грижи и се налага да избират между разходите за здраве и разходите за храна, дрехи и дори за покрив над главата. Ето защо СЗО определи за тема на тазгодишния Световен ден на здравето – 7 април, осигуряването на универсално здравно покритие.
Основни послания
• Здравето е основно човешко право – време е да има здраве за всички.
• Ние знаем, че универсалното здравно покритие е възможно, нека да го направим реално!
• Универсално здравно покритие означава всички хора да имат достъп до качествени здравни грижи, когато и където възникне тази нужда, без финансови утежнения.
• Повече от половината хора по света не получават здравни грижи, когато им се налага.
• Около 100 млн. души живеят в изключителна бедност, защото е нужно да
доплащат за здраве.
• Кои са тези хора и как да им помогнем? За да получим точната картина трябва анализ по пол, образование, доходи, възраст и други фактори, които имат ефект върху достъпа до здравеопазване.
• Здравето е човешко право – всеки трябва да получава информацията и услугите, от които са нуждае, за своето и на близките си здраве.
• Качествената и достъпна първична здравна помощ е в основата на универсалното здравно покритие.
• Занижените качество и безопасност заплашват живота на хората и струват трилиони долари на света, ето защо трябва да се работи за подобряване на качеството и сигурността на здравните грижи по цял свят.
• Първичната здравна грижа е първото ниво на достъп до системата, мястото на което индивидите, семействата и общността получават най-много внимание – от профилактиката до лечението, от рехабилитацията до палиативните грижи. Ето защо извънболничната грижа е най-близо до хората и техния живот.
• В основата си първичната здравна грижа помага на хората да бъдат здрави и благополучни повече, отколкото когато лекува дадено заболяване или състояние.
• Първичната медицинска помощ покрива повечето здравни нужди през целия живот, включително чрез скрининг, ваксинация, информация за рисковите фактори, семейно планиране, рехабилитация и координация с другите нива на здравната система.
• Първичната медицинска грижа е по-евтина и трябва да бъде в основата на универсалното здравно покритие.
• Всяка здравна система, която е изградила силна извънболнична и първична медицинска помощ, намалява разходите на обществото и държавата, като гарантира по-добри здравни показатели.
• Здравните специалисти играят ключова роля при обучението на пациентите как да се грижат за здравето си, както и когато координират медицинската помощ и защитават нуждите на пациентите си пред мениджърите и държавата.
• Всички лекари и сестри от извънболничната помощ познават лично пациентите си, медицинската им история, дори семействата им, което помага в работата и спестява пари на системата.
• Всички лекари и сестри от извънболничната помощ познават традициите, културата и особеностите на общността, което им помага при взимането на решения при спешност.
Кампанията на СЗО има за цел по-доброто разбиране за това какво е универсално здравно покритие – какви услуги се предлагат и къде са достъпни. Подготвени са и материали, благодарение на които да се научи повече за живота на хората без или с ограничен достъп до здравни грижи. Здравните специалисти имат съществена роля, защото по време на кампанията ще разясняват на институциите важното място на извънболничната медицинска помощ и ще дефинират проблемите според вида на здравната система. В рамките на кампанията министрите и останалите важни играчи в системата ще могат да предприемат действия за запълването на пропуските при осигуряването на универсално здравно покритие, да се запознаят с добрите практики и да докладват за постигнатия напредък.
Специално за 7 април СЗО публикува годишна световна здравна статистика с информация за тенденциите в специфични медицински области – раждаемост и смъртност, ментално здраве, незаразни заболявания, както и данни за здравното покритие и системите на здравеопазване в отделните държави.
За широката общественост
Здравето е основно човешко право – нека заявим на държавата, че всеки човек заслужава достъп и качество.
Говорете с вашите лекари откъде да получите повече информация как да се грижите за здравето си и за близките си.
Качествената здравна грижа е добра за здравето, икономиката и обществото. Обадете се на институциите, за да направят здравето за всички реалност.
За здравните специалисти
Вие сте гласът на пациентите си. Обединете се с тях и убедете държавата в общата си сила при взимане на решения.
Специалистите в здравеопазването променят живота на хората чрез медицински грижи и съвети. Направете така, че всеки човек да има достъп до знанията и уменията на професионалистите.
Дайте отговорността за здравето в ръцете на пациентите. Здравните специалисти имат важна роля, за да научат пациентите си какво да направят и как да живеят, за да бъдат здрави по-дълго.
За институциите
Здравето е политически избор – убедете се, че сте взели под внимание всички възможни политики.
Повече инвестиции в извънболничната медицинска помощ ще гарантират универсално здравно покритие за всички – направете го.
Положете усилия през тази година да съберете повече медицински и здравни данни и създайте повече регистри по заболявания, за да насочвате ресурсите и средствата във вярната посока.
Посланието на Световния ден на здравето през 2019 г. е простичко – осигуряване на достъп до здравни услуги без финансови тежести за пациентите. Няма значение къде живеете – в Африка, Европа или Океания, СЗО определя задачата като „Здраве за всички”.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.